přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Močidlec - fara

Močidlec - fara

Močidlec - fara | Močidlec - fara

Pozdně barokní budovu fary nechal vystavět v roce 1787 patrně hrabě Prokop I. Lažanský pod kostelem sv. Jakuba Většího na návsi uprostřed vsi Močidlec (Modschiedl). V tomto roce byla při zdejším kostele zřízena lokálie a roku 1855 se stal Močidlec opět samostatnou farností. V průběhu 2. poloviny 20. století však objekt vlivem nedostačující údržby značně zchátral.

 

Objekt: pozdně barokní fara

Typologie: historické objekty

Kategorie: architektonické památky

Obec: Močidlec (Modschiedl)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: pod kostelem sv. Jakuba Většího na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°3'20.951"N, 13°13'27.954"E

Období vzniku: 1787

Architekt: neznámý

Stavebník: hrabě Prokop I. Lažanský

Období devastace: po roce 1945

Památková ochrana: od 11. února 1964

Č. rejst. ÚSKP: 38133/4-944

Stav: zchátralé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Pozdně barokní budovu fary nechal vystavět v roce 1787 patrně tehdejší majitel panství Chyše hrabě Prokop I. Lažanský podle návrhu neznámého architekta snad na místě starší stavby pod kostelem sv. Jakuba Většího na návsi uprostřed vsi Močidlec (Modschiedl). V tomto roce byla při zdejším kostele zřízena lokálie farnosti Rabštejn nad Střelou a objekt se stal sídlem místního kněze, který byl placen částkou 300 zlatých z Náboženského fondu. Roku 1855 se stal Močidlec opět samostatnou farností, ke které poté patřily kromě Močidlce také Bohuslav, Novosedly, Radotín a Víska. Podle pamětních knih z této doby se zdejší farář obrátil proti marnivosti a narůstající kráse oděvů ze vzácných hedvábných tkanin místních sedláků. Tento trend nastal ve třicátých letech 19. století poté, co zemědělci v letech 1833, 1834 a 1836 dokázali dosáhnout obzvláště dobrých výnosů z plodin a chovu skotu.

Na přelomu 19. a 20. století na zdejší faře působil oblíbený český farář Král, při jehož ochodu z funkce ho vyprovázela celá obec. Po něm zde působil farář Anton Leitmeyer, který spravoval rovněž kostel v Kobylé. Později byl farář Karl Amann z Kobylé rovněž administrátorem v Močidleci. Asi od roku zde působil český farář Rudolf Kostrba, který se narodil roku 1878 v Mladé Boleslavi. Po něm převzal zdejší úřad ve dvacátých letech 20. století český farář Sojka a jeho následovník farář Zettl zde působil v letech 1931-1937. V roce 1930 žilo ve zdejší farnosti celkem 943 katolíků a 8 osob jiného vyznání.  Krátce spravoval zdejší farnost také Anton Hollik, kaplan z Chyš. Jako poslední před vysídlením působil v Močidleci jako administrátor kaplan Josef Hofmann.

Dne 11. února 1964 byla budova fary v Močidleci zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 38133/4-944. V průběhu druhé poloviny 20. století však objekt vlivem nedostačující údržby značně zchátral. Budova bývalé fary čp. 38 se dnes nachází v soukromém vlastnictví.

 

Popis objektu

Volně stojící jednopatrová pozdně barokní budova fary na obdélném půdorysu zděná ze smíšeného zdiva krytá mansardovou střechou původně se šindelovou, dnes s pálenou krytinou typu bobrovka. Jižní stěna včetně nároží je podepřena mohutnými opěrnými pilíři. Hlavní vstupní východní pětiosé průčelí je ve středové ose prolomeno jednoduchým pravoúhlým portálem s kamenným ostěním. Zadní západní průčelí je doplněno obdélným schodišťovým rizalitem, završeným valbovou stříškou s pálenou krytinou. Boční průčelí jsou tříosá. Vnější omítané stěny jsou prolomeny obdélnými okny ve vpadlých rámech a členěny lizénovými rámci a kordonovou římsou mezi patry. V přízemí jsou částečně vyneseny lunetové klenby, ostatní prostory jsou plochostropé.

 

Fotodokumentace

Močidlec - fara | budova fary čp. 38 pod kostelem sv. Jakuba Většího na výřezu z indikační skici stabilního katastru vsi Močidlec (Modschiedl) z roku 1841
Močidlec - fara | farní budova v Močidlci na historickém snímku z doby kolem roku 1900
Močidlec - fara | farní budova na návsi v Močidlci na historické pohlednici vsi ze 40. let 20. století
Močidlec - fara | budova bývalé fary v Močidlci od severovýchodu na historickém snímku z roku 1968
Močidlec - fara | budova bývalé fary v Močidlci od severozápadu na historickém snímku z roku 1968
Močidlec - fara | budova bývalé fary v Močidlci před rokem 1989
Močidlec - fara | vstupní východní průčelí zchátralé budovy bývalé fary v Močidlci - duben 2012
Močidlec - fara | vstupní východní průčelí zchátralé budovy bývalé fary v Močidlci - duben 2012
 
Močidlec - fara | vstupní východní průčelí zchátralé budovy bývalé fary v Močidlci - duben 2012
Močidlec - fara | zchátralá budova bývalé fary v Močidlci od jihovýchodu - duben 2012
Močidlec - fara | zchátralá budova bývalé fary v Močidlci od jihovýchodu - duben 2012
Močidlec - fara | zchátralá budova bývalé fary v Močidlci od jihu - duben 2012
Močidlec - fara | zchátralá budova bývalé fary v Močidlci od jihozápadu - duben 2012
Močidlec - fara | zchátralá budova bývalé fary v Močidlci od jihovýchodu - listopad 2014
Močidlec - fara | zchátralá budova bývalé fary v Močidlci od severozápadu - listopad 2014
Močidlec - fara | vstupní východní průčelí zchátralé budovy bývalé fary v Močidlci - květen 2017
 
Močidlec - fara | vstupní východní průčelí zchátralé budovy bývalé fary v Močidlci - květen 2017
Močidlec - fara | zchátralá budova bývalé fary v Močidlci od jihovýchodu - květen 2017
Močidlec - fara | zchátralá budova bývalé fary v Močidlci od jihovýchodu - květen 2017
Močidlec - fara | zchátralá budova bývalé fary v Močidlci od jihovýchodu - květen 2017
Močidlec - fara | zchátralá budova bývalé fary v Močidlci od jihovýchodu - květen 2017
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 583-584.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha 1978, s. 417.
August SEDLÁČEK, Místopisný slovník historický Království českého, Praha 1908, s. 615.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha 1847, s. 184.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 249-250.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz