přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Německý Chloumek - kamenný kříž

Německý Chloumek - kamenný kříž

Německý Chloumek - kamenný kříž | Německý Chloumek - kamenný kříž

Kamenný kříž byl vztyčen patrně někdy na počátku 20. století při bývalé cestě do Dlouhé Lomnice v polích asi 350 m západně od vsi Německý Chloumek (Deutsch Killmes). K vytvoření objektu byl druhotně použit starší vyřazený náhrobek snad ze zrušeného hrobu na hřbitově ve Stanovicích. Po roce 1945 však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Někdy v průběhu 2. poloviny 20. století byl vrcholový kříž odlomen a podstavec rozvalen.

 

Objekt: kamenný kříž na podstavci

Typologie: boží muka a kříže

Kategorie: architektonické památky

Obec: Německý Chloumek (Deutsch Killmes)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při bývalé cestě do Dlouhé Lomnice v polích asi 350 m západně od vsi

GPS: 50°8'49.593"N, 12°58'35.847"E

Období vzniku: počátek 20. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Stav: zdevastované

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Kamenný kříž od neznámého autora byl vztyčen patrně někdy na počátku 20. století při bývalé cestě do Dlouhé Lomnice, nazývané „Stará silnici“ (Alte Strasse), v polích asi 350 metrů západně od vsi Německý Chloumek (Deutsch Killmes). K vytvoření objektu byl druhotně použit starší vyřazený pískovcový náhrobek Julie Haberzettl z Dolního Dražova čp. 54 z roku 1889 snad ze zrušeného hrobu na hřbitově ve Stanovicích. Kříž v této poloze je prvně zachycen až na mapě topografické sekce 3. vojenského mapování ze třicátých let 20. století. V době před rokem 1945 o kříž pečovala rodina Antonie Pfeiffer z dnes již zaniklé usedlosti čp. 18 zvané „u Endischů“ (bei Endisch), na okraji jejichž pole stával.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Někdy v průběhu druhé poloviny 20. století byl vrcholový kříž odlomen a podstavec rozvalen. Rozvalený podstavec kříže dnes leží v křovinách nad vodní tůňkou uprostřed pastvin pro krávy.

 

Popis objektu

Kamenný kříž dnes již neznámé podoby a provedení býval osazen na vrcholu hranolového pískovcového podstavce a profilovanou hranolovou patkou. Podstavec je završen výraznou vynesenou profilovanou římsou s vysokým polokruhovým středovým štítem. Na nárožích horní plochy podstavce nad římsou jsou situovány ozdoby ve tvaru osminy koule s plastickým reliéfním rostlinným dekorem. V ploše štítu na čelní pohledové straně podstavce bývala připevněna pravděpodobně porcelánová deska s fotografií či nápisem. V pásu pod horní římsou je vysekána čtveřice plastických reliéfních květů v řadě.

V mělkém obdélném vpadlém výklenku na čelní pohledové straně středová části podstavce oddělené jednoduchou plastickou římsou je vysekán německý pamětní nápis z doby původního využití kamene jako náhrobku. Text rozdělený prázdnou plochou po oválném porcelánovém medailonku s fotkou pohřbené zní: „Hier ruhet / in Frieden / Julie / Haberzettl / aus Unter-Trossau No. 54 / geb. 1. Janer 1866 / gest. 30. August 1889.“ Při druhotném využití objektu byl výklenek s nápisem překryt obdélnou deskou neznámé podoby. Na čelní pohledové straně rozšířené profilované hranolové patky středové části podstavce je situován mělký obdélný výklenek, ve kterém je patrně druhotně vysekán tvar připomínající mašli.

Středová část podstavce bývala postavena na hranolovém pískovcovém soklu se stupňovanou horní římsou zdobenou plastickým reliéfním dekorem. Na čelní pohledové straně soklu jsou vysekány dnes již špatně čitelné německé verše, či modlitba, o šesti řádcích. Text pochází z doby, kdy byl objekt využit jako náhrobek. Základnu podstavce tvořil hranolový sokl s bočními stěnami zdobenými stylizovaným bosovaným zdivem do podoby seskládaných kamenů či skaliska.

 

Fotodokumentace

Německý Chloumek - kamenný kříž | kamenný kříž v polích u Německého Chloumku na mapě topografické sekce 3. vojenského mapování ze 30. let 20. století
Německý Chloumek - kamenný kříž | rozvalený podstavec kamenného kříže v polích u Německého Chloumku - březen 2017
Německý Chloumek - kamenný kříž | rozvalený podstavec kamenného kříže v polích u Německého Chloumku - březen 2017
Německý Chloumek - kamenný kříž | rozvalený podstavec kamenného kříže v polích u Německého Chloumku - březen 2017
Německý Chloumek - kamenný kříž | středová část rozvaleného podstavce kamenného kříže u Německého Chloumku - březen 2017
Německý Chloumek - kamenný kříž | starší text původního náhrobku - březen 2017
Německý Chloumek - kamenný kříž | německý veršovaný text na soklu rozvaleného podstavce kamenného kříže u Německého Chloumku - březen 2017
Německý Chloumek - kamenný kříž | rozvalený podstavec kamenného kříže v polích u Německého Chloumku - březen 2017
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 243.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 28.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz