přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Mirotice - starší tvrz

Mirotice - starší tvrz

Gotická tvrz byla vybudována patrně v průběhu 14. století nad dnes již neznámém místě ve vsi Mirotice (Miroditz). Na tvrzi seděli páni z Miřetic a od roku 1442 pak Broumové z Miřetic jako leníci pánů z Plavna. V průběhu 1. poloviny 16. století nahradila tehdy již nevyhovující panské sídlo nová renesanční tvrz v areálu poplužního dvora. Stará gotická tvrz byla poté patrně opuštěna, postupně chátrala a později zanikla.

 

Objekt: gotická tvrz

Typologie: panská sídla

Kategorie: architektonické památky

Obec: Mirotice (Miroditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na dnes již neznámém místě ve vsi

GPS: 50°6'38.713"N, 12°59'56.204"E (náves)

Období vzniku: 14. století

Architekt: neznámý

Období zániku: 1. polovina 16. století

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Gotická tvrz byla vybudována patrně v průběhu 14. století nad dnes již neznámém místě ve vsi Mirotice (Miroditz). První písemná zmínka o vsi Mirotice, do 17. století nazývané Miřetice, pochází z roku 1394, kdy je zde uváděna paní Buda, vdova po zemřelém Peškovi (Pešíkovi) z Miřetic, spolu se synem Romanem. Z přelomu let 1398 a 1399 jsou poté připomínány spory jistého Lutobora z Miřetic s držiteli sousedního zboží Kozlov. V roce 1405 seděl na zdejší tvrzi Roman z Miřetic. Poté prameny připomínají celou řadu místních vladyků, vystupujících s týmž predikátem.

Od roku 1442 je jako držitel zdejšího zboží s tvrzí zmiňován několikrát vladyka Broum, předek rodu Broumů z Miřetic, kteří tu poté seděli až do dvacátých let 16. století. Snad teprve za jeho držení zde bylo zřízeno léno a připojeno k bochovskému panství pánů z Plavna. V letech 1451-1454 je zde sezením připomínán Štěpán Broum z Miřetic a v roce 1495 poté Mikuláš Broum z Miřetic, oba již jako leníci pánů z Plavna. Roku 1536 jsou Mirotice uvedeny v činžovním rejstříku pánů z Plavna spolu s Andělskou Horou, Bochovem s hradem Hartenštejn, Javornou a jinými vesnicemi.

Patrně v průběhu první poloviny 16. století nahradila tehdy již nevyhovující panské sídlo nová renesanční tvrz v areálu mirotického poplužního dvora. Stará gotická tvrz byla poté patrně opuštěna, postupně chátrala a později zanikla.

 

Popis objektu

Gotická tvrz dnes již neznámé stavební podoby a polohy.

 

Použitá literatura

Tomáš KAREL - Vilém KNOLL - Luděk KRČMÁŘ, Panská sídla západních Čech - Karlovarsko, České Budějovice 2009, s. 114.
KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 315.
KOLEKTIV, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha 1985, s. 212-213.
František MUSIL - Miroslav PLAČEK - Jiří ÚLOVEC, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Praha 2005, s. 212-213.
August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl třináctý, Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905, s. 221.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 106.
Jiří ÚLOVEC, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Praha 2000, s. 193-195.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz