přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Luka - židovský hřbitov

Luka - židovský hřbitov

Luka - židovský hřbitov |

Židovský hřbitov byl založen nejpozději v 17. století na návrší při silnici do Záhoří západně od obce Luka (Luck). V letech 1819-1928 zde bylo pohřbeno přes 300 osob. Během nacistické okupace za 2. světové války byl hřbitov systematicky likvidován. Ve 2. polovině 20. století prostor opuštěného hřbitova zcela zarostl náletovými křovinami. Na jaře roku 2013 byl celý areál bývalého hřbitova vyčištěn a zbaven náletového porostu.

 

Objekt: hřbitov

Typologie: Židovské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Luka (Luck)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na návrší při silnici do Záhoří asi kilometr západně od obce

GPS: 50°9'22.964"N, 13°8'22.373"E

Období vzniku: 17. století

Architekt: neznámý

Stavebník: Židovská obec Luka

Období devastace: po roce 1938

Stav: zdevastované

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Židovský hřbitov byl založen patrně nejpozději v 17. století na návrší, zvaném dříve Judenberg (Židovský kopec), na bývalém rozcestí při pravé straně silnice do Záhoří asi kilometr západně od obce Luka (Luck). Židovské osídlení vsi je doloženo již od 15. století, mohlo být však výrazně starší. Na přelomu 17. a 18. století žilo v Lukách okolo devíti židovských rodin, v soupisu židovských rodin z roku 1793 bylo ve vsi úředně přihlášeno celkem 15 rodin.

Podle zápisu ze stabilního katastru vsi Luka z roku 1841 činila výměra nekropole 470 sáhů čtverečních (1690 m²). V severovýchodním cípu areálu hřbitova je na císařském otisku již tehdy zachycen objekt márnice, či úložiště pohřebního náčiní. V Sommerově topografii z roku 1847 se v Lukách uvádí celkem 23 rodin hebrejského původu, které žily v 16 domech.

V druhé polovině 19. století byla židovská komunita ve městě nejsilnější, k roku 1870 zde bylo evidováno nejvíce židovského obyvatelstva, celkem 171 osob a 30 domů, poté se již projevuje stěhování ze vsí do větších měst po občanském zrovnoprávnění Židů na základě prosincové ústavy z roku 1867. S rokem 1880 tak přichází úpadek a rozkladný proces této staré židovské obce. V roce 1900 měla Luka již pouze 86 židovských obyvatel a roku 1930 se zde hlásilo k židovskému vyznání 21 občanů. Podle záznamů z matričních knih zemřelých z let 1819-1928 bylo na luckém hřbitově pohřbeno přes tři sta osob.

Po zrušení zdejší židovské náboženské obce a vypálení místní synagogy v listopadu roku 1938 přestal být hřbitov využíván a během následné nacistické okupace za druhé světové války byl od roku 1939 systematicky likvidován. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci války devastace hřbitova pokračovala.

Během druhé poloviny 20. století vnitřní prostor opuštěného zdevastovaného hřbitova zcela zarostl náletovými křovinami a stromy. Na počátku 21. století bylo možno navštívit prostor neudržovaného hřbitova pouze v období vegetačního klidu. Pozemková parcela č. 549, vedená jako hřbitov, se nachází v majetku obce Verušičky. Na jaře roku 2013 byl celý areál bývalého hřbitova vyčištěn a zbaven náletového porostu.

 

Popis objektu

Areál hřbitova, rozkládající se na půdorysu nepravidelného obdélníku o celkové rozloze 2226 m², je obehnán místy narušenou ohradní zdí z lomového kamene, završenou plochým betonovým věncem a vysokou místy více než 1,5 metru. Hlavní vstup do prostoru hřbitova je veden branou, prolomenou v ose jižní ohradní zdi, s vyzděnými hranolovými pilíři s jehlancovým završením.

V severovýchodním cípu areálu hřbitova se dochovala ruina bývalé márnice vyzděné z cihel s příměsí patrně druhotně použitého lomového kamene. Vstupní jižní průčelí márnice bylo prolomeno obdélným žulovým portálem vchodu, zříceným po roce 2009, a západní boční stěna obdélným okénkem. Vnitřní prostor objektu býval plochostropý. Východní ohradní zeď hřbitova je v sousedství márnice prolomena úzkou boční brankou s obdobnými vyzděnými hranolovými pilíři s jehlancovým završením.

Na vlastní ploše zdevastovaného hřbitova se dnes nachází pouze pět náhrobník kamenů, z toho pouze tři vcelku, a jedno neúplné ostění hrobu. Nejstarší náhrobek pochází z osmdesátých let 18. století, ostatní pochází zřejmě z šedesátých let 19. století. Přesnější určení nedovoluje pokročilá eroze kamene v místě věnovacího hebrejského textu.

 

Fotodokumentace

Luka - židovský hřbitov | hřbitov na otisku stabilního katastru obce Luka z roku 1841
Luka - židovský hřbitov | areál hřbitova na vojenském leteckém snímkování z roku 1952
Luka - židovský hřbitov | severovýchodní cíp zničeného hřbitova na snímku z roku 1997
Luka - židovský hřbitov | objekt bývalé márnice s boční brankou hřbitova v roce 1997
Luka - židovský hřbitov | portál vchodu bývalé v roce 1997
Luka - židovský hřbitov | interiér zdevstovaného objektu márnice v roce 1997
Luka - židovský hřbitov | rozvalená ohradní zeď opuštěného hřbitova - listopad 2009
Luka - židovský hřbitov | pilíř hlavní brány v jižní ohradní zdi hřbitova - listopad 2009
 
Luka - židovský hřbitov | zdevastovaný objekt bývalé márnice - listopad 2009
Luka - židovský hřbitov | interiér zdevstovaného objektu márnice - listopad 2009
Luka - židovský hřbitov | severovýchodní cíp opuštěného hřbitova - listopad 2009
Luka - židovský hřbitov | zachovalý židovský náhrobek - listopad 2009
Luka - židovský hřbitov | část zničeného náhrobku - listopad 2009
Luka - židovský hřbitov | vyčištěný areál židovského hřbitova u Luk - duben 2013
Luka - židovský hřbitov | areál opuštěného židovského hřbitova u Luk - září 2013
Luka - židovský hřbitov | jihozápadní cíp opuštěného židovského hřbitova - září 2013
 
Luka - židovský hřbitov | rozvalená ohradní zeď opuštěného hřbitova - září 2013
Luka - židovský hřbitov | rozvalená ohradní zeď opuštěného hřbitova - září 2013
Luka - židovský hřbitov | pozůstatek hlavní brány v jižní zdi hřbitova - září 2013
Luka - židovský hřbitov | pozůstatek hlavní brány v jižní zdi hřbitova - září 2013
Luka - židovský hřbitov | jižní ohradní zeď zdevastovaného hřbitova - září 2013
Luka - židovský hřbitov | vnitřní prostor opuštěného židovského hřbitova - září 2013
Luka - židovský hřbitov | severozápadní část zdevastovaného hřbitova - září 2013
Luka - židovský hřbitov | zachovalý židovský náhrobek - září 2013
 
Luka - židovský hřbitov | zachovalý židovský náhrobek - září 2013
Luka - židovský hřbitov | zachovalý židovský náhrobek - září 2013
Luka - židovský hřbitov | vnitřní prostor opuštěného židovského hřbitova - září 2013
Luka - židovský hřbitov | severovýchodní cíp zdevastovaného hřbitova - září 2013
Luka - židovský hřbitov | zdevastovaný objekt bývalé márnice - září 2013
Luka - židovský hřbitov | vstupní jižní průčelí objektu bývalé márnice - září 2013
Luka - židovský hřbitov | pozůstatek boční branky ve východní zdi hřbitova - září 2013
 

Použitá literatura

Rozkošná, B.-Jakubec, P. 2004 : Židovské památky Čech, Brno, 234/235
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 166

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz