přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Nové Město - kaple Panny Marie Bolestné

Nové Město - kaple Panny Marie Bolestné

Nové Město - kaple Panny Marie Bolestné |

Pozdně barokní kaple Panny Marie Bolestné byla postavena ve 2. polovině 18. století podle návrhu neznámého architekta u domu čp. 4 při bývalé poutní cestě z Jáchymova k dnes již zaniklému kapucínskému klášteru na Mariánské uprostřed osady Nové Město (Neustadt). Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Patrně někdy na konci 20. století proběhla celková rekonstrukce zchátralé kaple.

 

Objekt: pozdně barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Nové Město (Neustadt)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: u domu čp. 4 při silnici na Mariánskou uprostřed osady

GPS: 50°22'5.803"N, 12°54'28.078"E

Období vzniku: 2. polovina 18. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: konec 20. století

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Pozdně barokní kaple Panny Marie Bolestné byla postavena ve druhé polovině 18. století podle návrhu neznámého architekta u domu čp. 4 při pravé straně silnice stoupající na Mariánskou uprostřed osady Nové Město (Neustadt). Spolu s kaplí Panny Marie Altöttingské v Novém Městě a kaplí Nejsvětější Trojice na Mariánské stávala při bývalé poutní cestě z Jáchymova k dnes již zaniklému kapucínskému klášteru na Mariánské. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Jáchyma v Jáchymově.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno, či zničeno. Patrně někdy na konci 20. století proběhla celková rekonstrukce zchátralé kaple.

 

Popis objektu

Pozdně barokní hranolová kaple bez oken na obdélném podélném půdorysu s rovným závěrem krytá původně šindelovou, dnes eternitovou sedlovou střechou. Vstupní jihovýchodní průčelí kaple s obdélným, polokruhově zakončeným vchodem s dřevěnými dvoukřídlými dveřmi je nad jednoduchou vynesenou římsou, krytou plechovou stříškou, završeno omítaným hrázděným trojúhelníkovým štítem. Vnější stěny kaple jsou pouze hrubě omítnuté a obílené, bez členění.

Vnitřní prostor kaple je zaklenut valenou klenbou. Vnitřní zařízení kaple původně tvořila kopie obrazu pasovské Madony olejem na plátně. Dnes je na vnitřní závěrové stěně zavěšena fotokopie oltářního obrazu z Pasova.

 

Fotodokumentace

Nové Město - kaple Panny Marie Bolestné |
Nové Město - kaple Panny Marie Bolestné |
Nové Město - kaple Panny Marie Bolestné |
Nové Město - kaple Panny Marie Bolestné |
Nové Město - kaple Panny Marie Bolestné |
Nové Město - kaple Panny Marie Bolestné |
Nové Město - kaple Panny Marie Bolestné |
Nové Město - kaple Panny Marie Bolestné |
 
Nové Město - kaple Panny Marie Bolestné |
 

Použitá literatura

Ochec, J. 2010 : Malé kapličky v Jáchymově a jejich význam, Jáchymovský zpravodaj 02/2010, Jáchymov, 23/24
Poche, E. a kol. 1977 : Umělecké památky Čech 1 (A-J), Praha, 565
Schmidt, R. 1913 : Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, XL. Politický okres Jáchymovský, Praha, 78

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz