přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele

Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele

Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele

Původně románský kostel, nazývaný Siardova kaple, nechal vystavět spolu s poustevnou saský kníže Siardus na konci 12. století v údolí na Mnichovského potoka asi 900 m západně od obce Mnichov (Einsiedel). Kostel byl opakovaně pobořen a následně roku 1615 obnoven opatem Andreasem Ebersbachem a roku 1664 opatem Raimundem I. Wilfertem. V roce 1782 byl nakonec kostel zrušen a opuštěn. Jeho zdiva bylo využíváno na stavební materiál a dnes se zde nacházejí pouze zarostlé zříceny.

 

Objekt: románský, pozdně renesančně a raně barokně obnovený kostel

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Mnichov (Einsiedl)

Okres: Cheb

Poloha: v údolí Mnichovského potoka na okraji lesa asi 900 m západně od obce

GPS: 50°2'12.100"N, 12°46'24.040"E

Období vzniku: konec 12. století

Architekt: neznámý

Stavebník: kníže Siardus

Přestavba: 1615 a 1664

Období devastace: po roce 1782

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Původně románský kostel, nazývaný později Siardova kaple (Siardus-Kapelle), nechal podle mladších análů premonstrátského kláštera v Teplé vystavět spolu s poustevnou saský kníže Siardus (Sieghart) již v době založení kláštera na konci 12. století v místech původního založení vsi v údolí na pravém břehu Mnichovského potoka (Schöppel Bach) asi 900 metrů západně od dnešní obce Mnichov (Einsiedel).  

Podle legendy kníže Siardus zabloudil ve zdejších hlubokých lesích během lovu a na základě svého slibu nechal poté v místě shledání se svou družinou vystavět kamenný kostel.  Později si při kostele vybudoval poustevnu, ve které pobýval až do konce života a konal zde zázračné skutky. Za poustevníkem přicházeli lidé z okolí, kteří se zde začali usazovat, a postupně zde vznikla menší osada s latinským názvem „Eremita“ (Poustevna). Po své smrti byl Siardarus pochován asi 90 kroků ve svahu nad kostelem ve zlaté rakvi uložené v další žalezné a dřevěné rakvi. Nad jeho hrobem měla stávat až do roku 1897 socha sv. Siarda, či pouze kříž a mohutná památná borovice. Po morové epidemii v průběhu 13. století zdejší obyvatelé přesídlili na náhorní plošinu, kde založili současnou obce Mnichov.  Význam zdejšího kostela poté postupně upadal.

Během husitských válek a znovu v období reformace v 16. století byl kostel pobořen. V troskách kostela se podle legendy nelezl zázračně nepoškozený obraz světce, označovaného za sv. Siarda. V roce 1615 byl proto kostel nákladem tehdejšího tepelského opata Andrease Ebersbacha znovu pozdně renesančně vystavěn a v jeho sousedství obnovena poustevna. V průběhu třicetileté války byl však kostel znovu pobořen.  V roce 1645 byl poté na louce pod kostelem znovu objeven pramen (Heilige Brunnen) údajně s léčebnou sílou při hojení ran a léčení nejrůznějších nemocí. Místní sedláci věřili, že pramen má největší léčivou sílu hlavně o půlnoci, proto sem v noci o Velikonocích naháněli svůj dobytek, který ve vodě omývali.

V roce 1664 byl poté kostel raně barokně obnoven na původních základech opatem Raimundem I. Wilfertem a patrně tehdy nově zasvěcen sv. Janu Křtiteli. V průběhu 17. a 18. století se poté stal zdejší kostel oblíbeným poutním místem, ke kterému přicházeli procesí a poutě z širokého okolí. Podle análů tepelského kláštera byla v roce 1711 v sousedství kostela rovněž obnovena poustevna se třemi místnostmi pro poustevníky premonstrátského Třetího řádu. Roku 1737 obdržel patrně poslední minorita ze zdejší poustevny od opata tepelského kláštera Raymunda III. Šimonovského povolení přesídlit do Čisté.

Roku 1782 však byl nakonec zdejší kostel sv. Jana Křtitele v rámci reforem Josefa II. zrušen, přestal být využíván k církevním účelům a spolu již s opuštěnou poustevnou postupně chátral. Oba objekty následně roku 1788 odkoupili mnichovští občané za 25 zlatých a kámen použili na stavbu normální školy v Mnichově a kostela sv. Jana a Pavla v Rájově. Zvon z kostela byl věnován do kostela sv. Michaela Archanděla v Otročíně. Podle zápisu z obecní kroniky z roku 1814 pevné zdi bývalého kostela dosud stály.

Dnes se na místě bývalého kostela sv. Jana Křtitele na okraji lesa v údolí Mnichovského potoka nachází pouze zasypané obvodové zdivo do výše až 1,5 metru zarostlé náletovými křovinami i vzrostlými stromy. O zříceniny kostela pečuje Pozemkový spolek Slavkovského lesa při ZO ČSOP Kladská.

 

Popis objektu

Orientovaný jednolodní kostel s lodí na obdélném půdorysu o rozměrech asi 16,5 x 9 metrů a připojeným odsazeným užším protáhlým, polokruhově zakončeným presbytářem.  Zdi kostela z lomového kamene dosahují tloušťky 1,2 metru. V pilíři triumfálního oblouku bývala zazděna cihla datující obnovu kostela do roku 1664 opatem Raimundem I. Wilfertem. Vnitřní zařízení kostela tvořil oltářní obraz patrně sv. Siarda.

 

Fotodokumentace

Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | zříceniny kostela sv. Jana Křtitele na výřezu historické pohlednice obce Mnichov z počátku 20. století
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | zříceniny kostela sv. Jana Křtitele v údolí Mnichovského potoka u Mnichova od jihozápadu - březen 2016
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | zříceniny kostela sv. Jana Křtitele v údolí Mnichovského potoka u Mnichova od jihozápadu - březen 2016
Mnichov - kostel sv. Jana KřtiteleMnichov - kostel sv. Jana Křtitele | vnitřní prostor pobořeného kostela sv. Jana Křtitele v údolí Mnichovského potoka u Mnichova - březen 2016
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | pohled z prostoru bývalé lodi k presbytáří kostela sv. Jana Křtitele u Mnichova  - březen 2016
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | těleso lodi kostela sv. Jana Křtitele v údolí Mnichovského potoka u Mnichova od jihovýchodu - březen 2016
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | pohled do interiéru pobořeného kostela sv. Jana Křtitele v údolí Mnichovského potoka u Mnichova - březen 2016
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | vnitřní prostor kostelní lodi pobořeného kostela sv. Jana Křtitele u Mnichova - březen 2016
 
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | vnitřní prostor kostelní lodi pobořeného kostela sv. Jana Křtitele u Mnichova - březen 2016
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | vnitřní prostor presbytáře pobořeného kostela sv. Jana Křtitele u Mnichova - březen 2016
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | levý pilíř triumfálního oblouku a část severní vnitřní stěny presbytáře kostela sv. Jana Křtitele - březen 2016
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | vnitřní prostor presbytáře pobořeného kostela sv. Jana Křtitele u Mnichova - březen 2016
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | závěrová stěna polokruhového presbytáře pobořeného kostela sv. Jana Křtitele u Mnichova - březen 2016
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | pravý pilíř triumfálního oblouku a část jižní vnitřní stěny presbytáře kostela sv. Jana Křtitele - březen 2016
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | zříceniny kostela sv. Jana Křtitele v údolí Mnichovského potoka u Mnichova od jihovýchodu - březen 2016
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | zříceniny kostela sv. Jana Křtitele v údolí Mnichovského potoka u Mnichova od východu - březen 2016
 
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | zříceniny kostela sv. Jana Křtitele v údolí Mnichovského potoka u Mnichova od východu - březen 2016
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | vnitřní prostor presbytáře pobořeného kostela sv. Jana Křtitele u Mnichova - březen 2016
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | polokruhový závěr presbytáře pobořeného kostela sv. Jana Křtitele u Mnichova - březen 2016
Mnichov - kostel sv. Jana Křtitele | zříceniny kostela sv. Jana Křtitele v údolí Mnichovského potoka u Mnichova od severu - březen 2016
 

Použitá literatura

Anonym 1999: Farní kostel sv. Petra a Pavla v Mnichově, Hamelika 10/XXIII
Čechura, M. 2012: Zaniklé kostely Čech, Praha, 154
Gnirs, A. 1932: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Brno, 94/96
Poche, E. a kol. 1978: Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 409
Sommer, J. G. 1838: Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 6. Pilsner Kreis, Praha, 273

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz