přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Mětikalov - kostel Panny Marie Sněžné

Mětikalov - kostel Panny Marie Sněžné

Mětikalov - kostel Panny Marie Sněžné | Mětikalov - kostel Panny Marie Sněžné

Pozdně barokní kostel Panny Marie Sněžné byl vystavěn v roce 1783 v západní části návsi uprostřed dnes již zcela zaniklé vsi Mětikalov (Meckl). Roku 1831 byl kostel klasicistně upraven podle plánů Josefa Buchera. Po roce 1945 byl kostel opuštěn a postupně chátral. Po následném začlenění vsi do nově vzniklého vojenského újezdu Hradiště byl nakonec někdy na počátku 60. let 20. století spolu s celou vsí zbořen.

 

Objekt: pozdně barokní, klasicistně upravený kostel

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Mětikalov (Meckl)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v západní části návsi uprostřed vsi

GPS: 50°13'20.934"N, 13°10'59.518"E

Období vzniku: 1783

Architekt: neznámý

Přestavba: 1831 klasicistně

Období devastace: po roce 1945

Demolice: počátek 60. let 20. století

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Pozdně barokní filiální kostel Panny Marie Sněžné byl vystavěn v roce 1783 podle návrhu neznámého architekta snad na místě starší gotické sakrální stavby v západní části čtvercové návsi uprostřed vsi Mětikalov (Meckl). Kostel náležel k arcidiecézi pražské a farou spadal kostel ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Doupově. Zdejší duchovní byl placen z náboženských fondů. Patronátními pány kostela byli tehdejší držitelé panství Mašťov Černínové z Chudenic.

V roce 1831 byl kostel klasicistně upraven podle plánů Josefa Buchera. Od roku 1857 byl kostelem farním a v sousedství kostela byla postavena nová farní budova. Roku 1908 postavil pražský varhanář Jindřich Schiffner v kostele nové varhany.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být kostel využíván a udržován a postupně chátral. V roce 1951 provedl bečovský varhanář Antonín Peřina demontáž zdejších varhan, které v následujícím roce 1952 varhanář Jan Remek z Benešova přenesl do románského kostela sv. Petra a Pavla v Poříčí nad Sázavou.

Po následném začlenění vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště k 31. srpnu 1953 byla zástavba Mětikalova postupně demolována. Samotný kostel byl zbořen někdy na počátku 60. let 20. století. Na leteckém snímku vojenského leteckého mapování z roku 1962 jsou již vidět pouze sutiny v místech strženého kostela, které byly poté pečlivě rozhrnuty. Dnes již nelze v terénu rozpoznat žádné relikty zničené sakrální stavby.

 

Popis objektu

Pozdně barokní jednolodní obdélný kostel s neodsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem krytý šindelovou sedlovou, nad závěrem zvalbenou střechou. Před hlavním východním průčelím kostela byla představěna hranolová zvonová věž, zakončená štíhlou jehlancovou střechou. Při severní straně presbytáře byla přistavěna sakristie. Nároží stěn kostela byla řešena obloučkovým vybráním. Podélné stěny lodi bývaly prolomeny po třech obdélných, polokruhově zakončených oknech se štukovou paspartou, v bočních stěnách závěru po jednom. Vnější stěny kostela bývaly hladké, bez členění, završené výraznou vysazenou profilovanou korunní římsou pod střechou.

Vnitřní zařízení kostela tvořil hlavní oltář v barokních formách s malovanou architekturou z první poloviny 19. století a přepracované boční oltáře ze 17. století. Pod kruchtou býval zavěšen pozdně gotický dřevěný krucifix z první čtvrtiny 16. století vytvořený školou saského sochaře Ulricha Creutze, který působil v Kadani. Dále se zde nacházela raně barokní kazatelna z druhé poloviny 17. století a barokní křtitelnice z 18. století. Na kruchtě bývaly postaveny varhany z roku 1908 od pražského varhanáře Jindřicha Schiffnera, umístěné dnes v románském kostele sv. Petra a Pavla v Poříčí nad Sázavou. Jednomanuálový nástroj s osmi rejstříky měl pneumatickou trakturu a vzdušnici s výpustným systémem.

 

Fotodokumentace

Mětikalov - kostel Panny Marie Sněžné | kostel Panny Marie Sněžné na návsi v Mětikalově na mapě stabilního katastru z roku 1843
Mětikalov - kostel Panny Marie Sněžné | farní kostel Panny Marie Sněžné s obecní školou v Mětikalově na historickém snímku z roku 1916
Mětikalov - kostel Panny Marie Sněžné | jižní průčelí kostela Panny Marie Sněžné v Mětikalově na historickém snímku z doby před rokem 1945
Mětikalov - kostel Panny Marie Sněžné | sutiny na místě strženého kostela na bývalé návsi v Mětikalově na leteckém snímku vojenského leteckého mapování z roku 1962
Mětikalov - kostel Panny Marie Sněžné | místo strženého kostela Panny Marie Sněžné v zaniklé vsi Mětikalov ve Vojenském újezdu Hradiště v roce 2004; foto Jan Soukup
Mětikalov - kostel Panny Marie Sněžné | místo strženého kostela Panny Marie Sněžné v zaniklé vsi Mětikalov ve Vojenském újezdu Hradiště v roce 2004; foto Jan Soukup
 

Použitá literatura

Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska, Chomutov 1998, s. 50-51.
Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov 2005, s. 50.
Martin ČECHURA, Zaniklé kostely Čech, Praha 2012, s. 151.
Luděk KRČMÁŘ – Zdeněk PROCHÁZKA – Jan SOUKUP, Zničené kostely. Průvodce historií západních Čech č. 14, Domažlice 2004, s. 75-76.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 14. Saazer Kreis, Praha 1846, s. 237.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 76.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz