přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Pozdně barokní kapli Neposkvrněného početí Panny Marie nechal vystavět v roce 1767 Michael Dietl z čp. 117 při staré cestě do Pramenů kolem Fritzova mlýna (Fritzmühle) v polích asi 750 m severozápadně od obce Mnichov (Einsiedel). Po roce 1945 přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno, či zničeno. Dnes se nachází uprostřed luk pouze zříceniny bývalé kaple, které jsou devastovány pasoucím se dobytkem.

 

Objekt: pozdně barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Mnichov (Einsiedl)

Okres: Cheb

Poloha: v loukách asi 750 m severozápadně od obce

GPS: 50°2'38.155"N, 12°46'57.774"E

Období vzniku: 1767

Architekt: neznámý

Stavebník: Michael Dietl

Období devastace: po roce 1945

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pozdně barokní kapli Neposkvrněného početí Panny Marie nechal vystavět v roce 1767 Michael Dietl z čp. 117 podle návrhu neznámého architekta při staré cestě do Pramenů kolem Fritzova mlýna (Fritzmühle) v polích asi 750 metrů severozápadně od obce Mnichov (Einsiedel). Kaple byla nazývána rovněž Albtische-Kapelle a později také Dělnická kaple (Werker-Kapelle). Farou spadala kaple ke kostelu sv. Petra a Pavla v Mnichově. Jednou se měli ve farním kostele do krve poprat dva mnichovští sedláci, bohoslužby se poté musely nouzově konat právě ve zdejší kapli, až do doby, než bude kostel znovu vysvěcen. Kněz tehdy kázal během mše z kaple a věřící stáli sroceni na poli.

Již na počátku třicátých let 20. století byla kaple v sešlém stavu. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována úplně a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno, či zničeno. Po zániku původních cest v souvislosti se scelování polností v rámci jednotného hospodářství byl objekt bývalé kaple zcela ponechán svému osudu.

Dnes se nachází uprostřed luk pouze zříceniny bývalé kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, které jsou devastovány pasoucím se dobytkem. Torzo kaple není zapsáno v katastru nemovitostí, pozemek p.p.č. 199/1 pod kaplí se nachází v soukromém vlastnictví Ing. Jaroslava Broma z Úšovic a Ing. Václava Valtra z Lázní Kynžvart.

 

Popis objektu

Pozdně barokní kale z lomového kamene s rovným závěrem o výšce zdiva asi 2,6 metru na obdélném půdorysu o rozměrech 3,8 x 4,5 metru. Podélné stěny kaple byly prolomeny po jednom okně. Vstupní jihovýchodní průčelí kaple, členěné pilastry, bývalo završeno volutovým štítem. Vnější stěny kaple bývaly hladké, bez zdobení a členění, završené mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou. Vnitřní prostor kaple býval zaklenut plackou, zdobenou freskami. Vnitřní zařízení kaple bývalo bez umělecké hodnoty.

Dnes z bývalé kaple zůstává pouze neomítnuté obvodové zdivo bez střechy a krovů a prolomenou klenbou s vykloněnou závěrovou stěnou do původní výše asi 2,6 metru, která hrozí zřícením. Pravá podélná stěna dosahuje výšky 2,3 metru, levá je snížena na asi 1,3 metru. Překlady nade dveřmi a okny jsou zborceny. Interiér kaple a její nejbližší okolí je zasypáno troskami. Ze zdiva vyrůstají náletové keře.

 

Fotodokumentace

Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | zříceniny barokní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na loukách u Mnichova v roce 1993
Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | zříceniny bývalé kaple zarostlé v náletových křovinách uprostřed luk u Mnichova v roce 1993
Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | obvodové zdivo bývalé kaple Neposkvrněného početí Panny Marie s vyrůstajícími náletovými keři - srpen 2002 (foto Michal Valenčík)
Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | závěrová stěna bývalé kaple Neposkvrněného početí Panny Marie - srpen 2002 (foto Michal Valenčík)
Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | zříceniny barokní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie u Mnichova od jihu - duben 2015
Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | vstupní jihovýchodní průčelí bývalé kaple Neposkvrněného početí Panny Marie u Mnichova - duben 2015
Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | vstupní jihovýchodní průčelí bývalé kaple Neposkvrněného početí Panny Marie u Mnichova - duben 2015
Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | zříceniny barokní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie u Mnichova od jihovýchodu - duben 2015
 
Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | zříceniny barokní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie u Mnichova od jihovýchodu - duben 2015
Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | zříceniny barokní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na loukách u Mnichova - duben 2015
Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | zříceniny barokní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie u Mnichova od východu - duben 2015
Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | severovýchodní boční stěna bývalé kaple Neposkvrněného početí Panny Marie u Mnichova - duben 2015
Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | severovýchodní boční stěna bývalé kaple Neposkvrněného početí Panny Marie u Mnichova - duben 2015
Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | zříceniny barokní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie u Mnichova od západu - duben 2015
Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | jihozápadní boční stěna bývalé kaple Neposkvrněného početí Panny Marie u Mnichova - duben 2015
Mnichov - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | zříceniny barokní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie u Mnichova od jihozápadu - duben 2015
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1932: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Brno, 96/97
Poche, E. a kol. 1978: Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 410
Švandrlík, R. 1999: Farní kostel sv. Petra a Pavla v Mnichově, Hamelika 10/1999, Mariánské Lázně

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz