přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Novosedly - kaple sv. Martina

Novosedly - kaple sv. Martina

Novosedly - kaple sv. Martina | Novosedly - kaple sv. Martina

Původně pseudorománská obecní kaple sv. Martina byla vystavěna v 1. polovině 19. století ve středu obdélné návsi uprostřed vsi Novosedly (Nebosedl). V roce 1922 byla kaple stavebně rozšířena a od té doby uváděna jako obecní kostelík. Na konci 20. století prošla tehdy již zchátralá kaple celkovou rekonstrukcí.

 

Objekt: pseudorománská, novodobě rozšířená kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Novosedly (Nebosedl)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: ve středu obdélné návsi uprostřed vsi

GPS: 50°2'20.053"N, 13°12'13.993"E

Období vzniku: 1. polovina 19. století

Architekt: neznámý

Přestavba: 1922

Rekonstrukce: konec 20. století

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Původně pseudorománská obecní kaple sv. Martina byla vystavěna v první polovině 19. století podle návrhu neznámého architekta ve středu obdélné návsi uprostřed vsi Novosedly (Nebosedl). Kaple je prvně zachycena na mapě stabilního katastru vsi z roku 1841. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Jakuba Většího v Močidlci. V Novosedlích byl každoročně slaven svátek sv. Petra a Pavla dne 29. června.

V roce 1922 byla kaple stavebně rozšířena podle projektu neznámého architekta a od té doby uváděna jako obecní kostelík, ve kterém byly slouženy mše a bohoslužby během svátečních dní. Po přestavbě byl přibyl nový církevní svátek na sv. Martina v listopadu. Na konci 20. století prošla tehdy již zchátralá kaple celkovou rekonstrukcí.

 

Popis objektu

Původně pseudorománská, novodobě rozšířená kaple na obdélném půdorysu s odsazenou užší půlkruhovou apsidou v závěru na jižní straně krytá plechovou valbovou střechou s oplechovanou šestibokou otevřenou sloupkovou zvoničkou završenou nízkou jehlancovou stříškou s makovicí a latinským křížem na hrotnici.

Vstupní severní průčelí kaple s obdélným lizénovým vchodem je završeno trojúhelníkovým štítem s vyzděnými postranními a středovým pilířem, krytými kamennými deskami. Na středovém pilíři je vztyčen železný latinský kříž. V ose štítu je prolomeno obdélné, polokruhově zakončené okénko. Nad vstupním portálem jsou situována dvě obdélná okénka. Boční stěny kaple jsou prolomeny po jednom obdélném, půlkruhově zakončeném okně v lizénovém rámci. Vnější stěny kaple jsou nad základovým soklem hladké, bez členění, zdobené při nárožích vstupního průčelí stylizovanou bosáží a zakončeny vysazenou profilovanou korunní římsou pod střechou.

Vnitřní prostor kaple je plochostropý. V jižní závěrové stěně kaple je do prostoru kaple otevřena apsida v podobě velké niky zaklenuté konchou. Při závěru je v západní boční stěně situován obdélný, polokruhově zakončený výklenek. V severní části lodi kaple je vynesena dřevěná kruchta na sloupech.

Vnitřní zařízení kaple tvoří oltářní obraz sv. Martina z 19. století zavěšený nad dřevěnou oltářní menzou, postavenou v nice v závěrové stěny. V postranním výklenku napravo od oltáře je postaveno polychromované vyřezávané lidové sousoší Korunovaní Piety, obdobné plastice ve farním kostele sv. Jakuba Většího v Močidlci. Původně zde snad bývala také umístěna lidová polychromovaná socha Ecce homo. Na bočních stěnách kaple jsou zavěšeny obrazy Sixtinské madony a Krista na Olivetské hoře, které sem však mohly být přeneseny až později.

 

Fotodokumentace

Novosedly - kaple sv. Martina | obecní kaple sv. Martina na výřezu indikační skici mapy stabilního kaatstru vsi Novosedly z roku 1841
Novosedly - kaple sv. Martina | interiér obecní kaple sv. Martina v Novosedlích na snímku z počátku 90. let 20. století
Novosedly - kaple sv. Martina | obecní kaple sv. Martina na návsi v Novosedlích od severovýchodu - duben 2017
Novosedly - kaple sv. Martina | vstupní průčelí obecní kaple sv. Martina na návsi v Novosedlích - duben 2017
Novosedly - kaple sv. Martina | vstupní průčelí obecní kaple sv. Martina na návsi v Novosedlích - duben 2017
Novosedly - kaple sv. Martina | vstupní průčelí obecní kaple sv. Martina na návsi v Novosedlích - duben 2017
Novosedly - kaple sv. Martina | vstupní průčelí kaple - duben 2017
Novosedly - kaple sv. Martina | obecní kaple sv. Martina na návsi v Novosedlích od severozápadu - duben 2017
 
Novosedly - kaple sv. Martina | obecní kaple sv. Martina na návsi v Novosedlích od severozápadu - únor 2011
Novosedly - kaple sv. Martina | obecní kaple sv. Martina na návsi v Novosedlích od severozápadu - duben 2017
Novosedly - kaple sv. Martina | závěr kaple od jihozápadu - duben 2016
Novosedly - kaple sv. Martina | jižní závěrová stěna obecní kaple sv. Martina na návsi v Novosedlích - duben 2016
Novosedly - kaple sv. Martina | závěr kaple od jihovýchodu - duben 2016
Novosedly - kaple sv. Martina | obecní kaple sv. Martina na návsi v Novosedlích od jihovýchodu - duben 2016
Novosedly - kaple sv. Martina | obecní kaple sv. Martina na návsi v Novosedlích od jihovýchodu - duben 2016
Novosedly - kaple sv. Martina | obecní kaple sv. Martina na návsi v Novosedlích od východu - duben 2016
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 596-597.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha 1978, s. 501.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 251.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz