přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa

Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa

Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa

Klasicistní kaple sv. Anny byla vystavěna na počátku 19. století u domu čp. 222 v Karlovarské ulici na jižním okraji města Ostrov (Schlackenwerth). V minulosti byla kaple během rozšiřování silnice posunuta. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V roce 1985 byla provedena celková rekonstrukce sešlé kaple, od té doby se stav kaple přes další úpravy znovu postupně zhoršoval. Na přelomu let 2018–2019 proto přistoupilo město Ostrov k celkové rekonstrukci objektu. Dne 26. dubna 2019 byla poté restaurovaná kaple nově zasvěcena sv. Anně a sv. Kryštofu.

 

Objekt: klasicistní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Ostrov (Schlackenwerth)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: u domu čp. 222 v Karlovarské ulici na jižním okraji města

GPS: 50°18'5.724"N, 12°56'30.928"E

Původní poloha: u domu čp. 222 v Karlovarské ulici na jižním okraji města

Původní GPS: 50°18'5.690"N, 12°56'30.575"E

Období vzniku: počátek 19. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 1985, 1996, 2018-2019

Znovuvysvěcení: 26. dubna 2019

Stav: obnovené

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Klasicistní kaple sv. Anny byla vystavěna na počátku 19. století podle návrhu neznámého architekta u domu čp. 222 při pravé straně Karlovarské ulice (Karlsbader Strasse) při příjezdu od Karlových Varů na jižním okraji města Ostrov (Schlackenwerth). Z důvodu rozšiřování Karlovarské ulice byla kaple v minulosti nákladem Státní správy silnic (Staatsstrassen verwaltung) posunuta o několik metrů dozadu.

Před 2. světovou válkou o kapli pečovala paní Franziska Schneider, která se starala také pravidelně o květinovou výzdobu. Na svátek sv. Anny, Dušičky a svátek Všech svatých bývaly dveře kaple otevřené a interiér osvěcovaly zapálené svíčky. Krátce před rokem 1945 nechala Franziska Schneider kapli celkově renovovat. Na oltáři byla tehdy postavena nová nehodnotná sádrová socha sv. Anny. Po zásahu kronikáře a městského tajemníka Alfreda Wolfa však byla do kaple navrácena původní vyřezávaná plastika světice.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V roce 1985 byla provedena celková rekonstrukce sešlé kaple, během které byla zhotovena nová zdobná kovaná železná mříž, která nahradila původní dřevěná vrata. Další oprava kaple proběhla roku 1996. Od té doby se však stav drobné stavby přes drobnější úpravy znovu postupně zhoršoval.

Na přelomu let 2018–2019 proto město Ostrov přistoupilo k celkové rekonstrukci objektu. Renovovaná kaple dostala nový červený nátěr s bílými zdobnými pilastry a římsami, shodný s výzdobou nedaleké zámecké budovy. Na střechu byla položena pálená krytina a ve vstupu restaurována kovaná mříž. V interiéru objektu, chráněném silným bezpečnostním sklem proti nečistotám ze sousední komunikace, byl zavěšen dřevěný krucifix. V pátek 26. dubna 2019 byla poté restaurovaná kaple nově zasvěcena sv. Anně a sv. Kryštofu, patronu pocestných a poutníků. Průvodní projev pronesl místostarosta města Ing. Marek Poledníček a sváteční slovo ostrovský farář P. Marek Bonaventura Hric, který následně opravené kapli požehnal.

 

Popis objektu

Jednoduchá plochá zděná klasicistní kaple bez oken na podélném obdélném půdorysu o rozměrech asi 2 x 1,5 metru, krytá původně břidlicovou, dnes plechovou sedlovou střechou s menším železným křížem na hřebeni. Výška kaple po hřeben střechy dosahuje asi 4 metrů. Vstupní západní průčelí kaple je prolomeno velkým obdélným, polokruhově zakončeným profilovaným portálem vstupu. Po stranách portálu je situována dvojice mohutných pilastrů s profilovanými patkami a mohutnými profilovanými zdobnými hlavicemi. Pilastry vynášejí předsazenou profilovanou římsu trojúhelníkového štítu pod střechou. Vstupní otvor býval původně uzavřen dřevěnými vraty s mříží, v roce 1985 nahrazenými kovanou mříží. Vnější stěny kaple jsou hladké, bez členění.

Vnitřní prostor kaple je zaklenut valenou klenbou a doplněn vyzděným oltářním pultem při závěrové stěně. Na oltáři bývala původně postavena vyřezávaná socha sv. Anny. Na závěrové stěně byl zavěšen obraz snad od malíře Franze Xavera Hickmana s motivem sv. Anny, kolem které se vznášeli andělé. Dnes je na závěrové stěně zavěšen dřevěný kříž s plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista.

 

Fotodokumentace

Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | zchátralá kaple sv. Anny v Ostrově - září 2010
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | zchátralá kaple sv. Anny v Ostrově - duben 2011
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | vstupní průčelí kaple sv. Anny v Karlovarské ulici v Ostrově před rekonstrukcí - duben 2011
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | vstupní průčelí zchátralé kaple - duben 2011
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | vstupní průčelí zchátralé kaple - duben 2011
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | zchátralá kaple sv. Anny v Ostrově - září 2010
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | zchátralá kaple sv. Anny v Karlovarské ulici v Ostrově před rekonstrukcí - duben 2011
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | zchátralá kaple sv. Anny v Ostrově - září 2010
 
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | kaple sv. Anny a sv. Kryštofa v Karlovarské ulici v Ostrově po celkové rekonstrukci - duben 2019
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | kaple sv. Anny a sv. Kryštofa v Karlovarské ulici v Ostrově po celkové rekonstrukci - duben 2019
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | kaple sv. Anny a sv. Kryštofa v Ostrově - duben 2019
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | kaple sv. Anny a sv. Kryštofa v Karlovarské ulici v Ostrově po celkové rekonstrukci - duben 2019
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | vstupní průčelí kaple sv. Anny a sv. Kryštofa v Ostrově po celkové rekonstrukci - duben 2019
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | vstupní průčelí kaple sv. Anny a sv. Kryštofa v Ostrově po celkové rekonstrukci - duben 2019
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | kaple sv. Anny a sv. Kryštofa v Ostrově - duben 2019
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | kaple sv. Anny a sv. Kryštofa v Karlovarské ulici v Ostrově po celkové rekonstrukci - duben 2019
 
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | kaple sv. Anny a sv. Kryštofa v Ostrově - duben 2019
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | kaple sv. Anny a sv. Kryštofa v Karlovarské ulici v Ostrově po celkové rekonstrukci - duben 2019
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | slavnostní požehnání obnovené kaple sv. Anny a sv. Kryštofa v Ostrově dne 26. dubna 2019
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | farář P. Marek Bonaventura Hric dne 26. dubna 2019
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | slavnostní požehnání obnovené kaple sv. Anny a sv. Kryštofa v Ostrově dne 26. dubna 2019
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | slavnostní požehnání obnovené kaple sv. Anny a sv. Kryštofa v Ostrově dne 26. dubna 2019
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | slavnostní žehnání kaple dne 26. dubna 2019
Ostrov - kaple sv. Anny a sv. Kryštofa | slavnostní požehnání obnovené kaple sv. Anny a sv. Kryštofa v Ostrově dne 26. dubna 2019
 

Použitá literatura

Alfred WOLF, Die Schlackenwerther Kirchen und Kapellen, Bad Kissingen, rukopis 1970.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz