přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Martinov (Merzdorf)

Martinov (Merzdorf)

Martinov (Merzdorf) |

Dnes již zcela zaniklá obec Martinov, německy Merzdorf, ležela na severním úbočí Litoltovských vrchů v údolí Martinovského potoka v nadmořské výšce 610 m v severní části Doupovských hor, 9,7 km jihozápadně od Kadaně ve Vojenském újezdu Hradiště. Martinov býval vedle Radnice druhou největší vsí pod Litoltovskými vrchy. Katastr obce měřil 3,83 km².

 

Typologie: zaniklé obce

Kategorie: města a obce

Obec: Martinov (Merzdorf)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

První písemná zmínka o vsi Martinov pochází ze soupisu majetku hradu Egerberk z roku 1460, kde je uvedena jako „Merczdorf“. Název vsi se objevuje i v dalších listinách, vztahujících se k Egeberku a je uveden i v pobělohorském soupisu majetku, zabaveném Matyáši ml. Ze Štampachu. Roku 1623 byl Martinov začleněn do panství Klášterec, u kterého zůstal až do roku 1850. Podle berní ruly z roku 1654 žili v Martinově 3 sedláci, z nichž také jeden šenkoval, 9 chalupníků, z nichž jeden byl tesařem a druhý krejčím, dále 2 tzv. zahradníci a 2 poddaní na obci. Závěrečná zpráva berní ruly uvádí, že byla zdejší „stavení špatné, rolí žitné špatné vršité, luk na mále, živnost jejich z dobytka, přádlem a dřívím dělání“. Poničená stavení byla zřejmě ještě důsledek třicetileté války. Roku 1787 zde bylo 26 domů a roku 1846 podle Sommera již 33 domů a žilo zde 174 obyvatel. Sommer ve vsi dále uváděl školu pod patronací vrchnosti a mlýn s pilou. Farou i poštou patřil Martinov k Radnici, vzdálené přibližně hodinu cesty na západ. Do místní dvoutřídní školy chodily děti také z Hrzína, Humnice, Litoltova, Mělníku a Velké Lesné. V roce 1850 se Martinov stal samostatnou obcí s osadou Mělník. V letech 1850-1908 byly k Martinovu připojeny osady Telcov a Tunkov, na krátký čas v letech 1868-1890 také osady Hrzín, Humnice a Litoltov a v letech 1868-1924 osady Malá a Velká Lesná. Podle statistických tabulek z roku 1863 patřilo zde vrchnosti jen něco málo polí, většina byla rozdělena mezi martinovské zemědělce, pěstující hlavně žito, oves, brambory a pícniny. Adresář z roku 1914 uváděl ve vsi 41 domů s 206 obyvateli, dále 3 dámské krejčové, krejčího, 3 ševce, 2 zedníky, 2 tesaře, kováře, řezníka, koláře, 2 hospody, trafiku a mlýn. Do roku 1930 klesl počet obyvatel na 184 a počet domů na 35. Po vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války sem přišlo poměrně dost nových osídlenců a roku 1947 ve vsi žilo 71 stálých obyvatel. K dalšímu vysídlení Martinova došlo v souvislosti se zřízením Vojenského újezdu Hradiště dne 15. června 1953.

Dnes z bývalé vsi zbývá pouze pár zbořených zdí a stále patrná místa, kde stávala místní kaple a hospoda.

 

Fotodokumentace

Martinov (Merzdorf) | celkový pohled na ves Martinov z doby před rokem 1945
Martinov (Merzdorf) | část vsi Martinov před rokem 1945
Martinov (Merzdorf)  | zimní pohled na ves Martinov z doby před rokem 1945
Martinov (Merzdorf)  | pohlednice vsi Martinov z doby před rokem 1945
Martinov (Merzdorf) | místní dvoutřídní škola před rokem 1945
Martinov (Merzdorf) | katastrální mapa vsi Martinov patrně z roku 1945
Martinov (Merzdorf)  | letecký pohled na ves Martinov z roku 1952
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 1998 : Zaniklé obce Doupovska, Chomutov, 78/79
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 48

 
 
 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz