přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice

Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice

Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice | Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice

Pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice nechali zřídit v roce 1824 manželé Albert a Katharina Rottovi na prostranství u kostela sv. Jakuba Většího na návsi uprostřed vsi Močidlec (Modschiedl). V roce 1933 byla provedena renovace sousoší. Po roce 1945 však přestala být plastika udržována a postupně chátrala. V roce 1997 proběhlo poslední restaurování sousoší, které se dnes opět nachází ve zchátralém stavu.

 

Objekt: figurální plastika na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Močidlec (Modschiedl)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na prostranství u kostela sv. Jakuba Většího na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°3'21.199"N, 13°13'29.773"E

Období vzniku: 1824

Architekt: neznámý

Stavebník: Albert a Katharina Rottovi

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 1997

Památková ochrana: od 11. února 1964

Č. rejst. ÚSKP: 27752/4-943

Stav: zchátralé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice nechali zřídit v roce 1824 manželé Albert a Katharina Rottovi na travnatém prostranství v sousedství kostela sv. Jakuba Většího na návsi uprostřed vsi Močidlec (Modschiedl). Autorem plastiky byla patrně některá z dílen Oswalda Josefa Wendy ve Žluticích nebo Stephana Borowetze a Josefa Herschera Manětíně, které v první polovině 19. století pracovaly pro široké okolí. V roce 1933 byla provedena renovace sousoší.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být plastika udržována a postupně chátrala. Někdy poté bylo mechanicky odlomeno příčné břevno kříže, nasazené původně na čep. Dne 11. února 1964 bylo sousoší Nejsvětější Trojice v Močidleci zapsáno na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 27752/4-943. V roce 1997 byla plastika naposledy celkově restaurována. V současnosti je sousoší díky dlouhodobé neúdržbě opět ve zchátralém stavu, povrch pískovce je narušen erozí, odlomena je větší část středového kříže.

 

Popis objektu

Pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice na podstavci. Vrcholová figurální plastika v podživotní velikosti představuje Boha Otce a Syna sedící na Zeměkouli, přepásané stylizovanými železnými pásy, která pluje na stylizovaných plastických oblacích. Mezi postavami byl na Zeměkouli postaven dnes již z větší části odlomený jednoduchý kříž latinského tvaru, jehož torzo levou rukou objímá sedící prostovlasá postava Salvátora. Postava Boha Otce s plnovousem držel původně v levé ruce před tělem plastiku holubice, symbolu Ducha svatého. Základnu plastiky tvoří nízká hranolová podesta s kovovým okem patrně pro zavěšení lucerny na přední straně.

Vrcholové sousoší je osazeno na vrcholu vysokého pískovcového hranolového podstavce s mohutnou profilovanou vyloženou stupňovanou horní krycí deskou a profilovanou patkou. V horní pětině podstavce je vyveden jednoduchý široký pás, oddělený profilovanou římsou, ve kterém byl na přední straně černou barvou vepsán dnes již špatně čitelný německý pamětní nápis: „RENOVIERT im Jahre 1933“ (Renovováno v roce 1933).

V mělkém vpadlém obdélném rámci s polokruhově ujmutými rohy v dolní části na přední straně podstavce je vysekán německý věnovací nápis kapitálami s výplní černé barvy: „ZUR EHRE DER AL / LERHEILIGSTEN / DREIFALTIGKEIT DE / MÜTHIGST GEWID / MET VON DEN EHE / LEUTEN ALBERT / UND KATHARINA / ROTT Ano 1824“ (Ke cti Nejsvětější Trojice zřízeno v pokoře manželi Albertem a Katharinou Rottovými v roce 1824). Boční stěny podstavce jsou zdobeny mělkými vpadlými obdélnými rámci s polokruhově ujmutými rohy. Základnu podstavce tvoří jednoduchá mohutná hranolová podnož čtvercového půdorysu. Podstavec je postaven na základové desce ze složených žulových hranolů.

 

Fotodokumentace

Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice | pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice naproti budově bývalé fary ve vsi Močidlec na fotografii z 60. let 20. století
Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice | zchátralé pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice na návsi v Močidleci - červenec 2015
Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice | zchátralé sousoší Nejsvětější Trojice - únor 2011
Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice | přední strana sousoší Nejsvětější Trojice - listopad 2014
Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice | zchátralé vrcholové pískovcové figurální sousoší Nejsvětější Trojice - červenec 2015
Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice | přední strana zchátralého vrcholového pískovcového figurálního sousoší Nejsvětější Trojice - květen 2017
Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice | zadní strana zchátralého vrcholového pískovcového figurálního sousoší Nejsvětější Trojice - květen 2017
Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice | podstavec sousoší Nejsvětější Trojice - únor 2011
 
Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice | německý věnovací nápis na podstavci - červenec 2015
Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice | zchátralé pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice na návsi v Močidleci - červenec 2015
Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice | zchátralé sousoší Nejsvětější Trojice - únor 2011
Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice | zchátralé sousoší Nejsvětější Trojice - červenec 2015
Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice | boční strana zchátralé plastiky - únor 2011
Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice | zchátralé sousoší Nejsvětější Trojice - červenec 2015
Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice | zadní strana zchátralé plastiky - červenec 2015
Močidlec - sousoší Nejsvětější Trojice | boční strana zchátralého pískovcového sousoší Nejsvětější Trojice na návsi v Močidleci - červenec 2015
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 582
Poche, E. a kol. 1978: Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 417
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 250

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz