přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Nejdek - pomník obětem 1. světové války

Nejdek - pomník obětem 1. světové války

Nejdek - pomník obětem 1. světové války | Nejdek - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války nechala vybudovat v roce 1925 Svazu válečných poškozenců (Bund der Kriegsverletzten) za kostelem sv. Martina na severovýchodním konci náměstí uprostřed města Nejdek (Neudek). K vytvoření pomníku byl využit podstavec zrušeného pomníku Josefa II. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 13. září 1925. Již krátce po konci 2. světové války byl však pomník dne 23. června 1945 odstraněn.

 

Objekt: pomník v podobě pylonu

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Nejdek (Neudek)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: za závěrem kostela sv. Martina na severovýchodním konci náměstí uprostřed města

GPS: 50°19'32.538"N, 12°44'2.769"E

Období vzniku: 1925

Architekt: neznámý

Stavebník: Svaz válečných poškozenců (Bund der Kriegsverletzten)

Slavnostní odhalení: 4. června 1923

Materiál: žula / bronz

Demolice: 23. června 1945

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

První nejdecký pomník obětem 1. světové války nechala vybudovat v roce 1925 neznámým autorem místní skupina Svazu válečných poškozenců (Bund der Kriegsverletzten) za závěrem farního kostela sv. Martina na severovýchodním konci náměstí uprostřed města Nejdek (Neudek). K vytvoření pomníku byl se souhlasem městské rady využit zde stojící podstavec zrušeného pomníku Josefa II. Socha císaře byla dne 4. června 1923 snesena a uložena v místním hasičském skladišti. V dubnu roku 1925 byly na opuštěném podstavci osazeny nápisové desky se jmény padlých vojáků, následně byla na vrcholu podstavce nově osazena plastika orlice a celé okolí pomníku nově upraveno. Náklady na vybudování pomníku byly uhrazeny z prostředků spolku a dobrovolné sbírky. Slavnostní odhalení pomníku poté proběhlo dne 13. září 1925.

V roce 1936 se u pomníku konala letní slavnost sudetoněmecké strany za velké účasti místních obyvatel. Již krátce po konci druhé světové války byl však pomník padlým v rámci likvidace veškerých německých památníků a nápisů ve městě dne 23. června 1945 českým obyvatelstvem spolu se s pamětní deskou Friedricha Schillera na sousední skále zcela odstraněn. Dnes se v místech zničeného pomníku nahází vydlážděné prostranství s chodníky.

 

Popis objektu

Pomník v podobě pylonu. Na vrcholu pomníku bývala osazena bronzová plastika orlice s roztaženými křídly. Základnu plastiky tvořila mohutná kamenná podesta tvořená trojicí hranolový stupňů se zkosenými horními plochami. Plastika s podestou bývaly osazeny na vrcholu mohutného hranolového žulového podstavce s vynesenou profilovanou horní krycí deskou a profilovanou patkou. Na čelní pohledové straně římsy horní krycí desky byla vyvedena datace „1914-1918“ doplněná patrně na bočních stranách německým věnovacím nápisem: „MEIN VOLK VERGIESS DEINE TEUREN TOTEN NICHT“ (Můj lid nezapomene tvé drahé mrtvé). Na všech čtyřech stranách mírně se rozšiřující středové části podstavce byly osazeny černé obdélné nápisové desky se 75 jmény padlých vojáků. Na desce na čelní pohledové straně podstavce byl vyveden německý věnovací nápis, který zněl snad: „Am Gedenken an / im Weltkriege / gefallene Söhnen der Stadt / Neudek“ (Na památku ve světové válce padlých synů města Nejdek). O podstavec pomníku byla opřena další volně položená kamenná nápisová deska.

Základnu podstavce tvořil hranolový sokl. Podstavec byl postaven na třech hranolových stupních se zkosenými horními plochami. Těsně kolem pomníku byl vytvořen okrasný záhon čtvercového půdorysu, lemovaný ohrazením původního pomníku Josefa II., tvořeným devíti bosovanými hranolovými pískovcovými sloupky s profilovanými jehlancovými hlavicemi a hranolovými patkami, mezi kterými byl natažen robustný zdobný kovaný řetěz s obdélníkový oky. Maloplošná parková úprava byla doplněna druhým ohraničením, tvořeným na čelní a zadní straně litinovým zdobným plotem s litinovým a krajními kamennými sloupky na nízké podezdívce. Ve středovém poli plotu na čelní straně pomníku byla situována dvoukřídlá vrátka. Boční strany oválné plochy kolem pomníku byly vymezeny nízkým živým plotem.

 

Fotodokumentace

Nejdek - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války za kostelem sv. Martina na náměstí v Nejdku na historické pohlednici z doby kolem roku 1928
Nejdek - pomník obětem 1. světové války | shromáždění u pomníku padlých v Nejdku za letní slavnosti sudetoněmecké strany v roce 1936
 

Použitá literatura

Pavel ANDRŠ, Nejdek v letech 1945–1953 (History of the city Nejdek in the years 1945 to 1953). Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2009, s. 43.
Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 235.
Soupis válečných pomníků, nezpracovaná sbírka dotazníků doručených Vojenskému museu ČSR (čj. 816/1926), Vojenský historický ústav Praha.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2009, s. 96.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz