přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Poseč - kaple

Poseč - kaple

Poseč - kaple |

Původní barokní obecní kaple byla postavena patrně v průběhu 18. století na svažité návsi uprostřed vsi Poseč (Poschitz). V roce 1811 byla kaple zcela přestavěna a rozšířena v klasicistním slohu. Patrně již v 1. polovině 20. století byl ke kapli přistavěn objekt hasičské zbrojnice. Po roce 1947 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Od roku 2009 probíhá postupná rekonstrukce zdevastované kaple.

 

Objekt: barokní, klasicistně přestavěná kaple s připojenou hasičskou zbrojnicí

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Poseč (Poschitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°1'52.152"N, 12°55'17.296"E

Období vzniku: 18. století

Architekt: neznámý

Přestavba: 1811 klasicistně

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: od roku 2009

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 24525/4-1008

Stav: v rekonstrukci

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Původní barokní obecní kaple byla postavena patrně v průběhu 18. století podle návrhu neznámého architekta na svažité návsi uprostřed vsi Poseč (Poschitz). V roce 1811 byla stará kaple zcela přestavěna a rozšířena v klasicistním slohu. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Michaela Archanděla v Otročíně. Patrně již někdy v první polovině 20. století byl k závěrové stěně přistavěn cihlový objekt hasičské zbrojnice.

Ještě v roce 1947 proběhlo slavnostní vysvěcení a zavěšení nového zvonu do kaple jako náhrada za zvon zrekvírovaný během druhé světové války. Zvon vysvětil otročínský farář Gilbert Bednař a jeho kmotrem se stal Jan Adam. Dne 3. května 1958 byla obecní kaple zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 24525/4-1008. Následně však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Interiér sakrální stavby poté sloužil jako skladiště.

V roce 2009 zahájila obec Otročín jako vlastník objektu postupnou rekonstrukci zdevastované kaple za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje. V letech 2009-2010 byl vyspraven krov kaple a střecha pokryta novou šindelovou krytinou. V letech 2011-2013 byla stavební firmou Bolid M obnovena a nově oplechována zvonička kaple. V průběhu roku 2013 byly započaty práce na odvodnění objektu.

 

Popis objektu

Kamenná klasicistní kaple na obdélném půdorysu se zkosenými nárožími a rovným závěrem, krytá nízkou šindelovou jehlancovou střechou s nasazenou otevřenou oplechovanou šestibokou sloupkovou zvoničkou, završenou cibulovou bání s makovicí a křížem na vrcholu. Ve zvoničce je zavěšen zvon, vysvěcený v roce 1947. Vstupní severní průčelí kaple je prolomeno obdélným, polokruhově zakončeným vchodem s jednoduchým ostěním v omítce se stylizovaným klenákem. Zkosená nároží jsou v průčelí doplněna polokruhovým zaoblením.

Podélné stěny kaple jsou prolomeny po jednom obdélném, polokruhově zakončeném okně. V závěrové stěně je situováno malé kruhové okénko, dnes zaslepené přístavkem požární zbrojnice. Vnější stěny kaple jsou členěny lizénovými rámci a završeny mohutnou vynesenou profilovanou dřevěnou korunní římsou pod střechou. Svažitý terén pod kaplí je v její jižní polovině vyrovnán kamennou podezdívkou.

Vnitřní prostor kaple býval plochostropý, krytý původně štukovaným prkenným stropem. V závěru kaple je vyzděn oltářní pult. V závěrové vnitřní stěně kaple jsou pak ve výšce kruhového okénka situovány dvě polokruhově zakončené niky s konzolovými římsami. Prosté vnitřní zařízení kaple původně tvořila menší barokní soška Panny Marie (Madony), vysoká 68 cm, a lidová soška Panny Marie (Madony) z 18. století. Na stěnách kaple byly zavěšeny dva lidové deskové obrazy světců. Dnes je interiér kaple zdevastovaný a prázdný, bez vnitřního zařízení.

 

Fotodokumentace

Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
 
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
 
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
Poseč - kaple |
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1932 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Brno, 309
Poche, E. a kol. 1980 : Umělecké památky Čech 3 (P-Š), Praha, 140

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz