přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Opatov - pomník obětem 1. světové války

Opatov - pomník obětem 1. světové války

Opatov - pomník obětem 1. světové války | Opatov - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války nechal zřídit v roce 1925 místní sbor dobrovolných hasičů u zahrady obecné školy čp. 66 uprostřed vsi Opatov (Absroth). Pomník vytvořil kamenický mistr Johann Wunderlich ze Skalné. Slavnostní vysvěcení pomníku proběhlo 28. června 1925. Po roce 1945 však přestal být pomník udržován a postupně chátral, sousední škola byla stržena a objekt se ocitl uprostřed nepřístupné obory. V roce 2017 byl pomník celkově opraven a vztyčen na novém prostranství při hlavní silnici do Lubů.

 

Objekt: pomník v podobě pylonu

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Opatov (Absroth)

Okres: Cheb

Poloha: na prostranství při průjezdní silnici uprostřed vsi

GPS: 50°15'17.989"N, 12°25'21.949"E

Původní poloha: v sousedství zahrady budovy obecné školy čp. 66 uprostřed vsi

Původní GPS: 50°15'14.738"N, 12°25'23.566"E

Období vzniku: 1925

Architekt: Johann Wunderlich

Stavebník: sbor dobrovolných hasičů Opatov

Slavnostní odhalení: 28. června 1925

Období devastace: po roce 1945

Transfer: 2017

Rekonstrukce: 2017

Znovuodhalení: 11. listopadu 2017

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války nechali vystavět v roce 1925 členi místního sboru dobrovolných hasičů na prostranství v sousedství zahrady obecné školy čp. 66 uprostřed vsi Opatov (Absroth). Původně měl být pomník postaven u křižovatky s hlavní silnicí, kde se však nepodařilo získat souhlas majitele. Nový pozemek pro stavbu pomníku v sousedství zahrady místní školy proto vyčlenil za svého pozemku majitel sousední usedlosti čp. 13 Andreas Hammerl. Pomník vytvořil a postavil podle vlastního návrhu kamenický mistr Johann Wunderlich ze Skalné. Potřebné finanční prostředky byly získány prostřednictvím sbírek a darů. Velká část nákladů byla pokryta výdělkem slavnostního dne odhalení. Objekt byl původně zřízen na památku 30 padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků z Opatova, 13 z osady Libocký Důl (Leibitschgrund), 8 z osady Pětidomí (Fünfhaus) a 2 z osady Zálubí (Egetten).

Slavnostní odhalení a vysvěcení pomníku proběhlo během slunné neděle 28. června 1925 za hojné účasti obyvatel ze širokého okolí. Přítomné přivítal v 10 hodin dopoledne velitel místních dobrovolných hasičů Josef Klier a po krátkém proslovu celebroval farář P. Dr. Peter Goriwoda z Lubů u polního oltáře vedle budovy školy polní mši. Hudební doprovod zajistil pěvecký spolek Egetten. V půl dvanácté došlo za doprovodu slavnostního chorálu kapely Veteránského sdružení Luby (Veteranenvereines Schönbach) k samotnému odhalení pomníku, který následně vysvětil lubský farář Goriwoda. Program pokračoval slavnostním projevem řídícího učitele A. Becka a následně převzal z rukou velitele hasičů odhalený pomník do správy obce Opatov starosta Anton Wilfer, který položil jako první věnec na stupně pomníku. Rovněž předseda okresního sdružení Elias Hüller pronesl několik slov. Další květiny a věnce položili rodinní příslušníci padlých vojáků. Na závěr slavnosti se konalo slavnostní defilé všech shromážděných spolků kolem odhaleného pomníku. Dne 12. září 1927 bylo následně kolem pomníku vybudováno nové ohrazení a při této příležitosti byla na nápisové desce doplněna jména dvou vojáků z Pětidomí a jednoho z Opatova.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být pomník udržován a postupně chátral. Odstraněna byla vrcholová socha orla a deska s věnovacím nápisem. V průběhu druhé poloviny 20. století následně došlo k demolici budovy bývalé školy. Na počátku 21. století stával zchátralý pomník padlým na nepřístupném pozemku uprostřed nově vzniklé oplocené obory.

V roce 2017 přistoupilo město Luby ve spolupráci s Turistickým oddílem TJ Luby k celkové rekonstrukci zchátralého pomníku. Vlastník pozemku Pozemkový fondu ČR a Národní památkový ústav vydaly souhlasné stanovisko k přesunu objektu na vhodnější přístupné místo v majetku města Luby. V červnu roku 2017 byl zchátralý pomník kamenickou firmou Kamenictví Žáček z Nového Kostela rozebrán a odvezen k celkovému očištění a doplnění chybějících částí. Firma rovněž vytvořila podle historické fotografie repliku původní nápisové desky s německým věnovacím textem. V říjnu roku 2017 byl následně očištěný pomník vztyčen nově na prostranství při průjezdní silnici a na jeho vrcholu vztyčena nová plastika orla, kterou vytvořil podle historického snímku Milan Krsek z Lubů. V sousedství pomníku byla Odborem správy majetku města Luby instalováno česko-německá informační tabule a odpočinková lavička.

Slavnostní znovuodhalení obnoveného pomníku obětem 1. světové války v Opatově proběhlo v sobotu 11. listopadu 2017 na Den válečných veteránů za hojné účasti obyvatel z česko-německého příhraničí. Průvodní řeči pronesli předseda Turistického oddílu TJ Luby Mgr. Petr Plzák a starostka města Luby Ing. Anita Černíková. Čestnou stráž u pomníku drželi členové Sboru dobrovolných hasičů z Lubů.

 

Popis objektu

Pomník v podobě pylonu je završen figurální plastikou orla s mírně rozevřenými křídly, stojícího na kouli. Současná novodobá plastika je volnou replikou původní zničené sochy. Vrcholová plastika je postavena na zdobném profilovaném hranolovém soklu se stupňovanou hlavicí. Stěny soklu jsou členěny obloučkou římsou a doplněny na všech stranách plochými reliéfy železných válečných křížů.

Na čelní pohledové straně středové části pomníku ve tvaru komolého jehlanu je v mělkém výklenku vsazena novodobá kopie černé obdélné nápisové desky s bílým německým dedikačním nápisem: „Gewidmet / von der freiwilligen / Feuerwehr Absroth / und durch freiwillige Spenden / der Gemeindemitglieder / zum Andenken an die im / Weltkriege 1914-1918 / gefallenen Kameraden / u. Gemeindemitglieder / 28. Juni 1925“ (Věnováno dobrovolnými hasiči Opatov a skrze dobrovolné dary místních obyvatel na památku ve světové válce 1914-1918 padlým kamarádům a obyvatelům obce. 28. června 1925). Ve výklencích na boční stěnách podstavce jsou vsazeny dvě černé obdélné nápisové desky s celkem 56 jmény padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků z Opatova, Libockého Dolu, Pětidomí a Zálubí, doplněných rokem narození, číslem popisným domu a datací a místem skonu.

Absroth.

N33

Winter Anton,

*1888,

verm.

Aug.

1914,

Serb.

39

Sandner Franz,

1893,

"

10.11.

"

"

89

Knorr Josef,

1883,

gef.

29.11.

"

"

42

Wilfer Josef,

1884,

"

30. "

"

"

50

Winter Johann,

1880,

"

6.12.

"

"

66

Uhl Albert,

1896,

verm.

"

"

"

64

Winter Alois,

1888,

gef.

29.1.

1915,

Rußl.

71

Riedl Egid,

1892,

"

17.3.

"

"

34

Werner Hermann,

1892,

"

 

"

Serb.

47

Ringer Anton,

1877,

"

15.8.

"

Rußl.

54

Wilfer Vinzenz,

1899,

verm.

9.

"

"

70

Glaßl Andreas,

1884,

"

10.

"

"

3

Fischer Anton,

1886,

"

 

"

"

3

Fischer Josef,

1891,

"

 

"

"

1

Wilfer Anton,

1875,

gef.

 

"

"

20

Winter Josef,

1893,

"

5.3.

1916,

Ung.

28

Wilfer Josef,

1892,

"

26.5.

"

Ital.

37

Sandner Josef,

1882,

verm.

 

"

 

9

Sandner Vinzenz,

1889,

gef.

14.8.

"

Galiz.

70

Glaßl Andreas,

1896,

"

1.10.

"

Rußl.

82

Köhler Ignaz,

1873,

24.12.

"

Absr.

35

Sandner Egid,

1880,

"

27.2.

1917,

"

9

Sandner Franz,

1895,

gef.

12.7.

"

Rußl.

33

Winter Josef,

1885,

"

 

"

Rum.

37

Sandner Anton,

1875,

verm.

 

"

Rußl.

30

Vogl Josef,

1874,

"

 

"

 

78

Wilfer Josef,

1872,

9.5.

1918,

Absr.

71

Riedl Josef,

1890,

gef.

26.9.

"

Ital.

4

Wilfer Josef,

1891,

"

16.10.

"

Tirol

17

Winter Wenzl,

1874,

"

7.11.

"

Catta.

 

Fünfhaus - Egetten.

F.67

Raab Rudolf,

*1881,

gef.

8.7.

1915,

Rußl.

E72

Sandner Josef,

1885,

"

28.7.

"

Galiz.

F105

Sandner Norbert,

1868,

"

17.3.

1916,

Cattar.

"77

Sandner Josef,

1893,

"

6.7.

"

Ital.

"69

Mitterwald Philipp,

1897,

"

14.12.

"

Tirol.

"105

Pötzl Adolf,

1892,

"

26.4.

1917,

Küstl.

"76

Enzmann Anton,

1894,

"

 

"

Pola.

E111

Deller Hermann,

1899,

"

25.5.

1918,

Tirol.

F69

Mitterwald Josef,

1882,

verm.

26.8.

"

Ital.

"76

Enzmann Franz,

1898,

1.

1919,

Komt.

 

Leibitschgrund.

 

Grüner Franz,

1881,

gef.

29.10.

1914,

Rußl.

 

Nauth Johann,

1886,

"

15.3.

1915,

Ital.

 

Pleier Vinzenz,

1887,

ver.

"

"

Karp.

 

Papacek Josef,

1887,

gef.

14.6.

"

Rußl.

 

Sandner Robert,

1888,

verm.

 

1916

"

 

Sandner Georg,

1894,

4.3.

1917,

Prag.

 

Glaßl Anton,

1896,

gef.

 

"

Ital.

 

Werner Ernst,

1897,

"

28.6.

1918

"

 

Lorenz Josef,

1897,

"

11.9.

"

"

 

Dörfler Josef,

1897,

15.10.

"

Eger.

 

Burkl Josef,

1884,

ver.

20.10.

"

Ital.

 

Worsch Anton,

1894,

17.11.

"

Leib.

 

Friedrich Wenzl,

1877,

"

6.6.

1919.

 

A14

Sandner Anton,

1895,

gef.

8.

1915,

Rußl.

F

Sandner Egid,

1895,

"

25.12.

1915,

"

"

Junghans Engelbert,

1892,

12.3.

1917,

Prag.

Základnu pomníku tvoří podstavec o dvou stupních tvořených opracovanými hranolovými kameny. Na čelní pohledové straně horního stupně je v ose vysekán plastický reliéf vavřínového věnce. V původní poloze pomník obklopovalo ohrazení tvořené šesti kamennými sloupky, mezi kterými byla nad kamennou podezdívkou vložena jednotlivá pole železného plůtku.

 

Fotodokumentace

Opatov - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války u budovy obecné školy v Opatově na historickém snímku z doby před rokem 1945
Opatov - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války u budovy obecné školy v Opatově na historickém snímku z doby před rokem 1945
Opatov - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války u budovy obecné školy v Opatově v době před rokem 1937
Opatov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý neudržovaný pomník obětem 1. světové války v nepřístupné oboře v Opatově - srpen 2016
Opatov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník padlým v Opatově - duben 2017
Opatov - pomník obětem 1. světové války | deska se jmény padlých - duben 2017
Opatov - pomník obětem 1. světové války | deska se jmény padlých - duben 2017
Opatov - pomník obětem 1. světové války | slavnostní znovuodhalení obnoveného pomníku obětem 1. světové války v Opatově dne 11. listopadu 2017
 
Opatov - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník obětem 1. světové války na novém prostranství při průjezdní silnici v Opatově - březen 2020
Opatov - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník padlým v Opatově - březen 2020
Opatov - pomník obětem 1. světové války | čelní pohledová strana obnoveného pomníku obětem 1. světové války v Opatově - březen 2020
Opatov - pomník obětem 1. světové války | přední strana obnoveného pomníku - březen 2020
Opatov - pomník obětem 1. světové války | nová vrcholová plastika orla- březen 2020
Opatov - pomník obětem 1. světové války | nápisové desky pomníku obětem 1. světové války v Opatově s věnovacím nápisem a jmény padlých - březen 2020
Opatov - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník obětem 1. světové války na novém prostranství při průjezdní silnici v Opatově - březen 2020
Opatov - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník padlým v Opatově - březen 2020
 
Opatov - pomník obětem 1. světové války | boční strana obnoveného pomníku - březen 2020
Opatov - pomník obětem 1. světové války | zadní strana obnoveného pomníku - březen 2020
Opatov - pomník obětem 1. světové války | boční strana obnoveného pomníku - březen 2020
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 51.
Zbyněk ČERNÝ – Tomáš DOSTÁL, Bolest v kameni: pomníky vojákům z chebských jednotek padlým v první světové válce, Cheb 2007, s. 194.
Jan KREUZINGER, Pomníku v Opatově byla navrácena důstojnost, Lubský zpravodaj 12/2017, Luby 2017, s. 2.
Petr PLZÁK – Jan KREUZINGER – Tomáš LENC, Další opravený pomník, Lubský zpravodaj 11/2017, Luby 2017, s. 1-2.
SOkA Cheb, fond AO Opatov, Gemeinde-Gedenkbuch Absroth 1924-1937, Státní okresní archiv v Chebu, s. 59-60, 86.
Josef WEITZER, Die Todesopfer des Egerlandes im Weltkriege 1914-1918, Unser Egerland: Blätter für Egerländer Volkskunde, Cheb 1941, s. 111.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých v první světové válce, III. díl Chebsko, XX. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2011, s. 96.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz