přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice |

Pískovcový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice nechala zřídit v roce 1861 Barbora Zápotocká z čp. 21 u farního kostela sv. Michaela Archanděla na Malém náměstí uprostřed historické části města Ostrov (Schleckenwerth). Během silné vichřice roku 1958 však bylo sousoší strženo z vrcholu sloupu. Zbytek sloupu následně během 2. poloviny 20. století zcela zchátral. V roce 2010 proto město Ostrov přistoupilo k celkové rekonstrukci objektu.

 

Objekt: sloup s figurální plastikou

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Ostrov (Schlackenwerth)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: před kostelem sv. Michaela Archanděla na Malém náměstí uprostřed historické části města

GPS: 50°18'17.891"N, 12°56'17.232"E

Období vzniku: 1861

Architekt: neznámý

Stavebník: Barbora Zápotocká

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2010

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 33934/4-988

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pískovcový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice od neznámého autora byl vztyčen v roce 1861 před severním průčelím farního kostela sv. Michaela Archanděla na okraji Malého náměstí (Kirchplatz) uprostřed historické části města Ostrov (Schleckenwerth). Objekt nechala zřídit ovdovělá Barbora Zápotocká, rozená Hänfling, z čp. 21.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestal být objekt udržován a postupně chátral. Sousoší spolu s horní částí sloupu bylo poté v místě sesazení patrně rozlomeno korozí železného trnu. Dne 3. května 1958 byl sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Ostrově zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 33934/4-988. Během silné vichřice v roce 1958 však bylo poškozené sousoší spolu s hlavicí sloupu strženo a poškozeno. Rozlomená vrcholová plastika byla poté uložena na zahradě fary, postupem let se však uložené fragmenty ztratily. Na horní ploše sloupu byla po úpravě provizorně obráceně osazena odlomená hlavice.

Na počátku 21. století byl již zbytek sloupu ve velmi zdevastovaném stavu a staticky narušen. Plastické prvky včetně sochařských reliéfů a povrchové modelace byly mechanicky poškozeny, plochy objektu porostlé mechy a lišejníky a části materiálu objektu postihnuty korozí pískovce. V prosinci roku 2007 provedl akademický sochař Jarmil Plachý restaurátorský průzkum zchátralého objektu.

V roce 2010 proto město Ostrov přistoupilo k celkové rekonstrukci objektu. Během rekonstrukčních prací, probíhajících od dubna do října roku 2010 pod odborným dohledem restaurátora, bylo znovuvytvořeno vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice, provedeno celkové statické zabezpečení, očištění kamenných prvků a doplnění poškozených plastických částí objektu do původního stavu. Podle dobové dokumentace bylo následně obnoveno zdobné ohrazení kolem sloupu.

 

Popis objektu

Kamenný sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Vrcholové pískovcové figurální sousoší Nejsvětější Trojice, vysoké asi 130 cm, představuje polosedící postavy vousatého Boha Otce a Syna na Zeměkouli, mezi nimi je osazen vysoký pozlacený kovový kříž. Na přední straně Zeměkoule je vyveden reliéf letící holubice, symbol sv. Ducha. Základnu plastiky tvoří plastická oblaka s hlavičkami andílků v nárožích. Původně bývaly ve spodní části zeměkoule reliéfní obláčky a kovová plastika holubice byla upevněna na kovové konzolce přes Zeměkouli. Sousoší bylo původně umístěno na nízkém soklu s okřídlenou hlavičkou andělíčka v přední části. Dnes je zde umístěn nízká hranolový sokl se zkosenými hranami a profilovanou hlavicí.

Vrcholové sousoší je umístěno na vrcholu 2 metry vysokého kónického sloupu z jemnozrnného pískovce v podobě obelisku čtvercového půdorysu na základně o rozměrech 52 x 52 cm se široce zkosenými hranami a stupňovanou profilovanou patkou. Hlavice sloupu je tvořena vynesenou profilovanou horní krycí deskou, pod kterou zdobný pás s plastickým rostlinným dekorem. Stěny sloupu jsou zdobeny mělkými vpadlými obdélnými rámci s profilovanými okraji. V dolní polovině sloupu jsou v rámcích osazeny menší reliéfní figurální plastiky světců. Na čelní straně je situována soška Panny Marie (Immaculata), na pravě boční straně soška sv. Floriána, na levé straně soška sv. Václava a na zadní straně soška sv. Barbory. Na přední straně sloupu bývala původně v úrovni patky osazena kovaná konzola nesoucí lucernu.

Sloup se sousoším je postaven na vrcholu zhruba 1,5 metru vysokého hranolového podstavce z jemnozrnného pískovce na čtvercovém půdorysu o rozměrech dříku 60 x 60 cm s vynesenou profilovanou horní krycí deskou a profilovanou patkou. Stěny podstavce jsou zdobeny mělkými vpadlými obdélnými rámci s profilovanými okraji. V rámci na čelní straně podstavce je vysekán částečně poškozený německý věnovací nápis psaný latinkou: „(1. řádek nečitelný), ...Allerheiligste Dreifaltigkeit (kurzíva všech rozměrů), ...die Fürbitte (tři řádky nečitelné), Gewidmet von Barbora Zapotocky geborene Hänfling, aus Schlackenwerth N˚21 MDCCCLXI“, na levé boční straně je pak v dolní části situován dnes již nečitelný nápis o jednom řádku, nejspíše signatura autora. Základnu podstavce tvoří jednoduchý nízký hranolový sokl.

Podstavec je umístěn na čtyřech žulových stupních o čtvercové základně. První, jalový stupeň, se nedochoval a byl nahrazen betonem. Druhé patro stupňů je bez profilu a třetí a čtvrté patro má jednoduchý profil. Kolem objektu je vybudováno nové ohrazení čtvercového půdorysu o rozměrech 3 x 3 metry, tvořené asi metr vysokým zdobným litinovým plůtkem. Původní kovaný plůtek se nedochoval, podle rozměrů se zdá, že se jeho části pravděpodobně nyní nachází u sousedního domu na ohradní zídce.

 

Fotodokumentace

Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | poškozený sloup sousoší Nejsvětější Trojice v Ostrově před renovací - červenec 2009
Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | poškozený sloup sousoší Nejsvětější Trojice v Ostrově před renovací - červenec 2009
Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Ostrově po rekonstrukci - duben 2011
Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sloup se sousoším Nejsvětější Trojice u kostela sv. Michaela Archanděla - duben 2011
Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | pískovcový sloup od jihovýchodu - srpen 2014
Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | přední pohledová strana sloupu - srpen 2014
Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice - srpen 2014
Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice - duben 2011
 
Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | Panna Marie (Immaculata) - duben 2011
Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | reliéfní plastika sv. Václava - duben 2011
Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | reliéfní plastika sv. Floriána - srpen 2014
Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | reliéfní plastika sv. Barbory - duben 2011
Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sloup Nejsvětější Trojice - srpen 2014
Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | pískovcový sloup od severu - srpen 2014
Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sloup se sousoším Nejsvětější Trojice u kostela sv. Michaela Archanděla - duben 2011
Ostrov - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice | sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Ostrově - srpen 2014
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 146
Kuča, K. - Zeman, L. 2006 : Památky Karlovarského kraje, Karlovy Vary, 225
Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 560

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz