přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Mrázov - pomník obětem 1. světové války

Mrázov - pomník obětem 1. světové války

Mrázov - pomník obětem 1. světové války | Mrázov - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války od kamenického mistra Josefa Böhma nechala zřídit v roce 1922 obec Mrázov ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů před usedlostí čp. 17 na jihovýchodním okraji návsi uprostřed vsi Mrázov (Prosau). Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 4. června 1922. V létě roku 1945 byl objekt novými osídlenci přeměněn na pomník osvobození. Poslední renovace pomníku proběhla v roce 2006, dnes se již opět nachází ve zchátralém stavu.

 

Objekt: pomník v podobě stély

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Mrázov (Prosau)

Okres: Cheb

Poloha: před usedlostí čp. 17 na jihovýchodním okraji návsi uprostřed vsi

GPS: 49°57'37.176"N, 12°49'53.396"E

Období vzniku: 1922

Architekt: Josef Böhm

Stavebník: obec Mrázov a Sbor dobrovolných hasičů

Slavnostní odhalení: 4. června 1922

Materiál: pískovec

Přestavba: léto 1945

Rekonstrukce: 2006

Znovuodhalení: 27. května 2006

Stav: zchátralé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války nechala zřídit v roce 1922 obec Mrázov ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů před usedlostí čp. 17 na jihovýchodním okraji návsi uprostřed vsi Mrázov (Prosau). Pomník navrhl a vytvořil kamenický mistr Josef Böhm z Heřmanova. Celkové náklady na zřízení pomníku na památku 7 padlých, zemřelých a nezvěstných občanů vsi tehdy činily 4.000 korun. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 4. června 1922 a průvodní řeč tehdy pronesl ředitel místní obecní školy Rudolf Klement.

V létě roku 1945 byla novými osídlenci z pomníku odstraněna plastika orlice, válečný kříž i původní nápisová deska se jmény obětí a objekt byl přeměněn na pomník osvobození. Na pomníku byl osazen československý státní znak a původní deska nahrazena deskou s upravenými verši básně „Den“ od básníka Josefa Hory s díkůvzdáním sovětskému vůdci Josifu Stalinovi a prezidentovi Edvardu Benešovi.

V roce 2006 byl tehdy již sešlý pomník z podnětu komunistického europoslance, básníka a spisovatele Daniela Strože celkově renovován. Slavnostní odhalení opraveného pomníku poté proběhlo v sobotu 27. května 2006. Daniel Strož během akce na místě předal ocenění nově založené literární Ceny Unie českých spisovatelů, tehdy ještě pod názvem Cena Josefa Hory. Pomník následně přestal být znovu udržován a dnes se nachází ve zchátralém stavu.

 

Popis objektu

Pomník v podobě úzké stély z pískovcových bloků dosahoval původně celkové výšky asi 2,7 metru. Na vrcholu pomníku bývala původně osazena asi 50 cm vysoká figurální pískovcová plastika stojící orlice s mírně rozevřenými křídly a hlavou mírně sklopenou k levé straně. Základnu plastiky tvořila nízká hranolová podesta.

V horní části přední pohledové strany 175 cm vysoké středové části pomníku ve tvaru komolého jehlanu na obdélné základně o rozměrech 70 x 36 cm bývala původně zapuštěna kruhová deska z černého mramoru s reliéfem železného válečného kříže. Kolem desky býval vymodelován plastický reliéf vavřínového věnce a pod ním vysekána datace „1914-1918“. Do nově vysekaného výklenku byla v roce 1945 nově vsazena černá obdélná deska z leštěné žuly o rozměrech 38 x 42 cm s reliéfem československého státního znaku a datací „1939-1945“.

Pod ní bývala původně mělkém vpadlém výklenku vsazena obdélná nápisová deska se 7 jmény padlých, zemřelých a nezvěstných občanů vsi Mrázov s datací a místem jejich skonu:

VOIT EDMUND
VERMISST SEIT 1914 I. SERBIEN
HANIKA FLORIAN
GEFALLEN 3.3.1915 I.D. KARPATH.
VOIT ENGELBERT
GEFALLEN AM 22.6.1915 I. GALIZIEN
BRANDL ANTON
VERMISST SEIT 1915 I. GALIZIEN
SCHNEIDER FR. JOS.
† 1.1.1915 I. SERBIEN
VOIT ANTON
† 27.10.1918 I. PROSAU
DENK FRANZ JOSEF
† 30.11.1919 I. PROSAU

V roce 1945 byla původní deska nahrazena novou obdélnou nápisovou deskou z leštěné žuly s upravenými verši oslavné básně „Den“ od básníka Josefa Hory s díkůvzdáním Stalinovi a Benešovi:

JOSEF HORA:

Den
Dni světlý, v němž se vyplnilo
o čem jsme snili po šest let!
Dni, k němuž rostlo Vaše dílo
a do něhož se měnil svět.
jsi tu! A Čechy proměněné
zas tvar svůj mají v šíř i dál.
Vytesán pevně do kamene
náš povzech zákonem se stal.
Dni světlý! Osvoboditelé,
dělníci teplých přístřeší!
Zas rudá krev nám proudí v těle
zas jsme, Staline! Beneši!

Středová část je postavena na 30 cm vysoké, profilované stupňované mohutné hranolové patce na základně o rozměrech 87 x 48 cm. Na přední straně patky byl vysekán dnes již nečitelný německý věnovací nápis: „ERRICHTET IM JAHRE 1922 VON DER GEMEINDE PROSAU IHRER GEFALLENEN HELDEN IN WELTKRIEGE“ (Zřízeno v roce 1922 obcí Mrázov jejím padlým hrdinům ve světové válce). Základnu pomníku tvoří asi 30 cm vysoký hranolový sokl o základně 100 x 57 cm. Stěny soklu jsou zdobeny plastickým reliéfem se stylizovaným schématem skládaných kamenů.

Kolem pomníku byla vytvořena okrasná zahrádka ohrazená oplocením tvořeným 75 cm vysokými pískovcovými sloupky ve tvaru dělových nábojů o průměru 25 cm, mezi kterými byl na břevnech zavěšen jednoduchý nízký plaňkový plůtek.

 

Fotodokumentace

Mrázov - pomník obětem 1. světové války | původní podoba pomníku obětem 1. světové války v Mrázově na historické fotografii z dobe před rokem 1945
Mrázov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník před usedlostí čp. 17 na jihovýchodním okraji návsi uprostřed vsi Mrázov - červenec 2018
Mrázov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník osvobození před usedlostí čp. 17 na návsi v Mrázově - červenec 2018
Mrázov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník osvobození před usedlostí čp. 17 na návsi v Mrázově - červenec 2018
Mrázov - pomník obětem 1. světové války | přední strana zchátralého pomníku osvobození před usedlostí čp. 17 na návsi v Mrázově - červenec 2018
Mrázov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník v Mrázově - červenec 2018
Mrázov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník - červenec 2018
Mrázov - pomník obětem 1. světové války | československý státní znak - červenec 2018
 
Mrázov - pomník obětem 1. světové války | deska s básní Josefa Hory - červenec 2018
Mrázov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník v Mrázově - červenec 2018
Mrázov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník osvobození před usedlostí čp. 17 na návsi v Mrázově - červenec 2018
Mrázov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník osvobození před usedlostí čp. 17 na návsi v Mrázově - červenec 2018
Mrázov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník před usedlostí čp. 17 na jihovýchodním okraji návsi uprostřed vsi Mrázov - červenec 2018
 

Použitá literatura

Černý Z. - Dostál T. 2007: Bolest v kameni. Pomníky vojákům z chebských jednotek padlým v první světové válce, Cheb, 188
Gabal, P. 2006: V Mrázově byl obnoven pomník s holdem Stalinovi a Benešovi, Radio Praha [online], publikováno 27.5.2006, [cit. 16.5.2018]. Dostupné z: http://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/v-mrazove-byl-obnoven-pomnik-s-holdem-stalinovi-a-benesovi
Klepal M. 2014: Velká válka, Tepelský zpravodaj 5/2014, Teplá, 8
SOkA (9, OF Cheb): Pamětní síň Cheb 1892-1945, Státní okresní archiv v Chebu
Soupis válečných pomníků, nezpracovaná sbírka dotazníků doručených Vojenskému museu ČSR (čj. 816/1926), Vojenský historický ústav Praha
Wieser, S. 2009: Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 96
Wieser, S. 2011: Pomníky padlých v první světové válce, III. díl Chebsko, XX. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 96

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz