přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Otročín - kostel sv. Michaela Archanděla

Otročín - kostel sv. Michaela Archanděla

 

Obec: Otročín (Landek)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°1'46.898"N, 12°53'40.320"E

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Kostel sv. Michaela Archanděla je prvně připomínán již kolem roku 1300 ve starší horní jihovýchodní části obce Otročín (Landek). Ve 2. polovině 13. století byla založena nová pravidelně založená kolonizační ves severozápadně od původního založení s kostelem Božího těla, který ve 14. století pravděpodobně převzal farní práva. V roce 1657 je kostel sv. Michaela, označený jako kaple (capella) popisován jako ruina. Roku 1667 ves vyhořela a při tom byly poškozeny oba zdejší kostely. V letech 1688-1689 byl kostel nově barokně vystavěn a pořízeno bylo i nové vybavení, mj. i hlavní a dva boční oltáře. U kostela působilo i literátské bratrstvo, doložené poprvé roku 1714. V roce 1782 vyhořel kostel Božího těla a starý kostel sv. Michaela Archanděla po menší přestavbě, související patrně rovněž s požárem, sloužil jako farní. Pozdější tradice uvádí, že pouze kvůli požáru farního kostela nebyla kaple sv. Michaela zrušena při josefínských reformách. Z vyhořelého kostela Božího Těla zbyla jen malá kaple na místě věže. Protože však byl kostel sv. Michaela Archanděla daleko od obce, konaly se pravidelné bohoslužby v této kapli. V letech 1834-1838 byl na místě vyhořelého kostela Božího těla nový empírový farní kostel sv. Michaela Archanděla, který poté převzal patrocinium dočasného farního kostela. Majetek zrušeného kostela, vyčíslený na 1902 zl. 65 kr. i většina mobiliáře připadly farnímu kostelu. V roce 1883 byl však kostel odsvěcen a byla snesena apsida a věž kostela. Původní stavba však nebyla zbořena zcela a její podstatná část, bývalá loď, byla upravena na školu a obytný dům pro učitele, později sloužila jako obytný dům čp. 69. Poslední zbytky kostela byly odstraněny při demolici domu někdy po roce 1952.

 

Popis objektu

Jednoduchý jednolodní obdélný kostel bez věže s trojboce uzavřeným presbytářem krytý šindelovou valbovou střechou. K bočním stěnám lodi kostela bývaly přistavěny dvě obdélné předsíně. Stěny kostela bývaly prolomeny devíti okny a čtyřmi dveřmi. Vnitřní prostor kostela býval klenutý. V západní části lodi býval umístěn hudební kůr.

Vnitřní zařízení kostela tvořil např. oltářní obraz sv. Michaela Archanděla z doby kolem roku 1700 v polokruhově zakončeném rámu, který byl rovněž později umístěn v novém kostele.

 

Fotodokumentace

Otročín - kostel sv. Michaela Archanděla | kostel na císařském otisku stabilního katastru z roku 1839
Otročín - kostel sv. Michaela Archanděla | kostel sv. Michaela Archanděla v Otročíně přestavěný na obytný dům na leteckém snímku obce z roku 1952
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 565

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz