přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Močidlec - Mikuttův kříž

Močidlec - Mikuttův kříž

Močidlec - Mikuttův kříž | Močidlec - Mikuttův kříž

Pískovcový kříž na mohutném podstavci nechali vztyčit někdy na počátku 20. století manželé Anton a Anna Mikuttovi na místě staršího dřevěného kříže u bývalé pískovny před domem čp. 86 při silnici na Chyše na severním okraji vsi Močidlec (Modschiedl). Ve 2 polovině 20. století neudržovaný objekt postupně chátral, odlomen byl vrcholový kříž a nakonec v roce 2010 byl zchátralý podstavec rozvalen během dopravní nehody. Ještě na podzim roku 2010 poté proběhla celková rekonstrukce poničeného objektu.

 

Objekt: novodobý kovaný kříž na mohutném pískovcovém podstavci

Typologie: boží muka a kříže

Kategorie: architektonické památky

Obec: Močidlec (Modschiedl)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: před domem čp. 3 při levé straně silnice na Chyše na severním okraji vsi

GPS: 50°3'31.302"N, 13°13'30.554"E

Období vzniku: počátek 20. století

Architekt: neznámý

Stavebník: Anton a Anna Mikuttovi

Materiál: železo / jemnozrnný pískovec / žula

Období devastace: po roce 1945 a 2010

Rekonstrukce: říjen-listopad 2010

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Na místě dnešního kříže při levé straně silnice na Chyše na severním okraji vsi Močidlec (Modschiedl) stával původně jednoduchý vysoký dřevěný kříž, zdobený barevnými skleněnými koulemi. Kříž nechal vztyčit v první polovině sedmdesátých letech 19. století tehdejší starosta obce Wenzl Chwojka z usedlosti čp. 11 spolu s manželskou Katherinou, rozenou Mikuttovou, na památku obou svých synů, Leopodla, který zemřel dne 15. dubna 1871 ve věku 10 let 3 měsíců a 22 dnů, a Alberta, zesnulého dne 27. února 1872 ve věku 4 let a 2 měsíců. U příležitosti biřmování v Močidleci v době před rokem 1885 kříž slavnostně posvětil arcibiskup pražský, kardinál kníže Fridrich Johan Joseph Schwarzenberg.

Někdy na počátku 20. století, v době před rokem 1924, nechali manželé Anton a Anna Mikuttovi z usedlosti čp. 6 vztyčit na místě dřevěného kříže u bývalé pískovny před domem čp. 86 (dnes čp. 3) nový kamenný kříž s plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista na mohutném podstavci od neznámého autora, nazývaný Weg-Kreuz.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Po odstranění původní nápisové desky byla prázdná plocha na podstavci vyplněna černou barvou a doplněna českým nápisem: „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus“. Někdy ve druhé polovině 20. století, v době před rokem 1991, byl z podstavce odlomen vrcholový pískovcový kříž. Povrch kamene byl rozrušen korozívními procesy materiálu vlivem povětrnosti, znečištěn biologickými usazeninami a původní nápisy byly již nečitelné. V roce 2010 byl nakonec tehdy již značně poškozený podstavec rozvalen během dopravní nehody. Rozvalené části podstavce byly následně uloženy na zahradě sousedního domu čp. 3.

V roce 2010 přistoupila obec Pšov jako vlastník objektu ve spolupráci se Spolkem okrašlovacím Vladař k celkové rekonstrukci zdevastované plastiky s celkovým nákladem 23.000 Kč. Finance na obnovu byly získány z rozpočtu obce Pšov a daru MUDr. Josefa Štolfy z Močidlece. Restaurátorské práce provedli v říjnu a listopadu roku 2010 akademická restaurátorka MgA. Helena Štěrbová z Kozojed a sochař Jan Štěrba z Nečtin podle návrhu investora MUDr. Josefa Štolfy.

Jednotlivé části podstavce byly převezeny do restaurátorského ateliéru, kde byly kompletně ošetřeny. Povrch kamene byl očištěn od koroze, zpevněn organokřemičitanem, barevně sjednocen retuší a ošetřen hydrofobizačním nátěrem. Dochované nápisy byly vyčištěny, doretušovány a zvýrazněny. Mechanická poškození, olámané hrany apod. byly doplněny minerálním tmelem. Do horního kamene byl vsazen nový kovaný křížek a vysekán nový věnovací nápis. Restaurované části objektu byly následně sesazeny nerezovými ocelovými čepy a instalovány na původním místě.

 

Popis objektu

Novodobý železný kovaný kříž na mohutném pískovcovém podstavci. Na vrcholu podstavce býval původně umístěn mohutný pískovcový kříž latinského tvaru s litinovou plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista na křížení ramen. Dnes je zde vztyčen menší železný kovaný křížek s povrchovou úpravou, tvořenou vrstvami specializovaných kovářských barev. Replika původního kříže nebyla vzhledem k poškození a zeslabení vrchního dílu podstavce možná vytvořit.

Kříž je osazen na vrcholu mohutného stupňované trojdílného hranolového podstavce z jemnozrnného pískovce. Horní část tvoří hranolový sokl, zdobený reliéfem se stylizovaným schématem skládaných kamenných kvádříků. Vrchní kvádr byl během restaurování upraven snížením rozrušené vrchní přední plochy kamene. Na nově upravené nápisové ploše na přední straně kvádru je vysekán novodobý věnovací nápis: „TĚM, KTEŘÍ TU ŽILI - / TĚM, KTEŘÍ TU ŽIJÍ. / DENEN, DIE HIER / LEBTEN - DENEN, DIE / HIER LEBEN.

Na přední straně středové hranolové části podstavce, rovněž zdobené reliéfem se stylizovaným schématem skládaných kamenných kvádříků, je vysekán původní německý nápis s výplní černé barvy: „Gelobt sei / Jesus Christus!“ (Pochválen buď Ježíš Kristus). Na přední straně spodního hranolového soklu s hladkými stěnami je vysekán německý věnovací nápis s výplní černé barvy: „Zum Andenken an das Leiden Christi. / Wo ist ein Schmerz der seinem / Schmerze gleicht? Zieh ab den Hut / bist Du ein Christ, der durch ihn / erlöst bist“ (Na paměť utrpení Kristova. Jaká bolest je jeho bolesti rovna? Smekni klobouk, jsi-li křesťan, který byl skrze něj vykoupen). Základnu podstavce kříže tvoří hranolový žulový sokl.

 

Fotodokumentace

Močidlec - Mikuttův kříž | zchátralý Mikuttův kříž ve 2. polovině 20. století
Močidlec - Mikuttův kříž | zchátralý Mikuttův kříž ve 2. polovině 20. století
Močidlec - Mikuttův kříž | podstavec bez odlomeného vrcholového kříže v roce 1991
Močidlec - Mikuttův kříž | zdevastovaný podstavec Mikuttova kříže před rozvalením - prosinec 2009
Močidlec - Mikuttův kříž | jednotlivé části podstavce Mikuttova kříže v restaurátorském ateliéru - říjen 2010
Močidlec - Mikuttův kříž | část podstavce v restaurátorském ateliéru - říjen 2010
Močidlec - Mikuttův kříž | Mikuttův kříž po celkové rekonstrukci - duben 2012
Močidlec - Mikuttův kříž | Mikuttův kříž po celkové rekonstrukci - duben 2012
 
Močidlec - Mikuttův kříž | přední strana obnoveného Mikuttova kříže - duben 2012
Močidlec - Mikuttův kříž | přední strana obnoveného Mikuttova kříže v Močidleci - duben 2012
Močidlec - Mikuttův kříž | horní část podstavce Mikuttova kříže - duben 2012
Močidlec - Mikuttův kříž | středová část podstavce Mikuttova kříže - duben 2012
Močidlec - Mikuttův kříž | spodní část podstavce Mikuttova kříže - duben 2012
Močidlec - Mikuttův kříž | přední strana obnoveného Mikuttova kříže - duben 2012
Močidlec - Mikuttův kříž | Mikuttův kříž po celkové rekonstrukci - duben 2012
Močidlec - Mikuttův kříž | Mikuttův kříž v Močidleci po celkové rekonstrukci - duben 2012
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 582
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 250

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz