přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Mělník (Melk)

Mělník (Melk)

Mělník (Melk) |

Dnes zcela zaniklá ves Mělník, německy Melk, ležela na svahu Humnického vrchu nad potokem Bublava v nadmořské výšce 540 metrů v severní části Doupovských hor, asi 10,5 kilometrů jihozápadně od Kadaně ve Vojenském újezdu Hradiště. Katastr obce se rozkládal na rozloze 4,56 km². Název vsi byl slovanského původu.

 

Typologie: zaniklé obce

Kategorie: města a obce

Obec: Mělník (Melk)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

První písemná zpráva o vsi pochází z roku 1460, kdy byla uvedena pod názvem Melnik v soupisu majetku panství Egerberk, u kterého zůstala až do pobělohorských konfiskací. V listině z roku 1593 je ves nazývána Mielnik. Po Bílé hoře bylo Matyáši ml. ze Štampachu panství Egerberk zabaveno za účast na stavovském povstání. Novým majitelem se stal Kryštof Šimon z Thunu, který pak celé zboží Egerberg spolu se vsí Mělník připojil k panství Klášterec. Podle berní ruly z roku 1654 zde žili pouze 4 chalupníci a 2 poddaní tzv. na obci, z nichž byl jeden krejčím. Stavení zde byla celkem dobrá, ale žitná pole špatná a obživu jim poskytoval hlavně chov dobytka a práce v lese. Roku 1787 bylo v Mělníku 11 domů a jejich počet se nezměnil ani do roku 1846, kdy tam žilo 74 obyvatel. Farou patřil Mělník k Okounovu, poštou a později i zdravotním obvodem a četnickou stanicí k Radnici. Do školy chodily děti nejdříve do Tunkova, později do Telcova. Nejbližší železniční stanice bývala v Perštejně, vzdáleném 8 km, nebo v Olešce, kam byla cesta ještě o půl kilometru delší. V roce 1850 se obce Kláštereckého panství osamotily a Mělník se poté stává osadou nedalekého Martinova. Od roku 1850, odkdy máme údaje, byl v Mělníku vždy větší počet mužů než žen. Podle adresáře z roku 1914 bylo v Mělníku 62 obyvatel a 13 domů, z toho jen 4 větší usedlosti, k roku 1930 54 obyvatel a 11 domů. Po vysídlení německého obyvatelstva osady na konci 2. světové války nebyla ves již nikdy zcela dosídlena a k roku 1947 zde pak žili již jen 3 stálí obyvatelé. Další vysídlení Mělníka proběhlo 15. června 1953, tedy ihned v 1. etapě zřizování Vojenského újezdu Hadiště.

 

Fotodokumentace

Mělník (Melk) | osada Mělník na svahu Humnického vrchu před rokem 1945
Mělník (Melk) | katastrální mapa vsi Mělník patrně z roku 1945
Mělník (Melk) | letecký pohled na ves Mělník z roku 1952
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 1998 : Zaniklé obce Doupovska, Chomutov, 79
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 49

 
 
 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz