přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Mořičov - lovecký zámeček

Mořičov - lovecký zámeček

Mořičov - lovecký zámeček | Mořičov - lovecký zámeček

Barokní lovecký zámeček nechali vystavět v letech 1738-1739 majitelé ostrovského panství markrabata Ludwig Georg a August Georg z Baden-Badenu a Hochburku na návrší v nejvyšší části rozsáhlé panské obory v někdejším lesním revíru Tiergarten asi 1,5 kilometru jihozápadně od vsi Mořičov (Möritschau). Objekt sloužil potřebám majitelů do počátku 19. století a následně byl opuštěn a postupně se proměnil ve zříceniny.

 

Objekt: barokní lovecký zámeček

Typologie: panská sídla

Kategorie: architektonické památky

Obec: Mořičov (Möritschau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na vrchu Zřícenina v lesních asi 1,5 kilometru jihozápadně od vsi

GPS: 50°17'29.401"N, 12°57'49.973"E

Období vzniku: 1738-1739

Architekt: neznámý

Stavebník: Ludwig Georg a August Georg z Baden-Badenu a Hochburku

Období devastace: od počátku 19. století

Památková ochrana: od 11. února 1964

Č. rejst. ÚSKP: 17540/4-948

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Barokní lovecký zámeček nechali vystavět v letech 1738-1739 tehdejší majitelé ostrovského panství bratři Ludwig Georg a August Georg, markrabata z Baden-Badenu a Hochburku, podle návrhu neznámého architekta v dominantní poloze na vrcholu výrazného návrší (Zřícenina, 499 m n. m.) v nejvyšší části rozsáhlé panské obory v někdejším lesním revíru Tiergarten asi 1,5 kilometru jihozápadně od vsi Mořičov (Möritschau). Kolem zámečku byl vybudován důmyslný systém orientovaných cest, alejí a průhledů, řešený pro lov spárkaté a divoké zvěře. Přímo k jižní stěně zámečku přiléhala bažantnice. Lesním průsekem severozápadním směrem bylo možno od loveckého zámečku dohlédnout až k hlavnímu vstupu do Launeburského zámku v Ostrově, odkud se prý dávalo znamení k zahájení lovu.

Objekt je prvně zachycen již na mapě 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768 s označením letohrádek (Lusthaus). Lovecký zámeček sloužil potřebám majitelů snad až do počátku 19. století a následně byl opuštěn. Neudržovaný objekt následně rychle zpustl a na císařském otisku mapy stabilního katastru Mořičova z roku 1842 je již označován jako zřícenina. Postupně se propadla střecha a krov objektu, zřítily se stropy jednotlivých pater. Na počátku 20. století stálo již jen torzo bývalého zámečku v podobě zachovaného obvodového zdiva do výše druhého patra se zbytky příček a komínem.

Dne 11. února 1964 byly zříceniny bývalého loveckého zámečku u Mořičova zapsány na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 17540/4-948. Ve druhé polovině 20. století však pokračovala rychlá destrukce opuštěného neudržovaného objektu. Okolí zříceniny postupně zarůstalo vysokými stromy. Dnes jsou pozůstatky objektu bývalého loveckého zámečku z důvodu absolutní neúdržby v havarijním stavu. Pokračuje destrukce horní části obvodového zdiva a ostění okenních otvorů. Vnitřní plocha zarůstá náletovými dřevinami. Vlastníkem pozemku st. 56 pod zříceninou loveckého zámečku je státní podnik Lesy ČR.

 

Popis objektu

Barokní dvoupatrová centrální stavba na půdorysu nepravidelného jedenáctiúhelníku z omítnutého čedičového lomového kamene, promíšeného cihlami, krytá neznámým typem zastřešení. Přízemí a první podlaží objektu dosahovalo výšky 4 metrů, druhé patro pak bylo o metr nižší. Vstup do objektu byl veden obdélných vchodem z jihovýchodní strany, v ose nad ním byla situována zaslepená okna v obou patrech, stejně jako v ose po pravé straně. Stěny objektu byly v dalších devíti osách prolomeny obdélnými okny s cihlovým orámováním a maltovými rámci s klenáky ve všech patrech. Červeně natřené vnější stěny objektu s imitací režného cihelného zdiva byly členěny bílými lizénovými rámci a jednoduše profilovanými plochými horizontálními římsami mezi patry. Sokl stěn měl rovněž červenou barvu.

Vnitřní prostor objektu býval 0,6 metru silnou střední příčnou zdí položenou v ose jihovýchod-severozápad, sahající až ke stropním trámům prvního poschodí, přepažen na dva nestejné díly. Prostor přízemí býval částečně klenutý, patra byla plochostropá. Vnitřní stěny zámečku bývaly hladké, bez členění, bíle vymalované, s červeně zbarveným, 0,25 m vysokým, průběžným soklem v každém patře.

Velkou jihozápadní prostoru v přízemí zaujala vstupní místnost, v přední části podsklepená. Druhá menší severovýchodní polovina přízemí byla ještě přepažena další příčnou zdí, přiloženou k hlavní příčce v pravém úhlu. Jihovýchodní prostora byla rozdělena polygonální vnitřní příčkou, souběžnou s obvodovou zdí objektu, na dvakrát mírně zalomené schodiště do patra a menší kuchyň, odkud vycházel kouř překlenutím schodiště do komína.

V prvním patře tvořila plocha celého severovýchodního dílu podlaží, pokud nebyla zabrána schodištěm, rozlehlou podestu. Vetší jihozápadní hlavní obytná prostora bývala vytápěna krbem, zcela vztaženým do hmoty komína, do kterého se přikládalo zevně u vchodu do schodiště do druhého patra. Poslední nedělené patro tvořilo jedinou prostoru, plnící funkci společenské místnosti v době honů. Krb zde byl vměstnán do kouta mezi vystouplý komín a zevní zeď objektu.

 

Fotodokumentace

Mořičov - lovecký zámeček | lovecký zámeček v lovecké oboře ostrovského panství na výřezu mapy 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny loveckého zámečku na historické pohlednici z doby kolem roku 1900
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny loveckého zámečku u Mořičova v roce 1913
Mořičov - lovecký zámeček | půdorys zámečku podle Richarda Schmidta
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny loveckého zámečku před rokem 1945
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny loveckého zámečku u Mořičova na historickém snímku z doby před rokem 1945
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny loveckého zámečku v panské lovecké oboře na historické pohlednici z doby před rokem 1945
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny loveckého zámečku v panské lovecké oboře na historické pohlednici z doby před rokem 1945
 
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny loveckého zámečku u Mořičova na historickém snímku z doby před rokem 1945
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny loveckého zámečku před rokem 1945
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny loveckého zámečku u Mořičova na historickém snímku z doby před rokem 1945
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny loveckého zámečku u Mořičova na snímku leteckého vojenského mapování z roku 1961
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny loveckého zámečku u Mořičova na snímku leteckého vojenského mapování z roku 1961
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny loveckého zámečku v 70. letech 20. století
Mořičov - lovecký zámeček | zcela zarostlé zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova - červenec 2009
Mořičov - lovecký zámeček | zcela zarostlé zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova - červenec 2009
 
Mořičov - lovecký zámeček | zcela zarostlé zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova - červenec 2009
Mořičov - lovecký zámeček | zarostlý interiér loveckého zámečku - červenec 2009
Mořičov - lovecký zámeček | zbytky vnitřních omítek v interiéru - červenec 2009
Mořičov - lovecký zámeček | zbytky vnitřních omítek v interiéru - červenec 2009
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova od severozápadu - duben 2013
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova od severozápadu - duben 2013
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova od severozápadu - duben 2013
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova od západu - duben 2013
 
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova od jihozápadu - duben 2013
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova od jihu - duben 2013
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova od jihovýchodu - duben 2013
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova od jihovýchodu - duben 2013
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova od jihovýchodu - duben 2013
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny loveckého zámečku od východu - duben 2013
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova od severovýchodu - duben 2013
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova od severu - duben 2013
 
Mořičov - lovecký zámeček | vnitřní stěny zdeastovaného loveckého zámečku u Mořičova - duben 2013
Mořičov - lovecký zámeček | letecký pohled na zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova - září 2016
Mořičov - lovecký zámeček | letecký pohled na zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova - září 2016
Mořičov - lovecký zámeček | letecký pohled na zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova - září 2016
Mořičov - lovecký zámeček | letecký pohled na zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova - září 2016
Mořičov - lovecký zámeček | letecký pohled na zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova - září 2016
Mořičov - lovecký zámeček | letecký pohled na zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova - září 2016
Mořičov - lovecký zámeček | letecký pohled na zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova - září 2016
 
Mořičov - lovecký zámeček | letecký pohled na zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova - září 2016
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova od východu - červen 2017
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova od jihovýchodu - červen 2017
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova od jihu - červen 2017
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova od jihu - červen 2017
Mořičov - lovecký zámeček | zříceniny barokního loveckého zámečku u Mořičova od jihozápadu - červen 2017
 

Použitá literatura

Anton GNIRS, Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, München 1996, s. 143.
Tomáš KAREL - Vilém KNOLL - Luděk KRČMÁŘ, Panská sídla západních Čech - Karlovarsko, České Budějovice 2009, s. 117.
Lubomír ZEMAN et al., Dějiny města Ostrova, Ostrov 2001, s. 131-132.
KOLEKTIV, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha 1985, s. 217.
Richard SCHMIDT, Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, XL. Politický okres Jáchymovský, Praha 1913, s. 114-116.
Jiří ÚLOVEC, Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, 1. díl [A-M], Praha 2003, s. 489-492.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz