přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Nejdek - kostel sv. Martina

Nejdek - kostel sv. Martina

Nejdek - kostel sv. Martina |
 

Obec: Nejdek (Neudek)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°19'32.084"N, 12°44'0.755"E

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné příležitostně

Historie objektu

Původně menší farní gotický kostel sv. Martina je poprvé zmiňován již v roce 1354 na prostranství pod gotickým hradem na dnešním náměstí Karla IV. uprostřed města Nejdek (Neudek). Roku 1578 byl v kryptě kostela pohřben hrabě Kryštof Šlik. Malá gotická stavba byla v průběhu staletí rozšiřována a přizpůsobována dobovému vkusu. Zásadní barokní přestavba kostela proběhla v letech 1755-1756, kdy byl kostel o více než o polovinu zvětšen do dnešní podoby. Z této doby pochází také převážná část jeho vnitřního rokokového zařízení kostela.

 

Popis objektu

Jednolodní obdélný barokní kostel s půlkruhově uzavřeným presbytářem krytý plechovou valbovou střechou. Při jižní straně presbytáře je připojena obdélná patrová sakristie. Trojosé hlavní jihozápadní průčelí kostela členěné pilastry je završeno lichoběžníkovým štítem se středovou nikou se sochou Krista. Na bočních stranách kostela jsou široká okna s odsazenými půlkruhovými záklenky. Vnější stěny kostela jsou hladké. Stěny sakristie jsou členěny rámci v omítce.

Presbytář kostela je zaklenut plackou se štukovým zrcadlem a konchou s výsečemi, v sakristii je valená klenba se čtyřmi radiálními výsečemi, loď kostela je plochostropá, kratá plochým stropem na fabionu se štukovým zrcadlem. V lodi se nachází patrová, rovně podstrojená kruchta.

Bohaté řezbářské vnitřní zařízení kostela je většinou jednotné, z doby kolem poloviny 18. století. Portálový hlavní oltář se sochami světců a poměrně hodnotným, silně zčernalým, snad starším obrazem. Oltář byl do kostela přenesen roku 1779 z pražského kláštera servitů. V lodi jsou umístěné dva bohatě vyřezávané, protějškové boční oltáře Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého se sochařskými doplňky a současnými obrazy. V presbytáři jsou umístěné dva protějškové boční tabulové oltáříky Korunování Panny Marie a Božského srdce Páně se současnými obrazy. Kazatelna se sochami evangelistů. Křtitelnice zdobená figurálními reliéfy. Dva rámové rozvilinové oltáře z doby kolem roku 1700 se sochou Piety a rámem se soškami andílků vyrůstajícími z akantových rozvilin a oltář s průměrným obrazem sv. Aloise. Rokokové varhany z doby kolem roku 1700 zdobené bohatou rozvilinou. Hodnotné sochy sv. Heleny a sv. Martina biskupa v nadživotní velikosti z 1. poloviny 18. století s nevhodnou novodobou polychromií, převezené do kostela údajně roku 1962 z pražské konzistoře. V presbytáři stojí socha sv. Jiří z 1. třetiny 18. století. Rokoková křížová cesta. V lodi je umístěn také hodnotný renesanční náhrobník patrně hraběte Kryštofa Šlika, pohřbeného v kryptě roku 1578.

 

Fotodokumentace

Nejdek - kostel sv. Martina | kostel sv. Martina v Nejdku na fotografii z roku 1923
Nejdek - kostel sv. Martina | kostel sv. Martina od východu - březen 2010
Nejdek - kostel sv. Martina | kostel sv. Martina od východu - duben 2011
Nejdek - kostel sv. Martina | vstupní průčelí kostela - duben 2011
Nejdek - kostel sv. Martina | barokní kostel sv. Martina v Nejdku - duben 2011
Nejdek - kostel sv. Martina | kostel sv. Martina v Nejdku - duben 2011
Nejdek - kostel sv. Martina | barokní kostel sv. Martina v Nejdku - březen 2010
Nejdek - kostel sv. Martina | hlavní průčelí kostela - březen 2010
 
Nejdek - kostel sv. Martina | barokní kostel sv. Martina v Nejdku - duben 2011
Nejdek - kostel sv. Martina | kostel sv. Martina od jihozápadu - duben 2011
Nejdek - kostel sv. Martina | barokní kostel sv. Martina od jihozápadu - duben 2011
Nejdek - kostel sv. Martina | barokní kostel sv. Martina od jihu - duben 2011
Nejdek - kostel sv. Martina | jihovýchodní průčelí kostela sv. Martina - duben 2011
Nejdek - kostel sv. Martina | závěr kostela sv. Martina od východu - duben 2011
Nejdek - kostel sv. Martina | závěr kostela se skaristií od východu - březen 2010
Nejdek - kostel sv. Martina | závěr kostela sv. Martina - duben 2011
 
Nejdek - kostel sv. Martina | socha Krista v nice vstupního průčelí kostela sv. Martina v Nejdku - prosinec 2009
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 458

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz