přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Nové Hamry - kaple

Nové Hamry - kaple

Nové Hamry - kaple |
 

Obec: Nové Hamry (Neuhammer)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°21'29.624"N, 12°44'36.714"E

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Barokní kaple v Nových Hamrech je poprvé zmiňována v roce 1739, kdy byla v jejím interiéru umístěna soška Piety. V roce 1913 prošla kaple výraznou rekonstrukcí a byla znovu vysvěcena. Dne 14. května 1922 se konalo slavnostní posvěcení a zavěšení nových zvonů, které nahradily zvony původní, patrně zrekvírované během 1. světové války. Celá slavnost proběhla za velké účasti místních obyvatel. Roku 1929 byla nahrazena původní došková střecha střechou plechovou, což dokazuje i datace na kříži na vrcholu cibulové báně. Zatím poslední oprava kaple proběhla během roku 2005. Kaple je krásným příkladem lidové sakrální stavby citlivě zasazeným do krajiny.

Podle jedné z krušnohorských pověstí chodíval cestou do Perninku často i jistý chalupník z Nových Hamrů. Jednou, když se jako obvykle vracel za tmy, spatřil před sebou podivný výjev. Kolem malého ohýnku sedělo šest neznámých mužů, kteří mlčky a bez hnutí hleděli do plamene. Chalupník pozdravil a zeptal se, zde si smí připálit dýmku oharkem z ohně. Nikdo mu ale neodpověděl, a tak se zeptal podruhé. Pak teprve jeden z cizinců sotva znatelně přikývl. Chalupník si tedy vzal z okraje ohně dva oharky, přiložil je na tabák v dýmce, poděkoval a odešel. Dýmka ale netáhla a stále zhasínala, a tak ji mrzutě strčil do kapsy. Doma si pak chtěl znovu zapálit. Jaké však bylo jeho překvapení, když pod víčkem dýmky objevil dva kousky ryzího zlata. Chalupník ale vytušil, že zlato pochází od temných, nečistých sil, a svědomí mu bránilo ho přijmout. Aby se tíživého daru zbavil, nechal za něj vyzdobit hamerskou kapli.

 

Popis objektu

Obdélná barokní kaple krytá původně doškovou, dnes plechovou, sedlovou střechou se šestibokou zvoničkou s cibulovou bání. Vstupní průčelí kaple s obdélným, polokruhově zakončeným vchodem, je završeno trojúhelníkovým štítem s římsou a s nikou, ve které bývala původně umístěna soška světce. Na bočních stranách je kaple doplněna po jednom polokruhově zakončeném okénku. Vnější stěny kaple jsou členěny lizénovými rámci. Uvnitř je kaple sklenuta a v závěrové stěně je výklenek.

Vnitřní zařízení kaple tvoří soška Piety z 1. poloviny 18. století a několik lidových sošek.

 

Fotodokumentace

Nové Hamry - kaple | slavnostní svěcení a zavěšování zvonů dne 14. května 1922
Nové Hamry - kaple | slavnostní svěcení a zavěšování zvonů dne 14. května 1922
Nové Hamry - kaple | kaple v Nových Hamrech na historické pohlednici z roku 1924
Nové Hamry - kaple | barokní kaple v Nových Hamrech - červen 2010
Nové Hamry - kaple | kaple od cesty do Nových Hamrů - červen 2010
Nové Hamry - kaple | kaple v Nových Hamrech - červen 2010
Nové Hamry - kaple | vstupní průčelí kaple - červen 2010
Nové Hamry - kaple | kaple v Nových Hamrech - červen 2010
 
Nové Hamry - kaple | kaple od západu - červen 2010
Nové Hamry - kaple | kaple od severu - červen 2010
Nové Hamry - kaple | kaple od východu - červen 2010
Nové Hamry - kaple | kaple v Nových Hamrech - červen 2010
Nové Hamry - kaple | interiér kaple - červen 2010
 
 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz