přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Mlýnská - kaple Panny Marie

Mlýnská - kaple Panny Marie

Mlýnská - kaple Panny Marie | Mlýnská - kaple Panny Marie

Barokní kaple Panny Marie byla vystavěna v průběhu 18. století na rozcestí při cestě do Čiré na Sklářském vrchu (Glaslberg, 660 m n. m.) asi 700 m severozápadně nad vsí Mlýnská (Konststadt). Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Dnes zůstává z bývalé kaple zachováno pouze obvodové zdivo.

 

Objekt: barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Mlýnská (Konstadt)

Okres: Sokolov

Poloha: na rozcestí na okraji lesa při cestě do Čiré asi 700 m severozápadně nad vsí

GPS: 50°17'25.908"N, 12°28'19.020"E

Období vzniku: 18. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Barokní kaple, zasvěcená pravděpodobně Panně Marii, nazývaná rovněž „Ahl-Kapelle“, byla vystavěna v průběhu 18. století podle návrhu neznámého architekta na rozcestí na okraji lesa při cestě do Čiré na Sklářském vrchu (Glaslberg, 660 m n. m.) asi 700 metrů severozápadně nad vsí Mlýnská (Konststadt). Kaple v této poloze je prvně zachycena na mapě stabilního katastru vsi z roku 1842. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Jiljí ve vsi Kostelní, od roku 1893 poté ke kostelu Nejsvětější Trojice v Liboci.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však nebyla nadále využívána k církevním účelům, přestala být udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Na počátku sedmdesátých let 20. století došlo k propadnutí střešní krytiny neudržované kaple. Dnes zůstává zachováno z bývalé kaple pouze obvodové zdivo s interiérem zasypaným troskami.

 

Popis objektu

Barokní kaple z lomového kamene bez oken na obdélném půdorysu s neodsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem, krytá sedlovou, nad závěrem zvalbenou střechou. Vstupní východní průčelí kaple, prolomené obdélným vchodem v ose, bývalo završeno trojúhelníkovým štítem. Ve vnitřní závěrové stěně byl situován velký obdélný výklenek a v bočních zkosených stěnách presbytáře obdélné, polokruhově zakončené niky. Vnitřní zařízení kaple tvořil barokní hlavní oltář a dva boční oltáře s tordovanými sloupy a bohatou figurální výzdobou.

 

Fotodokumentace

Mlýnská - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie na výřezu indikační skici mapy stabilního katastru vsi Mlýnská z roku 1842
Mlýnská - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie u Mlýnské na výřezu mapy topografické sekce 3. vojenského mapování ze 30. let 20. století
Mlýnská - kaple Panny Marie | zachovalá kaple Panny Marie u Mlýnské na snímku vojenského leteckého mapování - květen 1956
Mlýnská - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie u Mlýnské s poškozenou střechou na snímku vojenského leteckého mapování - červen 1975
Mlýnská - kaple Panny Marie | zříceniny barokní kaple Panny Marie u Mlýnské od jihovýchodu - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | zříceniny barokní kaple Panny Marie u Mlýnské od východu - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | vstupní východní průčelí zdevastované kaple Panny Marie u Mlýnské - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | zříceniny barokní kaple Panny Marie u Mlýnské od východu - duben 2024
 
Mlýnská - kaple Panny Marie | zříceniny barokní kaple Panny Marie u Mlýnské od východu - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | interiér pobořené kaple Panny Marie u Mlýnské - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | interiér pobořené kaple Panny Marie u Mlýnské - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | interiér pobořené kaple Panny Marie u Mlýnské - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | interiér pobořené kaple Panny Marie u Mlýnské - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | interiér pobořené kaple Panny Marie u Mlýnské - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | zříceniny barokní kaple Panny Marie u Mlýnské od severovýchodu - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | zříceniny barokní kaple Panny Marie u Mlýnské od severovýchodu - duben 2024
 
Mlýnská - kaple Panny Marie | zříceniny barokní kaple Panny Marie u Mlýnské od severu - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | severní průčelí zdevastované kaple Panny Marie u Mlýnské - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | severní průčelí zdevastované kaple Panny Marie u Mlýnské - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | zříceniny barokní kaple Panny Marie u Mlýnské od severozápadu - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | zříceniny barokní kaple Panny Marie u Mlýnské od severozápadu - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | závěr pobořené barokní kaple Panny Marie u Mlýnské od západu - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | západní závěrová stěna barokní kaple Panny Marie u Mlýnské - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | zříceniny barokní kaple Panny Marie u Mlýnské od jihozápadu - duben 2024
 
Mlýnská - kaple Panny Marie | zříceniny barokní kaple Panny Marie u Mlýnské od jihozápadu - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | jižní stěna zdevastované kaple Panny Marie u Mlýnské - duben 2024
Mlýnská - kaple Panny Marie | jižní stěna zdevastované kaple Panny Marie u Mlýnské - duben 2024
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ VAICOVÁ, Zaniklé obce na Sokolovsku, Sokolov 2005, s. 219.
Vladimír PROKOP – Lukáš SMOLA, Sokolovsko. Umění, památky a umělci do roku 1945, Sokolov 2014, s. 381.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 79.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz