přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Ostré (Westrum)

Ostré (Westrum)

Ostré (Westrum) |

Dnes již zcela zaniklá ves Ostré, německy Westrum, ležela na malém potůčku mezi kopci v nadmořské výšce 510 m v severovýchodní části Doupovských hor, 8,3 km jihozápadně od Kadaně ve Vojenském újezdu Hradiště. Katastr vsi měřil 2,08 km². Název vsi byl slovanského původu a německé pojmenování vzniklo z českého tvaru „Vostrým“, vyslovovaného v průběhu 15. století Vostrim.

 

Typologie: zaniklé obce

Kategorie: města a obce

Obec: Ostré (Westrum)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

V soupisu majetku panství Egerberk, ke kterému ves patřila, z roku 1460 ještě Ostré uvedeno nebylo. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1488 kdy je „pusté Westrem“ zapsáno v Deskách Dvorských u hradu „Egerbergk“. V dalších listinách, vztahujících se k tomuto panství již Ostré uváděno je a spolu s panstvím bylo také po prohrané bitvě na Bílé hoře zabaveno a roku 1623 Kryštofem Šimonem z Thunu koupeno a připojeno k panství Klášterec. Podle berní ruly z roku 1654 žili v Ostrém pouze 2 sedláci, 5 chalupníků a 1 poddaný na obci. Stavení měli celkem dobrá, ale pole kopcovitá a špatná. Luk měli málo, ale přesto jim obživu poskytovat hlavně chov dobytka a práce v lese. Do roku 1787 se situace ve vsi trochu zlepšila, bylo zde již 11 domů, ale bohatou vesnicí Ostré nikdy nebylo. V roce 1846 žilo ve vsi 75 obyvatel a počet domů vzrostl na 15. Roku 1850 se Ostré stalo samostatnou obcí, od roku 1868 však bylo osadou Radnice. Farou, školou a později i poštou patřilo k Radnici, vzdálené přibližně ½ hodiny jihozápadním směrem. Statistické tabulky z roku 1863 uváděly, že dominium Klášterec nemá v Ostrém žádné pozemky, jen jednu parcelu a také že zdejší zemědělci pěstují hlavně brambory a pícniny, trochu žito a ječmen, oves vůbec ne. Podle adresářů z let 1914-1924 bylo v Ostrém 5 větších usedlostí, ale nebyla zde žádná hospoda nebo krám, jen trafika. Nepracovali tu žádní řemeslníci, pouze dámská krejčová. V roce 1914 zde žilo 68 a roku 1930 59 obyvatel, počet domů klesl na 14. Po vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války nebyla ves již nikdy zcela dosídlena a roku 1947 zde žilo 28 stálých obyvatel. K dalšímu vysídlení došlo v souvislosti se zřízením Vojenského újezdu Hradiště v roce 1954. Ostré bylo zařazeno do 3. etapy vysídlení, tzn. k 15. květnu 1954.

 

Fotodokumentace

Ostré (Westrum) | celkový pohled na ves Ostré z doby před rokem 1945
Ostré (Westrum) | katastrální mapa vsi Ostré z roku 1945
Ostré (Westrum)  | letecký pohled na ves Ostré z roku 1952
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 1998 : Zaniklé obce Doupovska, Chomutov, 80
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 55

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz