přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Poutnov - památník obětem 1. světové války

Poutnov - památník obětem 1. světové války

Poutnov - památník obětem 1. světové války | Poutnov - památník obětem 1. světové války

Památník obětem 1. světové války v podobě symbolického lesního hřbitova nechala vybudovat zdejší obec v roce 1925 v zalesněném svahu nad silnicí k bývalé osadě Schallenhäuser asi 400 m jihozápadně od vsi Poutnov (Pauten). Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 31. května 1925. Po roce 1945 však přestal být pietní prostor udržován. Na počátku 21. století byly odcizeny bronzové desky se jmény padlých. V roce 2013 proběhla celková rekonstrukce, od té doby místo opět chátrá.

 

Objekt: symbolický lesní hřbitov

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Poutnov (Pauten)

Okres: Cheb

Poloha: ve svahu nad silnicí k místní části Dolní Poutnov asi 400 m jihozápadně od vsi

GPS: 50°0'58.792"N, 12°49'45.103"E

Období vzniku: 1925

Architekt: neznámý

Stavebník: obec Poutnov

Slavnostní odhalení: 31. května 1925

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2013

Znovuodhalení: 6. září 2013

Evidence válečných hrobů: CZE4105-10060

Stav: zchátralé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Památník obětem 1. světové války v podobě symbolického lesního hřbitova nechala vybudovat zdejší obec v roce 1925 podle návrhu neznámého architekta v zalesněném svahu nad levou stranou silnice k bývalé osadě Schallenhäuser, dnešní místní části Dolní Poutnov, asi 400 metrů jihozápadně od vsi Poutnov (Pauten). Památník byl zřízen na památku 23 padlých, zemřelých a nezvěstných občanů Poutnova následkem války. Náklady na vytvoření objektu byly uhrazeny z dobrovolných příspěvků v obnose 10.000 korun. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 31. května 1925. Na Svatodušní podělí se sloužily pravidelně mše v obecní kapli Nejsvětější Trojice v Poutnově a odtud se poté vydávala procesí k háji hrdinů, kde následovala další pobožnost.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války však přestal být pietní prostor udržován a postupně zarostl, původní oplocení se rozpadlo. Vrcholový kříž na centrální mohyle byl částečně odlomen, věnovací nápisová deska a kamenná lavička odstraněny. Na počátku 21. století bylo patrně sběrači kovů postupně odcizeno všech 23 bronzových desek se jmény padlých vojáků.

V roce 2013 přistoupilo město Teplá k celkové rekonstrukci opuštěného pietního místa za přispění z fondu pro regionální rozvoj EU. Celý prostor byl zbaven náletových dřevin a provedeny drobné terénní úpravy. Následně byly očištěny všechny kameny od mikrovegetace. Podle dochované fotodokumentace byly vyrobeny repliky 17 původních nápisových desek se jmény padlých z voskované polyuretanové pryskyřice doplněné bronzovým práškem, které byly osazeny na původní kameny. Částečně vyspravena byla rovněž centrální mohyla, nápisová deska, vrcholový kříž ani kamenná lavička však obnoveny nebyly. K pietnímu místu byla následně obnovena přístupová pěšina. Slavnostní odhalení restaurovaného památníku proběhlo dne 6. září 2013. Pietní prostor však dnes není udržován, postupně zarůstá a v létě je zčásti nepřístupný, část pryskyřicových replik nápisových desek je odtrhána, některé byly znovu odcizeny.

 

Popis objektu

Symbolický lesní hřbitov byl tvořen 16 náhrobky v podobě přírodních neopracovaných kamenných balvanů, na kterých bylo původně osazeno 23 obdélných bronzových nápisových desek, dnes v podobě replik z polyuretanové pryskyřice, se jmény padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků z Putnova s příslušností k vojenské jednotce, datem narození a datací a zemí jejich skonu:

„Eduard / Riedl / INFT. RGT. 73. / GEB.24./XI.1886-VERM.25./VI.1915 / RUSSLAND“

„Alois / Riedl / SCHÜTZ. RGT. 6. / GEB.27./III.1889-GEST.29./III.1915 / SERBIEN“

„Josef / Jank / INFT. RGT. 73. / GEB.9./IV.1898-GEF.12./XI.1916 / RUMÄNIEN“

„Josef / Brückner / SCH. FELD. AT. 21. / GEB.13./II.1898-GEST.7./III.1917 / BUDWEIS“

„Josef / Manert / 8. TRÄN. DIW. / GEB.16./IX.1896-GEST.31./VII.1917 / ITALIEN“

„Otto / Winkler / INFT. RGT. 73. / GEB.24./VI.1880-GEST.28./VII.1917 / ITALIEN“

„Anton / Dietsch / INFT. RGT. 73. / GEB.25./X.1871-GEST.10./XII.1918 / PILSEN“

„Willi / Dietsch / INFT. RGT. 73. / GEB.23./X.1895-GEF.9./VI.1916 / ITALIEN“

„Josef / Hochberger / INFT. RGT. 73. / GEB.20./X.1880-GEST.21./V.1915 / RUSSLAND“

„Karl / Hubl / SCHÜTZ. RGT. 6. / GEB.9./III.1885-GEF.6./I.1915 / SERBIEN“

„Albert / Lang / INFT. RGT. 56. / GEB.4./IX.1895-VERM.16./VI.1918 / ITALIEN“

„Rudolf / Linzinger / SCHÜTZ. RGT. 6. / GEB.4./II.1891-GEST.13./I.1918 / RUSSLAND“

„Karl / Haberlik / INFT. RGT. 73. / GEB.16./IV.1881-VERM.11./VII.1918 / RUSSLAND“

„Emmerich / David / INFT. RGT. 73. / GEB.17./XI.1888-GEST.22./IX.1917 / RUSSLAND“

„Josef / Zimerak / INFT. RGT. 71. / GEB.24./XI.1886-VERM.11./VIII.1916 / RUSSLAND“

„Engelbert / Nadler / 4. T. K. J. R. / GEB.22./IV.1890-GEF.9./VI.1916 / RUSSLAND“

„Franz / Haberlik / SCHÜTZ. RGT. 6. / GEB.4./IV.1893-GEF.9./VIII.1916 / RUSSLAND“

„Julius / Wenzl / SCHÜTZ. RGT. 6. / GEB.9./XI.1879-GEST.9./I.1915 / SERBIEN“

„Albert / Punzet / INFT. RGT. 73. / GEB.5./V.1879-VERM.17./VIII.1917 / ITALIEN“

„Franz / Lehrl / SCHÜTZ. RGT. 6. / GEB.20./VII.1884-VERM.20./IX.1918 / ALBANIEN“

„Franz Xaver / Riedl / INFT. RGT. 73. / GEB.1./XI.1892-VERM.9./XII.1914“

„Ferdinand / Kiessl / INFT. RGT. 73. / GEB.12./XII.1886-GEST.26./VII.1918 / ITALIEN“

„Eduard / Jank / SCHÜTZ. RGT. 6. / GEB.27./II.1887-GEST.10./X.1915 / RUSSLAND“

Ve středu pietního prostoru stojí menší centrální mohyla ve tvaru komolého jehlanu zděná z lomového kamene. Na rovné horní ploše mohyly byl původně osazen mohutný kamenný vrcholový kříž, z něhož zbylo pouze torzo v podobě dolní části dříku. V mělkém vpadlém výklenku na čelní pohledové straně mohyly bývala původně vsazena obdélné nápisová deska s německým věnovacím nápisem: „Die Gemeinde Pauten / ihren im Weltkriege / gefallenen Helden / 1914-1918“ (Obec Poutnov svým ve světové válce padlým hrdinům 1914-1918). U paty čelní strany mohyly byla vytvořena jednoduchá lavička z lomového kamene.

Kolem pietního prostor bývalo původně vytvořeno oplocení z drátěného pletiva mezi kovanými železnými tyčkami se zdobnými hlavicemi. Od severozápadu byl prostor přístupný brankou s dodnes dochovanými žulovými sloupky a prahem. Od silnice stoupala ke hřbitovu přístupová pěšina, na jejímž začátku bývala dříve instalována patrně dřevěná brána s německým nápisem na štítové tabuli: „Aufgang zum Heldenhein“ (Přístup k háji hrdinů).

 

Fotodokumentace

Poutnov - památník obětem 1. světové války | původní podoba symbolického lesního hřbitova u Poutnova na historické fotografii z doby před rokem 1945
Poutnov - památník obětem 1. světové války | centrální mohyla v době před rokem 1945
Poutnov - památník obětem 1. světové války | nákres pietního místa od vrchního strážmistra Jana Schrama z roku 1926
Poutnov - památník obětem 1. světové války | plocha památníku obětem 1. světové války u Poutnova po celkové revitalizaci - duben 2014
Poutnov - památník obětem 1. světové války | postupně zarůstající plocha symbolického lesního hřbitova u Poutnova - červenec 2018
Poutnov - památník obětem 1. světové války | torzo branky původního vstupu do prostoru piezního místa u Poutnova - červenec 2018
Poutnov - památník obětem 1. světové války | centrální kamenná mohyla památníku obětem 1. světové války po částečné rekonstrukci - duben 2014
Poutnov - památník obětem 1. světové války | přední strana centrální mohyly - duben 2014
 
Poutnov - památník obětem 1. světové války | přední strana centrální kamenné mohyly památníku obětem 1. světové války u Poutnova - duben 2014
Poutnov - památník obětem 1. světové války | zadní strana centrální mohyly - červenec 2018
Poutnov - památník obětem 1. světové války | postupně zarůstající plocha symbolického lesního hřbitova u Poutnova - červenec 2018
Poutnov - památník obětem 1. světové války | symbolický náhrobek vojáků Eduarda a Aloise Riedlových v Poutnově - červenec 2018
Poutnov - památník obětem 1. světové války | repliky nápisových desek se jmény  vojáků Eduarda a Aloise Riedlových v Poutnově - červenec 2018
Poutnov - památník obětem 1. světové války | symbolický náhrobek ztraceného vojáka Alberta Panzeta v Poutnově - duben 2014
Poutnov - památník obětem 1. světové války | symbolický náhrobek padlého vojáka Josefa Janka v Poutnově - červenec 2018
Poutnov - památník obětem 1. světové války | symbolický náhrobek zemřelého vojáka Otty Winklera v Poutnově - duben 2014
 
Poutnov - památník obětem 1. světové války | symbolický náhrobek zemřelého vojáka Josefa Brücknera v Poutnově - červenec 2018
Poutnov - památník obětem 1. světové války | replika nápisové desky se jménem zemřelého vojáka Josefa Brücknera - červenec 2018
Poutnov - památník obětem 1. světové války | symbolický náhrobek zemřelého vojáka Josefa Manerta v Poutnově - červenec 2018
Poutnov - památník obětem 1. světové války | symbolický náhrobek vojáků Williho a Antona Dietschových v Poutnově - duben 2014
Poutnov - památník obětem 1. světové války | symbolický náhrobek vojáků Williho a Antona Dietschových v Poutnově - červenec 2018
Poutnov - památník obětem 1. světové války | symbolický náhrobek padlého vojáka Karla Hubla v Poutnově - červenec 2018
Poutnov - památník obětem 1. světové války | symbolický náhrobek zemřelého vojáka Emmericha Davida v Poutnově - duben 2014
Poutnov - památník obětem 1. světové války | symbolický náhrobek ztraceného vojáka Alberta Langa v Poutnově - červenec 2018
 
Poutnov - památník obětem 1. světové války | symbolický náhrobek zemřelého vojáka Rudolfa Linzingera v Poutnově - červenec 2018
Poutnov - památník obětem 1. světové války | odtržená replika nápisové desky se jménem zemřelého vojáka Rudolfa Linzingera - červenec 2018
Poutnov - památník obětem 1. světové války | jeden ze symbolických náhrobků s odtrženou nápisovou deskou - červenec 2018
Poutnov - památník obětem 1. světové války | symbolický náhrobek ztraceného vojáka Josefa Zimeraka v Poutnově - duben 2014
Poutnov - památník obětem 1. světové války | jeden ze symbolických náhrobků s odtrženou nápisovou deskou - červenec 2018
Poutnov - památník obětem 1. světové války | symbolický náhrobek ztraceného vojáka Franze Lehrla v Poutnově - duben 2014
Poutnov - památník obětem 1. světové války | replika nápisové desky se jménem ztraceného vojáka Franze Lehrla - červenec 2018
Poutnov - památník obětem 1. světové války | symbolický náhrobek zemřelého vojáka Eduarda Janka v Poutnově - červenec 2018
 

Použitá literatura

Klepal M. 2014: Velká válka, Tepelský zpravodaj 5/2014, Teplá, 8
Soupis válečných pomníků, nezpracovaná sbírka dotazníků doručených Vojenskému museu ČSR (čj. 816/1926), Vojenský historický ústav Praha
Švandrlík, R. 1988: K památníkům padlým ve světové válce 1914-1918, Arnika 21, Mariánské Lázně, 22
Wieser, S. 2009: Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 97
Wieser, S. 2011: Pomníky padlých v první světové válce, III. díl Chebsko, XX. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 98

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz