přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Lučiny - pomník obětem 1. světové války

Lučiny - pomník obětem 1. světové války

Lučiny - pomník obětem 1. světové války | Lučiny - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války nechal zřídit v roce 1927 spolek veteránů pod skalnatým svahem u hlavní silnice uprostřed obce Lučiny (Hartmannsgrün). Pomník vytvořil kamenický pomocník Josef Pschorn podle návrhu tehdejšího starosty Lučin Josefa Plonera. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 11. září 1927. Po roce 1945 však přestal být pomník udržován a postupně chátral. V roce 2018 přistoupila obec Doupovské Hradiště k celkové renovaci zchátralého pomníku.

 

Objekt: pomník v podobě kamenné stély

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Lučiny (Hartmannsgrün)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: pod skalnatým svahem u hlavní silnice uprostřed obce

GPS: 50°13'55.907"N, 13°0'51.662"E

Období vzniku: 1927

Architekt: Josef Ploner

Stavitel: Josef Pschorn

Stavebník: spolek veteránů

Slavnostní odhalení: 11. září 1927

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2018

Znovuodhalení: 21. července 2018

Evidence válečných hrobů: CZE4103-37603

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války nechal zřídit v roce 1927 spolek veteránů (Veteranenverein) pod skalnatým svahem na pozemku naproti domu čp. 32 u hlavní silnice uprostřed obce Lučiny (Hartmannsgrün). Pomník vytvořil kamenický pomocník Josef Pschorn z usedlosti čp. 29 podle návrhu tehdejšího starosty Lučin Josefa Plonera. Pomník byl zřízen na památku celkem 30 padlých, zemřelých a nezvěstných občanů obce. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo v neděli 11. září 1927 za velké účasti obyvatel z širokého okolí, příslušníků nejrůznějších spolků a zástupců obce. Farář Florian Ulbert ze Svatoboru odsloužil polní mši a poté pronesl slavnostní řeč a odhalený pomník posvětil.

Patrně po ničivé povodni dne 28. května 1938 byl v rámci úprav sousední okresní silnice a koryta Lučinského potoka bylo kolem pomníku vybudováno nové oplocení. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být pomník udržován a postupně chátral.

V roce 2018 přistoupila obec Doupovské Hradiště k celkové renovaci zchátralého pomníku. Restaurátorské práce provedl restaurátor MgA. Michal Durdis z Vysoké. Dne 21. července 2018 byl následně restaurovaný pomník slavnostně odhalen. Průvodní řeč tehdy pronesla starostka obce Jarmila Bošková, předseda Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska Jaroslav Vyčichlo, restaurátor Michal Durdis a farář Josef Müller ze Staré Role, který následně pomník posvětil. Akci doprovodily skladby na lesní rohy skupiny Doupovští Slivoni.

 

Popis objektu

Pomník v podobě přírodní kamenné stély dosahuje celkové výšky 3,6 metru. Horní část pomníku je tvořena 220 cm vysokým, hrubě opracovaným nepravidelným kamenným blokem o šířce 90-100 cm. Ve středu horní zkosené plochy kamene je situován 14 cm hluboký otvor obdélného průřezu o rozměrech 6 x 5 cm. Na přední, hladce opracované pohledové straně bloku je v mělkém vpadlém výklenku vsazena poškozená obdélná, segmentem zakončená nápisová deska z černé leštěné žuly, složená ze dvou částí.

V horní části desky je umístěn reliéf válečného kříže ve vavřínovém věnci se stuhou rozdělující dataci „1914 - 1918“ po stranách. Pod reliéfem je umístěn německý věnovací nápis: „Unseren im Weltkriege geopferren Söhnen. Die treue heimat“ (Našim obětovaným synům ve světové válce. Věrná vlast). V ústřední části desky je umístěn jmenný seznam obětí se 30 jmény padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků s hodností a datem jejich skonu s výplní zlaté barvy:

Inf.

Gröger Rudolf

8./9.

1914

  ″

Klier Alois

15./9.

Fähnr.

Langhans Johann

17./11.

Inf.

Plomer Johann

8./12.

Korp.

Grimm Edmund

21./3.

1915

  ″

Plomer Alfred

23./3.

Inf.

Wirth Rudolf

5./4.

  ″

Ploner Edwin

19./5.

  ″

Wirth Johann

19./6.

Drag.

Ill Anton

22./8.

Inf.

Schöttner Josef

7./9.

  ″

Grimm Alfred

7./11.

  ″

Wirth Franz

13./1.

1916

  ″

Wirth Johann

28./2.

  ″

Leicht Ewald

 

  ″

Schösser Rudolf

19./9.

Korp.

Schössner Josef

6./10.

Inf.

Plomer Josef

21./7.

1917

  ″

Schindler Anton

19./8.

  ″

Wirth Josef

8./9.

  ″

Hübner Rudolf

11./12.

Oblt.

Iilka Balthasar

12./12.

Inf.

Schneider Oswin

10./1.

1918

Drag.

Plomer Johann

2./2.

Inf.

Schwalb Heinrich

10./2.

  ″

Leicht Alois

11./8.

Art.

Kreuzer Anton

19./10.

Inf.

Diertl Johann

9./4.

1920

  ″

Wirth Josef

12./12.

1921

  ″

Keil Alfred

 

 

V dolní části bloku je instalována dvojice 30 cm vysokých kovaných konzol k osazení svíček. Vrcholová část pomníku je postavena na podestě v podobě 60 cm vysoké, hrubě opracovaného bloku nepravidelného tvaru. V mělké vpadlém výklenku na přední pohledové straně podesty je svazena podélně obdélná nápisová deska z černé leštěné žuly o rozměrech 17 x 60 cm s německým prosebným nápisem ve vyzlacené ploše: „Die fremde Erde sei Euch leicht!“ (Ať je vám cizí půda lehká). Základnu pomníku tvoří 80 cm vysoký mohutný betonový hranolový sokl na obdélné základně o rozměrech 130 x 90 cm. Až k vrcholu soklu pomníku je z a všech stran navršeno stylizované alpinum z lomového kamene.

Kolem pomníku je vybudována novější terasa z pravidelných žulových kvádrů, ohrazená oplocením tvořeným osmi 100 cm vysokými, mohutnými hranolovými žulovými sloupky o hraně 24 cm, mezi kterými bývaly původně vsazena na břevnech pole patrně plaňkového plůtku. Z přední vstupní straně byla osazena dvoukřídlá vrátka. Dnes jsou mezi sloupky nataženy jednoduché železné řetězy. Přístup na terasu je veden po jednom žulovém stupni.

 

Fotodokumentace

Lučiny - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení pomníku obětem 1. světové války v Lučinách dne 11. září 1927
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v Lučinách - květen 2010
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník padlým v Lučinách - květen 2010
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v Lučinách - květen 2014
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v Lučinách - květen 2014
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník padlým v Lučinách - květen 2014
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | vrcholová kamenná stéla pomníku - květen 2014
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v Lučinách - květen 2014
 
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v Lučinách - květen 2014
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | zadní strana pomníku padlým - květen 2014
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v Lučinách před rekonstrukcí - květen 2017
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | přední strana zchátralého pomníku obětem 1. světové války v Lučinách - květen 2017
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v Lučinách před rekonstrukcí - květen 2017
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v Lučinách před rekonstrukcí - květen 2017
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v Lučinách před rekonstrukcí - květen 2017
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v Lučinách před rekonstrukcí - květen 2017
 
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | boční strana pomníku padlým - květen 2017
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v Lučinách před rekonstrukcí - květen 2017
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | čištění pomníku v Lučinách během celkové rekonstrukce - červen 2018
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | vrcholová stéla po očištění - červen 2018
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | nápisová deska s německým textem na podestě vrcholové stély pomníku - červen 2018
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | restaurovaný pomník obětem 1. světové války v Lučinách po celkové rekonstrukci - říjen 2019
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | restaurovaný pomník obětem 1. světové války v Lučinách po celkové rekonstrukci - září 2018
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku obětem 1. světové války v Lučinách po celkové rekonstrukci - září 2018
 
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku obětem 1. světové války v Lučinách po celkové rekonstrukci - září 2018
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku obětem 1. světové války v Lučinách po celkové rekonstrukci - září 2018
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým po celkové rekonstrukci - říjen 2019
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým po celkové rekonstrukci - září 2018
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | vrcholová stéla pomníku padlým - říjen 2019
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | restaurovaná deska se jmény obětí - říjen 2019
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým po celkové rekonstrukci - říjen 2019
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | restaurovaný pomník obětem 1. světové války v Lučinách po celkové rekonstrukci - září 2018
 
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | restaurovaný pomník obětem 1. světové války v Lučinách po celkové rekonstrukci - září 2018
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | restaurovaný pomník obětem 1. světové války v Lučinách po celkové rekonstrukci - říjen 2019
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | restaurovaný pomník obětem 1. světové války v Lučinách po celkové rekonstrukci - říjen 2019
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | boční strana pomníku padlým - říjen 2019
Lučiny - pomník obětem 1. světové války | restaurovaný pomník obětem 1. světové války v Lučinách po celkové rekonstrukci - říjen 2019
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 143.
Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska II., Chomutov 2004, s. 51-52.
Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov 2005, s. 43-44.
Zbyněk ČERNÝ – Tomáš DOSTÁL, Bolest v kameni: pomníky vojákům z chebských jednotek padlým v první světové válce, Cheb 2007, s. 136.
KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 264.
SOkA Karlovy Vary, fond AO Svatobor, Gemeinde-Gedenkbuch Zwetbau, 2. Band 1930-1945, Státní okresní archiv v Karlových Varech, s. 114-115.
SOkA Karlovy Vary, fond FÚ Svatobor, Gedenkbuch der Pfarrei Zwetbau 1840-1951, 2. svazek, Státní okresní archiv v Karlových Varech, s. 46.
SOkA Karlovy Vary, fond OŠ Svatobor, Chronik der Volkschule in Zwetbau II. Teil 1909-1945, Státní okresní archiv v Karlových Varech, s. 257.
SOkA Cheb, fond OF Cheb, pamětní síň Cheb 1892-1945.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 85.
Josef WEITZER, Die Todesopfer des Egerlandes im Weltkriege 1914-1918, Unser Egerland: Blätter für Egerländer Volkskunde, Cheb 1941, s. 97.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2009, s. 95.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz