přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Mostec - kaple Panny Marie

Mostec - kaple Panny Marie

Mostec - kaple Panny Marie |

Pozdně barokní kaple Panny Marie byla postavena ve 2. polovině 18. století na bývalém rozcestí na Mostecké výšině při cestě do Štědré jižně od vsi Mostec (Mastung). Roku 1867 byla kaple renovována. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V zimě roku 1974 byla poškozena během vyprošťování zapadlého traktoru a následně provizorně opravena. V letech 2003-2005 proběhla celková rekonstrukce zchátralé kaple.

 

Objekt: pozdně barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Mostec (Mastung)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při pravé straně silnice do Štědré jižně od vsi

GPS: 50°4'12.922"N, 13°6'46.489"E

Období vzniku: 2. polovina 18. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2003-2005

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Pozdně barokní kaple Panny Marie, nazývaná rovněž Neubauernova kaple (Neubauern Kapelle), byla postavena ve druhé polovině 18. století podle návrhu neznámého architekta na bývalém rozcestí při původní cestě ze Štědré k poutnímu kostelu Navštívení Panny Marie v dnes zcela zaniklé vsi Skoky na Mostecké výšině (Mastunger Höhe) jižně od vsi Mostec (Mastung). Farou patřila kaple ke kostelu Narození Panny Marie ve Štědré.

Roku 1867 byla kaple renovována rodinou Neubauerů z usedlosti čp. 12. Před rokem 1945 patřila kaple k usedlosti čp. 12 Leopolda Hartla, zvané Neubauan. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo rozkradeno či poničeno.

V zimě roku 1974 došlo při vyprošťování zapadlého traktoru s vlekem ze závěje k zachycení a stržení střechy včetně původního štítu. Ještě téhož roku skupina lidí ze sousední Štědré vedena místním farářem zakryla kapli provizorní střechou s dehtovou lepenkou. Z části byla obnovena také fasáda kaple a vystavěn nový polokruhový štít s nikou v průčelí. Do vchodu byla zhotovena železná mříž z armovacích tyčí. Přestože oprava kaple nebyla dokončena, zachránila stavbu před úplnou destrukcí.

V letech 2003-2005 proběhla díky péči místních obyvatel a přátel Mostce celková rekonstrukce značně zchátralé kaple za přispěním Karlovarského kraje. Opravená kaple byla následně roku 2005 znovu vysvěcena patronce Panně Marii, prostřednici všech milostí, a na 8. května se k ní každoročně vypravuje pouť.

 

Popis objektu

Pozdně barokní kaple z lomového kamene bez oken, se zaoblenými nárožími a rovným závěrem, na obdélném půdorysu, krytá původně šindelovou, dnes bitumenovou valbovou střechou. Vstupní průčelí kaple s obdélným, polokruhově zakončeným vchodem s jednoduchými pilastry po stranách, vynášejícími mohutnou vstupující profilovanou římsu s pálenou krytinou, je završeno zprohýbaným trojúhelníkovým štítem s volutovými křídly a vpadlým profilovaným polokruhovým nástavcem s křížkem na vrcholu. Uprostřed štítu se v ose nachází nika se soškou Panny Marie.

Vchod do kaple býval původně opatřen těžkými dřevěnými dveřmi, dnes je uzavřen zdobnou kovanou železnou mříží. Vnější stěny kaple jsou členěny lizénovými rámci. Vnitřek kaple je sklenut cihelnou křížovou klenbou nesenou na pilířích a po stranách ozdoben římsami a ústupky.

Vnitřní zařízení kaple tvořil původně olejový obraz Panny Marie (Madony) z 19. století umístěný na oltáři. Dnes je zde umístěn novodobý olejový obraz Panny Marie od MUDr. Martiny Králové.

 

Fotodokumentace

Mostec - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie na fotografii z doby před rokem 1945
Mostec - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie u Mostce v roce 1963
Mostec - kaple Panny Marie | provizorně opravená a zdevastovaná kaple Panny Marie v roce 1993
Mostec - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie - srpen 2002
Mostec - kaple Panny Marie | zdevastovaná kaple Panny Marie před rekonstrukcí - srpen 2002
Mostec - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie v průběhu rekonstrukce v roce 2004
Mostec - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie v průběhu rekonstrukce v roce 2004
Mostec - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie v průběhu rekonstrukce v roce 2004
 
Mostec - kaple Panny Marie | každoroční mše svatá u opravené kaple dne 8. května 2008
Mostec - kaple Panny Marie | rekonstruovaná kaple Panny Marie u Mostce - červen 2010
Mostec - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie, prostřednice všech milostí - červen 2010
Mostec - kaple Panny Marie | kaple od jihovýchodu - červen 2010
Mostec - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie od východu - červen 2010
Mostec - kaple Panny Marie | hlavní průčelí kaple - červen 2010
Mostec - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie, prostřednice všech milostí - červen 2010
Mostec - kaple Panny Marie | soška Panny Marie v nice štítu - červen 2010
 
Mostec - kaple Panny Marie | novodobý obraz Panny Marie od MUDr. Martiny Králové v interiéru kaple
Mostec - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie od severu - červen 2010
Mostec - kaple Panny Marie | kaple od severozápadu - červen 2010
Mostec - kaple Panny Marie | závěr kaple Panny Marie od jihozápadu - červen 2010
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 436
Pokludová, J. 2001 : Kapličky na Žluticku, X. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 72/75
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 325

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz