přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Luka - kaple sv. Anny

Luka - kaple sv. Anny

Luka - kaple sv. Anny | Luka - kaple sv. Anny

Raně barokní hřbitovní kaple sv. Anny byla vystavěna v letech 1648-1653 na novém asi 300 m jižně od vsi Luka (Luck). Stavbu kaple započal v roce 1648 tehdejší držitel zdejšího panství Jan Jindřich Pröllhofer z Purkersdorfu a po jeho smrti ji dokončila vdova Anna, rozená Štampachová. Po roce 1945 však přestal kaple sloužit svému účelu, přestala být udržována a postupně zchátrala. Vnitřní zařízení bylo rozkradeno či zničeno, dochovaly se pouze torza oltářů a kazatelny.

 

Objekt: raně barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Luka (Luck)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na hřbitově asi 300 m jižně od vsi

GPS: 50°9'9.353"N, 13°8'53.557"E

Období vzniku: 1648-1653

Architekt: neznámý

Stavebník: Heinrich a Anna Pröllhofer z Purkersdorfu

Období devastace: po roce 1945

Památková ochrana: od 11. února 1964

Č. rejst. ÚSKP: 22795/4-936

Stav: zchátralé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Raně barokní hřbitovní kaple sv. Anny byla vystavěna v letech 1648-1653 podle návrhu neznámého architekta na novém hřbitově, založeném roku 1612, asi 300 metrů jižně od vsi Luka (Luck). Stavbu kaple započal na svátek sv. Anny v roce 1648 tehdejší držitel zdejšího panství Jan Jindřich Pröllhofer z Purkersdorfu a po jeho smrti ji do roku 1653 nechala dokončit vdova Anna, rozená Štampachová. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Vavřince v Lukách. V roce 1710 byl vynesen nový dřevěný malovaný kazetový strop kaple, který musel být roku 1717 opravován. Zdejší hřbitov byl v letech 1819, 1880 a 1930 postupně rozšiřován. Roku 1918 věnovala do zvoničky kaple Katharina Glötzl ze Záhoří nový zvonek, který nahradil původní zvon patrně zrekvírovaný během první světové války.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal kaple sloužit svému účelu, přestala být udržována a postupně chátrala. V průběhu druhé poloviny 20. století se stala cílem nájezdů zlodějů a většina vnitřního vybavení byla rozkradena či zničena, dochovaly se pouze torza oltářů a kazatelny. Dne 11. února 1964 byla kaple sv. Anny v Lukách zapsána na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 22795/4-936. V polovině šedesátých let 20. století byla původní šindelová krytina nahrazena plechem. V roce 2023 byla hřbitovní kaple sv. Anny spolu s pozemkem převeden z vlastnictví římsko-katolické církve do majetku obce Verušičky.

 

Popis objektu

Velká neorientovaná raně barokní kaple s lodí na obdélném půdorysu s užším odsazeným užším čtvercovým presbytářem s rovným závěrem, krytá původně šindelovou, dnes plechovou valbovou střechou se šestibokou sloupkovou zvoničkou se zvonovou bání. Vstupy do kaple jsou vedeny obdélnými portály vchodů, prolomenými v jihozápadní a jihovýchodní stěně lodi. Jihovýchodní podélná stěna lodi je prolomena dvěma, presbytáře pak jedním oknem s odsazeným polokruhem. Stejné okno v severozápadní boční stěně presbytáře je zazděno. Vnější stěny kaple jsou hladké, bez členění. Ve vnější závěrové stěně presbytáře je umístěna zasklená nika.

Vnitřní prostor kaple je plochostropý, krytý dřevěným malovaným kazetovým stropem z roku 1710, opravovaným roku 1717. Na stropě se nachází nápis: „Anno 1710 Gebauet, 1717 Renoviert“. Triumfální oblouk kaple je zakončen polokruhem. V lodi kaple je umístěna dřevěná kruchta. Jednotlivá pole zábradlí kruchty bývala původně doplněna zlidovělými obrazy sedmi výjevů ze života sv. Anny: Manželství se sv. Jáchymem, sv. Jáchym u velekněze, Rozhodnutí Nejsvětější Trojice, Narození Panny Marie, Odchod do chrámu, Anna učí dceru Marii, Sňatek Panny Marie.

Vnitřní zařízení kaple tvoří zdevastovaný portálový sloupový hlavní oltář v raně barokních formách z doby kolem roku 1650, pocházející z farního kostela sv. Vavřince v Lukách. Architektura oltáře doplněna boltcovým ornamentem. Ve středové nice bývala původně postavena polychromovaná soška sv. Anny Samotřetí, která však byla roku 1987 ukradena. V nástavci oltáře bývalo umístěno sousoší Nejsvětější Trojice. V ornamentice nástavce jsou vyvedeny znaky šlechtických rodů z okolí (Collonů z Felsu).

Při stěně lodi je po pravé straně triumfálního oblouku postaven pozůstatek jednoduchého soudobého boltcového postranního oltáře, původně se středovým obrazem sv. Anny Samotřetí v jednoduchém rámu a německým pamětním nápisem v nástavci: „Anno 1648, am Tag St. Anna ist diese Capell von dem WohlEdelgebohren Herrn Hanuss Heynrich Prollhoffer von Herschdorft Haubtman dess Satzer Herr auff Luck, Werscheditz und Wochowa zur Ehre Gottes der Hey. St. Anna gestiftet. Anno 1653 nach dess Seele Herrn ableiben, hat hinterlassene Fraw Wittib Anna Prollhofferin, geborene Stampachin, auch Seele solche Capell volstendig aufbauen lassen, deren sellen Gott am Jüngstentag eine fröhliche auffersteung zum ewogen Freudenleben geben und verleihen wolle“. Na levé straně triumfálního oblouku je umístěna dřevěná pětiboká kazatelna s jednoduchou stříškou, doplněná původně malbami Evangelistů spolu s Ježíšem Kristem se Zeměkoulí v polích koše kazatelny. V lodi kaple se dochovalo několik dřevěných lavic.

 

Fotodokumentace

Luka - kaple sv. Anny | hřbitovní kaple sv. Anny u Luk na indikační skice mapy stabbilního katastru vsi z roku 1841
Luka - kaple sv. Anny | hřbitovní kaple sv. Anny u Luk od severovýchodu na snímku z roku 1963
Luka - kaple sv. Anny | hřbitovní kaple sv. Anny u Luk od jihovýchodu na snímku z roku 1968
Luka - kaple sv. Anny | hřbitovní kaple sv. Anny u Luk od jihu na snímku z roku 1988
Luka - kaple sv. Anny | hřbitovní kaple sv. Anny u Luk od severovýchodu na snímku z roku 1988
Luka - kaple sv. Anny | hřbitovní kaple sv. Anny u Luk od severu na snímku z roku 1988
Luka - kaple sv. Anny | interiér opuštěné hřbitovní kaple sv. Anny u Luk na snímku z počátku 90. let 20. století
Luka - kaple sv. Anny | socha sv. Anny Samotřetí z hlavního oltáře v době před rokem 1987
 
Luka - kaple sv. Anny | obraz sv. Anny Samotřetí z bočního oltáře na snímku z počátku 90. let 20. století
Luka - kaple sv. Anny | malby evangelistů na ochozu kazatelny hřbitovní kaple na snímku z počátku 90. let 20. století
Luka - kaple sv. Anny | malba Anna učí dceru Marii na zábradlí kruchty hřbitovní kaple na snímku z počátku 90. let 20. století
Luka - kaple sv. Anny | zchátralá hřbitovní kaple sv. Anny na hřbitově u Luk od jihu - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | zchátralá hřbitovní kaple sv. Anny na hřbitově u Luk od jihu - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | zchátralá hřbitovní kaple sv. Anny na hřbitově u Luk od jihu - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | jihovýchodní průčelí zchátralé hřbitovní kaple sv. Anny na hřbitově u Luk - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | zchátralá hřbitovní kaple sv. Anny na hřbitově u Luk od jihovýchodu - únor 2019
 
Luka - kaple sv. Anny | jihovýchodní průčelí zchátralé hřbitovní kaple sv. Anny na hřbitově u Luk - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | zchátralá hřbitovní kaple sv. Anny na hřbitově u Luk od jihovýchodu - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | zchátralá hřbitovní kaple sv. Anny na hřbitově u Luk od východu - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | zchátralá hřbitovní kaple sv. Anny na hřbitově u Luk od východu - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | zchátralá hřbitovní kaple sv. Anny na hřbitově u Luk od východu - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | zchátralá hřbitovní kaple sv. Anny na hřbitově u Luk od východu - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | zchátralá hřbitovní kaple sv. Anny na hřbitově u Luk od západu - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | zchátralá hřbitovní kaple sv. Anny na hřbitově u Luk od západu - únor 2019
 
Luka - kaple sv. Anny | zchátralá hřbitovní kaple sv. Anny na hřbitově u Luk od jihozápadu - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | zchátralá hřbitovní kaple sv. Anny na hřbitově u Luk od jihozápadu - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | interiér zchátralé hřbitovní kaple sv. Anny u Luk - duben 2014
Luka - kaple sv. Anny | interiér zchátralé hřbitovní kaple sv. Anny u Luk - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | interiér zchátralé hřbitovní kaple sv. Anny u Luk - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | presbytář hřbitovní kaple sv. Anny - duben 2014
Luka - kaple sv. Anny | hlavní oltář kaple sv. Anny - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | hlavní oltář kaple sv. Anny - únor 2019
 
Luka - kaple sv. Anny | hlavní oltář kaple sv. Anny - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | kazatelna hřbitovní kaple sv. Anny - duben 2014
Luka - kaple sv. Anny | malovaná stříška kazatelny hřbitovní kaple sv. Anny u Luk - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | koš kazatelny zchátralé hřbitovní kaple sv. Anny u Luk - duben 2014
Luka - kaple sv. Anny | malba evangelisty na koši kazatelny - duben 2014
Luka - kaple sv. Anny | loď zchátralé hřbitovní kaple sv. Anny u Luk s torzem bývalé kruchty - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | malovaný kazetový strop hřbitovní kaple sv. Anny u Luk - září 2010
Luka - kaple sv. Anny | malovaný kazetový strop hřbitovní kaple sv. Anny u Luk - únor 2019
 
Luka - kaple sv. Anny | datační nápis na stropě kaple - únor 2019
Luka - kaple sv. Anny | krov zchátralé hřbitovní kaple sv. Anny u Luk - duben 2014
Luka - kaple sv. Anny | interiér zchátralé hřbitovní kaple sv. Anny u Luk - únor 2019
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 310.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha 1978, s. 327.
Jaroslaus SCHALLER, Topographie des Königreichs Böhmen. Zwenter Theil. Ellbogner Kreis, Praha 1785, s. 117.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha 1847, s. 167.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 165-166.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz