přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Políkno - pomník obětem 1. světové války

Políkno - pomník obětem 1. světové války

Políkno - pomník obětem 1. světové války | Políkno - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války byl vybudován v roce 1923 Místním osvětovým výborem před budovou školy čp. 28 na rozcestí silnic na jihozápadním okraji návsi uprostřed vsi Políkno (Polliken). Autor návrhu i samotné realizace byl sochař Anton Mayer z Toužimi. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 21. května 1923. Po roce 1945 však přestal být pomník udržován a postupně chátral. Někdy poté byl nakonec demolován.

 

Objekt: pomník v podobě kamenné stély

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Políkno (Polliken)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na rozcestí silnic na jihozápadním okraji návsi uprostřed vsi

GPS: 50°2'33.705"N, 13°1'9.515"E

Období vzniku: 1923

Architekt: Anton Mayer

Stavebník: Místní osvětový výbor

Slavnostní odhalení: 21. května 1923

Materiál: žula

Období devastace: po roce 1945

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války byl vybudován v roce 1923 před budovou staré obecní školy čp. 28 na rozcestí silnic do Toužimi a Luhova naproti obecní kapli Nejsvětější Trojice na jihozápadním okraji návsi uprostřed vsi Políkno (Polliken). Již na podzim roku 1922 se Místní osvětový výbor (Ortsbildungsausschuss) v čele s předsedou JUDr. Josefem Lotterem usnesl zřídit na počátku následujícího roku pomník na památku 8 padlých obyvatel vsi ve světové válce. Následně byl vybrán návrh nového pomníku od sochaře Antona Mayera z Toužimi za cenu 2.000 korun. V této částce byly zahrnuty veškeré kamenické práce. Porcelánové medailony s fotografiemi za cenu 45 korun dodaly rodiny padlých na vlastní náklady.

Dne 4. února 1923 se uskutečnila sbírka byla uspořádána sbírky mezi místními občany, která vynesla 591 korun, dalších 290 korun přišlo z okolních vsí. Dne 18. března 1923 bylo uspořádáno první benefiční představení, které vyneslo 400 korun. Na konci dubna si tak mohl již výbor dovolit vydat prvních 1.450 korun na realizaci kamenného pomníku. Obec Políkno věnovala ke stavbě pomníku výnosy ze zábav ve výši 307 korun a potřebné dřevo k vybudování oplocení.

Pomník měl původně stát naproti domu čp. 15, tento návrh byl však později zavrhnut a výbor zvolil k instalaci objektu prostranství u zdejší školy. Kované řetězy ohrazení pomníku dodal sochař Mayer z Toužimi za cenu 286 korun a kamenné sloupky kameník Wülfl z Bečova za cenu 280 korun. Celý objekt byl vztyčen dne 12. května 1923.

Slavnostní odhalení pomníku proběhlo poté dne 21. května 1923 za účasti stovek obyvatel z širokého okolí. Byl to velký svátek pro zdejší vesnici, všichni majitelé si vyzdobili své domy. Za zvuků hudby kapely z Kojšovic přicházely do vsi členové nejrůznějších spolků a další návštěvníci, kteří se shromáždili mezi usedlostmi čp. 31 a 16. Mezi zúčastněnými spolky byly cyklistický spolek, sbory dobrovolných hasičů z Toužimi, Krásného Hradu, Luhova, Kojšovic, Kosmové a Radyně a členové mládežnických svazů z Žernovníku a Nové Vísky.

V 10 hodin dopoledne se seřadil slavnostní průvod v čele s dívkami a školáky z Radyně a Políkna pod vedením slečny Dorothy March. Za nimi následovala slavnostní hudba, poté děkan Anton Christl s kaplanem Wilferem z Toužimi, senátor Erdmann Spies z Odolenovic, starosta vsi a předseda Místního osvětového výboru Josef Lotter. V průvodu se za nimi seřadil zbytek představitelů obce, předsedové jednotlivých spolků, část místního sboru dobrovolných hasičů, členové spolků z okolních vsí a druhá část místních hasičů. Závěr slavnostního průvodu tvořili stovky hostů a obyvatel z širokého okolí. Jakmile spustila hudba vydal se průvod směrem k pomníku.

Po odznění chorálu celebroval toužimský děkan Anton Christl polní mši, při které mu asistoval kaplan Wilfer z Toužimi. Na závěr mše pronesl slavnostní řeč senátor Erdmann Spies z Odolenovic. Poté zazpíval pěvecký sbor z Toužimi pod vedením vrchního učitele Wilhelma Pothorna a během jejich přednesu byl strhnut závěs z pomníku. Děkan Christl následně odhalený pomník za zvuků chorálů slavnostně vysvětil. Poté školní děti Emilie a Franz Bayerovi přednesli báseň „Tři modlitby". Předseda Místního osvětového výboru JUDr. Josef Lotter pronesl děkovnou řeč a předal odhalený pomník starostovi Karlu Woidichovi pod ochranu obce.

Odpoledne místní občané odehráli divadelní představení 4-aktového dramatu „Die Waffen nieder!“ podle románu Berty Sutter a na závěr programu proběhla večer tombola. Celkové výnosy z doprovodných akcí činily 4.220 korun a 60 halířů. Všechny dluhy tak byly vyplaceny v plné výši a v kase výboru stále zůstávalo kolem 400 korun.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být pomník udržován a postupně chátral. Někdy poté byl nakonec novými osídlenci demolován.

 

Popis objektu

Pomník v podobě kamenné stély býval orientován směrem k severu. Hladce opracovaná hranolová, trojboce zakončená vrcholová stéla z černé leštěné žuly nesla na čelní pohledové straně reliéf železného válečného kříže a pod ním 8 oválných porcelánových medailonů s fotografiemi padlých vojáků z Políkna. Pod medailony byly doplněny patrně jména padlých s datací jejich skonu. Na čelní pohledové straně mohutné, hladce opracované hranolové patky býval vysekán německý věnovací nápis s datací zřízení ve spodním řádku.

Základnu pomníku tvořil dvoustupňový hranolový podstavec se stěnami zdobenými plastickým reliéfem v podobě stylizovaných skládaných kamenů. Těsně kolem pomníku byly mezi čtveřicí kamenných sloupků nataženy zdobné kované řetězy. Okolo byla navíc vytvořena ještě zhruba čtvercová zahrádka ohraničená dřevěným plaňkovým plůtkem s vrátky z přední strany.

 

Fotodokumentace

Políkno - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení pomníku obětem 1. světové války v Políknu dne 21. května 1923
Políkno - pomník obětem 1. světové války | polní mše celebrovaná toužimským děkanem Antonem Christlem během slavnostního odhalení pomníku padlým v Políknu dne 21. května 1923
Políkno - pomník obětem 1. světové války | představitelé postav z divadelní hry z řad místních občanů během slavnostního odhalení pomníku padlým v Políknu dne 21. května 1923
 

Použitá literatura

SOkA (1030, AO Políkno): Gedenkbuch Gemeinde Polliken 1921-1937, Státní okresní archiv v Karlových Varech, 81/87

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz