přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Ostrov - kaple sv. Michaela

Ostrov - kaple sv. Michaela

Kapli sv. Michaela, zasvěcenou původně sv. Anně, nechal vystavět v roce 1825 sedlák Hänfling z usedlosti čp. 21 na okraji svého pole za mostkem přes Jáchymovský potok při silnici do Kfel na severozápadním okraji města Ostrov (Schlackenwerth). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války vša přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Patrně někdy po roce 1952 byla nakonec zdevastovaná kaple zbořena.

 

Objekt: kamenná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Ostrov (Schlackenwerth)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v zahradě domu čp. 344 při silnici do Kfel na západním okraji města

GPS: 50°18'30.789"N, 12°56'12.079"E

Období vzniku: 1825

Architekt: neznámý

Stavebník: Hänfling

Období devastace: po roce 1945

Demolice: po roce 1952

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Kamennou kapli, zasvěcenou původně sv. Anně, nechal vystavět v roce 1825 sedlák Hänfling z usedlosti čp. 21 podle návrhu neznámého architekta na okraji svého pole v místě zvaném Holzanger za mostkem přes Jáchymovský potok (Joachimsthaler Bach) při pravé straně silnice do Kfel na severozápadním okraji města Ostrov (Schlackenwerth). Kaple byla po svém zakladateli rovněž nazývána Hänflingova kaple (Hänflingkapelle). Vnitřní zařízení kaple vytvořil řezbář Karl Lorenz z Hroznětína za dohodnutou sumu 125 zlatých. Patrně ještě v průběhu 19. století byla kaple nově zasvěcena sv. Michaelu. Po navýšení tělesa sousední komunikace musely být ke vchodu do kaple, ležící poté 0,9 metru pod okolním terénem, osazeny čtyři schody.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války vša přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Patrně někdy po roce 1952 byla nakonec zdevastovaná kaple zbořena.

 

Popis objektu

Vstupní průčelí kamenné kaple bývalo prolomeno obdélným vchodem, zakončeným mělkým obloukem, se slepými pilíři a zalomenými sloupy s jónskými hlavicemi, vanášejícími trojúhleníkový štít s nikou ve tvaru mušle. Vnitřní prostor kaple byl rozdělen na krátkou zaklenutou předsíňku a malou oltářní místnost završenou kupolí.

Vnitřní zařízení kaple tvořilo malované dřevěné sousoší Kalvárie na podstavci postavené na mense a sochy sv. Anny a sv. Jáchyma z první poloviny na podstavcích 19. století od řezbáře Karla Lorenze z Hroznětína. V interiéru bývaly dále umístěny sochy sv. Máří Magdalény a sv. Michaela a litý železný kříž zdobený zlacením a čenou barvou za 10 zlatých od stejného autora.

 

Fotodokumentace

Ostrov - kaple sv. Michaela | kaple na mapě stabilního katastru města Ostrov z roku 1842
Ostrov - kaple sv. Michaela | kaple sv. Michaela na vojenském leteckém snímku roku 1952
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 116/117
Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 560

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz