přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Popov - kaple

Popov - kaple

Popov - kaple |

Kamenná obecní kaple byla postavena někdy v době před rokem 1842 ve svahu při cestě proti domu čp. 7 na krásném výhledovém místě v horní části dnes již zcela zaniklé osady Popov (Pfaffengrün). Po vysídlení a celkovém zániku osady po roce 1945 přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Z objektu dnes zbývá pouze obvodové zdivo bez střechy a krovů. V posledních letech bylo torzo kaple vyčištěno a vysekány náletové křoviny.

 

Objekt: kamenná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Popov (Pfaffengrün)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při cestě v horní části dnes již zcela zaniklé osady

GPS: 50°20'19.548"N, 12°55'16.253"E

Období vzniku: před rokem 1842

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Památková ochrana: 3. května 1958 - 28. ledna 1980

Č. rejst. ÚSKP: 53750/4-1005

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Kamenná obecní kaple byla postavena někdy v době před rokem 1842 podle návrhu neznámého architekta ve svahu při cestě proti domu čp. 7 na krásném výhledovém místě v horní části dnes již zcela zaniklé osady Popov (Pfaffengrün). Farou spadala kaple ke kostelu sv. Michaela Archanděla v Ostrově.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války nebyla již osada z důvodu zahájení těžby uranu ve zdejší oblasti a poloze v příhraničním pásmu nikdy dosídlena, objekty byly demolovány a postupně zcela zanikla. Obecní kaple přestala být tehdy udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo rozkradeno či zničeno. Dne 3. května 1958 byla kaple v Popově zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 53750/4-1005, dne 28. ledna 1980 však Ministerstvo školství a kultury památkovou ochranu zdevastované kaple zrušilo.

Na počátku 21. století zbývalo z bývalé obecní kaple pouze obvodové zdivo částečně do původní výše asi 2,3 metru bez střechy, krovů a stropu, zarostlé náletovými stromy a křovinami. Trosky kaple patří městu Jáchymov, pozemek pod ní, stavební parcela č. 19, však Pozemkovému fondu ČR. V posledních letech byly odstraněny náletové dřeviny, vyvezeny sutiny a v blízkém okolí stavby upraven terén. V odhaleném zdivu dochází k dalším destrukcím, především se zřítily horní římsy oken a vstupu. V roce 2013 bylo částečně dozděno ostění vchodu do kaple.

 

Popis objektu

Kamenná centrální kaple na půdorysu nepravidelného šestiúhelníku bývala krytá plechovou jehlancovou střechou s otevřenou šestibokou sloupkovou zvoničkou, završenou oplechovanou jehlancovou stříškou s makovicí a dvouramenným křížem na vrcholu. Vstupní jihozápadní průčelí kaple bývalo prolomeno jednoduchým obdélným vchodem. V bočních stěnách při závěrové stěně bývala situována obdélná podélná okénka, prosvětlující vnitřní prostor kaple. Vnější stěny kaple bývaly členěny lizénovými rámci. Vnitřní prostor kaple býval patrně plochostropý. Na vnitřní závěrové stěně kaple bývala vytvořena mělká polokruhově završená oltářní nika s obdobnými menšími výklenky po stranách.

 

Fotodokumentace

Popov - kaple | kaple v horní části osady Popov na pohlednici z roku 1940
Popov - kaple | obecní kaple v Popově na fotografii z doby před rokem 1945
Popov - kaple | zdevastované torzo kaple v roce 1976
Popov - kaple | zarostlé zbytky bývalé kaple v Popově v roce 2004
Popov - kaple | zarostlé zbytky bývalé kaple v Popově v roce 2004
Popov - kaple | vstupní průčelí bývalé kaple od jihozápadu - květen 2011
Popov - kaple | pozůstatky bývalé obecní kaple od jihu - květen 2011
Popov - kaple | zbytky bývalé obecní kaple od jihovýchodu - květen 2011
 
Popov - kaple | zbytky bývalé kaple od východu - květen 2011
Popov - kaple | obvodové zdivo bývalé obecní kaple v Popově - květen 2011
Popov - kaple | závěr bývalé obecní kaple od severovýchodu - květen 2011
Popov - kaple | zbytky bývalé kaple od severozápadu - červenec 2009
Popov - kaple | pozůstatky obecní kaple v zaniklé osadě Popov - březen 2014
Popov - kaple | vstupní jihozápadní průčelí bývalé obecní kaple - březen 2014
Popov - kaple | pozůstatky bývalé obecní kaple od jihu - březen 2014
Popov - kaple | torzo zdevastované kaple od jihovýchodu - březen 2014
 
Popov - kaple | chátrající zdivo kaple s destrukcí římsy okna - březen 2014
Popov - kaple | závěr zdevastované kaple od severovýchodu - březen 2014
Popov - kaple | pozůstatky obecní kaple od severozápadu - březen 2014
Popov - kaple | pozůstatky bývalé obecní kaple od západu - březen 2014
Popov - kaple | pozůstatky obecní kaple v zaniklé osadě Popov - březen 2014
 

Použitá literatura

Valenčík, M. 2006 : Ohrožené památky. Kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha, 66

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz