přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Měchov - pomník obětem 1. světové války

Měchov - pomník obětem 1. světové války

Měchov - pomník obětem 1. světové války | Měchov - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války od kamenického mistra Josefa Böhma nechala zřídit v roce 1926 zdejší obec při závěrové stěně obecní kaple nad rozcestí při cestě do Brti v horní východní části vsi Měchov (Mies). Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 1. srpna 1926. Patrně již krátce po konci 2. světové války byl pomník novými osídlenci demolován a jeho části použity na stavbu nově zděné zvonice na jeho místě.

 

Objekt: kamenný portálový pomník

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Měchov (Mies)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při závěrové stěně kaple nad rozcestí při cestě do Brti v horní východní části vsi

GPS: 50°3'12.427"N, 12°52'45.997"E

Období vzniku: 1926

Architekt: Josef Böhm

Stavebník: obec Měchov

Slavnostní odhalení: 1. srpna 1926

Období devastace: po roce 1945

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války nechala zřídit v roce 1926 zdejší obec při závěrové stěně barokní obecní kaple v sousedství školní budovy čp. 79 nad rozcestí při cestě do Brti v horní východní části vsi Měchov (Mies). Autorem návrhu i vlastního provedení pomníku byl kamenický mistr Josef Böhm z Heřmanova. V souvislosti se stavbou pomníku byla tehdy patrně střecha kaple nově pokryta eternitem a celkově renovován exteriér stavby. Pomník byl zřízen zřejmě na památku 29 padlých obyvatel vsi během války. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 1. srpna 1926 a průvodní řeč tehdy pronesl řídící učitel Hugo Wallner.

Patrně již krátce po konci 2. světové války byl pomník novými osídlenci demolován a jeho části použity na stavbu nově zděné zvonice na jeho místě při závěrové stěně presbytáře kaple. Někdy kolem roku 1975 byla nakonec kaple se zvonicí zbořena.

 

Popis objektu

Kamenný portálový pomník přistavěný těsně k závěrové stěně obecní kaple býval orientován směrem k severu. Pomník tvořila dvojice mohutných polygonálních polosloupů s mohutnými plastickými hlavicemi zdobenými reliéfy s rostlinným dekorem a profilovanými patkami. Sloupy vynášely mohutný stupňovaný trojúhelníkový štítový nástavec s jehlancovitým završením, který nesl na čelní pohledové straně reliéf železného válečného kříže v plastickém reliéfu vavřínového věnce a pod ním vysekanou dataci „1914-1918“.

Mezi sloupy bývaly osazeny dvě kamenné obdélné nápisové desky. Na spodní desce býval vysekán německý věnovací nápis: „Die Gemeinde Mies / 1926 / ihren gefallenen / Söhnen“ (Obec Měchov 1926 svým padlým synům). Ve středově ploše mezi deskami bývala v mělkém vpadlém výklenku vsazena větší obdélná černá nápisová deska, na které bylo podle nezřetelné fotografie uvedeno patrně 29 jmen padlých vojáků ve dvou sloupcích snad s příslušností k vojenské jednotce a místem a datací jejich skonu. Základnu pomníku tvořil jednoduchý hranolový sokl s vystupující středovou částí a celý pomník byl postaven na jednom kamenném stupni.

Před pomníkem byl vytvořen pětiboký oplůtek půdorysně kopírující závěr kaple, tvořený kamenným obrubníkem s čtveřicí pískovcových sloupků ve tvaru dělových nábojů, mezi kterými byla vložena pole jednoduchého, tmavě natřeného dřevěného plaňkového plůtku s bílými špičkami. Prostor pomníku byl přístupný volným polem bez vrátek z čelní severní strany po dvou kamenných hranolových stupních.

 

Fotodokumentace

Měchov - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým před rokem 1945
 

Použitá literatura

Černý Z. - Dostál T. 2007: Bolest v kameni. Pomníky vojákům z chebských jednotek padlým v první světové válce, Cheb, 181
Gnirs, A. 1932: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Brno, 191
Wieser, S. 2009: Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, VIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 95

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz