přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Lučiny (Hartmannsgrün)

Lučiny (Hartmannsgrün)

Lučiny (Hartmannsgrün) |

Dnes částečně zaniklá obec Lučiny nebo také Hartmanov, německy Hartmannsgrün leží v údolí Hartmanovského potoka (Hartmannsgrüner Bach) v lesnaté a horské krajině Doupovska v nadmořské výšce 350-480 m 8,5 km severozápadně od Bochova ve Vojenském újezdu Hradiště. Délka původní vsi byla téměř 3 km a její katastr měřil 11,11 km².

 

Typologie: města a obce

Kategorie: města a obce

Obec: Lučiny (Hartmannsgrün)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Typická lánová ves Lučiny vznikla již ve 13. století během kolonizace zdejšího území německými cisterciáckými mnichy z oseckého kláštera. Mniši povolali německé sedláky, kterým přidělili do dědičného držení kus země na obou stranách Hartmanovského potoka. Lokátorem osady byl zřejmě jistý Hartmann a ves byla po něm také pojmenována Hartmannsgrün, což původně znamenalo Hartmanův háj nebo palouk. Ves bývala poté součástí šemnického újezdu, patřícího oseckému klášteru. První písemná zmínka o vsi Lučiny pochází z roku 1326, kdy listinou ze dne 31. července opat kláštera pověřil rychtářova syna Wölfina z Hartmannsgrünu, aby vymítil les nedaleko Lučin a založil tam osadu Činov. Po předání šemnického újezdu králi Jiřímu z Poděbrad byly i Lučiny připojeny k panství Andělská Hora. V letech 1578 a 1579 udělila Anna Collona z Felsu, majitelka panství Andělská Hora, svým poddaným různé výsady, například dědické právo a také je osvobodila od některých povinností. Roku 1622 pak Lučiny přešly i s Andělskou Horou k panství Kysibel (Stružná). Za třicetileté války ves roku 1641 vyhořela, když ji zapálili císařští vojáci. Berní rula z roku 1654 uváděla v Hartmansgrynu 13 sedláků, 7 chalupníků, 1 zahradníka a na obci 10 domkářů. Všichni sedláci i 2 chalupníci měli kromě polí i kus lesa. Celkem bylo ve vsi 42 potahů, 57 krav, 72 jalovic, 4 ovce, 6 prasat a 27 koz. V závěrečné poznámce berní ruly byly Lučiny označeny za ves, ležící ve vysokých horách, kde stavení jsou dobrá, ale žitná pole špatná, luk moc nemají a „dříví k palivu pro svou potřebu mají, dobytkem stojí a dřívím sekání se živějí“. Roku 1847 zde žilo 530 obyvatel v 66 domech. Na základě zákona o obcích ze dne 17. března 1849 se roku 1850 nakonec Lučiny staly samostatnou obcí, náležející do okresu Bochov, později do okresu Žlutice. K obci patřila samota Teichwiesen. Farou patřily Lučiny k farnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru, kde bývali pochováváni i zdejší mrtví. Roku 1872 byla vystavěna zdejší škola, po deseti letech rozšířená na dvoutřídku. V roce 1900 žilo v obci již na 644 obyvatel, poté se jejich počet snižoval. V roce 1921 žilo v Lučinách 609 obyvatel ve 101 domech a roku 1939 již jen 518 lidí ve 109 domech. Největší přírodní katastrofa postihla obec dne 28. dubna 1938, kdy se za velmi špatného počasí rozvodnil Harmanovský potok s přítoky do té míry, že strhl nejen most, ale zcela zničil nebo těžce poškodil také 21 domů. Jedna žena, místní obyvatelka paní Päsold při povodni utonula. Po roce 1938 se čtyři roky pracovalo na regulaci potoka, byly vybudovány zpomalující přehrážky. Na jedné z nich je letopočet 1939. Nad vesnicí byly postaveny také dvě menší přehrady, které příště již velkou vodu zadržely. Kvůli nebezpečí zřícení břehů byl vybudován také přibližně 200 metrů dlouhý tunel skrze obec. V současnosti je jedna přehrada již opravená, na druhé se pracuje. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války a novém dosídlení obce zde žilo 69 stálých obyvatel. Roku 1946 stávalo v obci ještě 109 domů a usedlostí. Po začlenění vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště na počátku padesátých let 20. století byla většina objektů vsi zbořena. Z původní zástavby vsi zůstalo zachováno celkem 16 domů, usedlost čp. 3 Karla Schwalba, takzvaný Plomerhof, hájovna čp. 6, dům čp. 12 Berty Schindler, dům čp. 20 Heinricha Schössera, dům čp. 29 Josefa Pschorna, čp. 30 Joseda Langhanse, obecní dům čp. 33, dům čp. 34 Josefa Polze, čp. 37 Ernsta Plomera, čp. 42 Franze Watzka, čp. 55 Ernsta Starka, čp. 80 Amalie Langhans, čp. 84 Theresie Wirth, čp. 90 Anny Scheitler, čp. 102 Richarda Hergeta a čp. 109 Otty Grunda, dále dvě stodoly, požární stanice. Dnes ve vsi Lučiny žije trvale 73 obyvatel a stojí zde pouze 20 domů. Ve vsi se nachází sídlo Lesní správy Dolní Lomnice, dílny Vojenských lesů a statků a Zemědělská správa Bražec tu má farmu s chovem hovězího dobytka. Dojíždí sem autobus, je zde kulturní dům a vesnice je dobře udržovaná.

 

Fotodokumentace

Lučiny (Hartmannsgrün) | pohlednice vsi Lučiny (Hartmannsgrün) z roku 1915
Lučiny (Hartmannsgrün) | celkový pohled na ves a obchod Josefa Polze z doby před rokem 1945
Lučiny (Hartmannsgrün) | následky povodně v Lučinách z 28. dubna 1938
Lučiny (Hartmannsgrün) | následky povodně v Lučinách z 28. dubna 1938
Lučiny (Hartmannsgrün) | následky povodně v Lučinách z 28. dubna 1938
Lučiny (Hartmannsgrün) | následky povodně v obci Lučiny ze dne 28. dubna 1938
Lučiny (Hartmannsgrün) | ves Lučiny (Hartmannsgrün) na císařském otisku mapy stabilního katastru vsi z roku 1842
Lučiny (Hartmannsgrün) | obec Lučiny na vojenském leteckém snímkování z roku 1952
 
Lučiny (Hartmannsgrün) | ves Lučiny na snímu leteckého mapování z roku 2010
Lučiny (Hartmannsgrün) | částečně zaniklá obec Lučiny v současnosti - květen 2010
Lučiny (Hartmannsgrün) | regulované koryto Hartmanovského potoka - květen 2010
Lučiny (Hartmannsgrün) | jeden ze zachovalých domů v Lučinách - květen 2010
Lučiny (Hartmannsgrün) | částečně zaniklá obec Lučiny v současnosti - květen 2010
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 2004 : Zaniklé obce Doupovska II., Chomutov, 51/52
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 43/44
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 85
Wieser, S. 2009 : Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, 95, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 89/99

 
 
 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz