přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Ostrov - kaple Panny Marie Bolestné

Ostrov - kaple Panny Marie Bolestné

Ostrov - kaple Panny Marie Bolestné |

Raně barokní kaple Panny Marie Bolestné byla postavena v roce 1665 v sousedství pohřební kaple sv. Anny ve svahu nad pozdějším areálem piaristického kláštera na jihozápadním okraji města Ostrov (Schlackenwerth). Již v roce 1836 byla již kaple uváděna jako velmi stará a ve špatném stavu. Po roce 1945 přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Na počátku 21. století zůstávalo z bývalé kaple pouze zarostlé torzo obvodového zdiva. V letech 2006-2007 byla provedena celková obnova zničené kaple.

 

Objekt: raně barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Ostrov (Schlackenwerth)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v areálu bývalého piaristického kláštera na jihozápadním okraji města

GPS: 50°18'15.680"N, 12°56'4.827"E

Období vzniku: 1665

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: duben 2006 - srpen 2007

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 10785/4-990

Stav: obnovené

Přístupnost: otevírací hodiny

Historie objektu

Raně barokní kaple Panny Marie Bolestné byla postavena v roce 1665 podle návrhu neznámého architekta v sousedství dokončené pohřební kaple sv. Anny ve svahu návrší Kapellenberg nad pozdějším areálem piaristického kláštera založeného roku 1666 a na jihozápadním okraji města Ostrov (Schlackenwerth). V letech 1709-1710 nechala markraběnka Franziska Sibylla Augusta Bádenská v těsném sousedství kaple vystavět kapli Panny Marie Einsiedelnské a kaple Panny Marie Bolestné tak byla zpřístupněna monumentálním barokním schodištěm. V inventáři zdejšího farního úřadu z roku 1836 byla již však kaple uváděna jako velmi stará a ve špatném stavebním stavu. Na počátku 20. století bylo ještě renovováno původní dřevěné barokní sousoší Piety v interiéru kaple.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války a zrušení piaristického kláštera byl v roce 1953 zkonfiskovaný areál převeden do správy československé armády. Kaple spolu s dalšími stavbami bývalého klášterního okrsku poté přestala být udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Dne 3. května 1958 byla kaple Panny Marie Bolestné zapsána na státní seznam kulturních památek v rámci areálu piaristického kláštera pod rejtř. č. 10785/4-990. Během druhé poloviny 20. století byla neudržovaná kaple zcela zdevastována, propadla se klenba i krov. Na počátku 21. století zůstávalo z bývalé kaple pouze zarostlé torzo obvodového zdiva do výše asi jednoho metru.

V roce 2006 proto přistoupilo město Ostrov jako vlastník objektu k obnově zničené kaple za přispění z fondů Evropské unie. Stavební práce na celkové rekosntrukci obejktu, probíhající od dubna roku 2006 do srpna roku 2007, provedla stavební společnost Jurica a.s. Dne 17. července 2007 rada města Ostrov schválila pořízení nového sousoší Piety do interiéru opravené kaple, které bylo dovezeno z depozitáře Římskokatolické církve v Nejdku.

 

Popis objektu

Drobná výklenková raně barokní kaple bez oken, vystavěná z lomového kamene, na téměř čtvercovém půdorysu s rovným závěrem, krytá valbovou střechou s pálenou krytinou. Vstupní východní průčelí kaple, obrácené směrem k městu, je otevřeno velkým obdélným, polokruhově zakončeným vstupem, opatřeným ozdobnou mříží. Průčelí kaple je završeno trojúhelníkovým štítem nad náběhy vynesené profilované korunní římsy pod střechou. Vnější stěny kaple jsou hladké, bez členění. Vniřní prostor kaple je zaklenut novodobou cihlovou valenou klenbou.

Vnitřní zařízení kaple tvořilo původně dřevěné barokní sousoší Piety. Dnes je v interiéru umístěno polychromované sousoší Piety z 19. století, přenesené z depozitáře Římskokatolické církve v Nejdku.

 

Fotodokumentace

Ostrov - kaple Panny Marie Bolestné | zarostlé zbytky kaple Panny Marie Bolestné v roce 2002
Ostrov - kaple Panny Marie Bolestné | pozůstatky kaple Panny Marie Bolestné v roce 2005
Ostrov - kaple Panny Marie Bolestné | pozůstatky kaple Panny Marie Bolestné v roce 2005
Ostrov - kaple Panny Marie Bolestné | stavba nového zaklenutí kaple v roce 2006
Ostrov - kaple Panny Marie Bolestné | konstrukce nové valené klenby kaple v roce 2006
Ostrov - kaple Panny Marie Bolestné | kaple Panny Marie Bolestné během rekonstrukce v roce 2007
Ostrov - kaple Panny Marie Bolestné | opravená kaple v sousedství kaple Panny Marie Einsiedelnské u kláštera - září 2010
Ostrov - kaple Panny Marie Bolestné | kaple Panny Marie Bolestné - říjen 2013
 
Ostrov - kaple Panny Marie Bolestné | sousoší Piety v interiéru kaple - říjen 2013
Ostrov - kaple Panny Marie Bolestné | vstupní průčelí kaple Panny Marie Bolestné - říjen 2013
Ostrov - kaple Panny Marie Bolestné | kaple Panny Marie Bolestné od jihovýchodu - říjen 2013
Ostrov - kaple Panny Marie Bolestné | kaple Panny Marie Bolestné - duben 2011
Ostrov - kaple Panny Marie Bolestné | kaple Panny Marie Bolestné - duben 2011
Ostrov - kaple Panny Marie Bolestné | jižní průčelí kaple Panny Marie Bolestné - říjen 2013
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 116

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz