přeskočit k navigaci »

PP Viklan

PP Viklan |
 

Obec: Javorná (Gabhorn)

Okres: Karlovy Vary

Nadmořská výška: 634 m n. m.

Druh ochrany: přírodní památka

Datum vyhlášení: 1979

Výměra: 0,02 ha

Stav:

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Osamocený žulový viklan zvaný Dominik stojí na okraji lesa na velmi oblíbeném výletním místě přelomu 19. a 20. století „Ruhenstein“ u dnes již zaniklé osady Viklan (Wackelstein) nad bývalým Rábovým mlýnem (Rabenmühle) v nadmořské výšce 634 m na polorovině Hornoslavkovské vrchoviny asi 2 km severně od vsi Javorná (Gabhorn). Místo však bývalo vyhledáváno výletníky již od 18. Století, což dokazuje několik starých vysekaných nápisů s letopočty 1776 a 1796 na ploše kamene. Některými autory je kámen označován jako starogermánský obětní oltář. O viklanu se poprvé zmiňuje historik F. Bernau roku 1896. Podle historických záznamů býval viklan v minulosti méně stabilní a vychyloval se již při silnějších závanech větru. V letech 1978 a 1980 zachytil historik Stanislav Burachovič lidové pověsti vztahující se k viklanu. Od roku 1979 je viklan chráněn jako přírodní památka.

 

Popis objektu

Oblý žulový blok o rozměrech 3,5 m délky, 1,5 m šířky a 2 m výšky. V horní části kamene je umístěna zřejmě uměle vytvořená zřetelná kulovitá mísovitá prohlubeň. Vývoj viklanu je spojován s procesy selektivního zvětrávání žul a odnosu horniny z krajiny. Odolnější jádro horniny se po odnosu okolních zvětralin dostalo na povrch a působením přírodních živlů bylo dále opracováno do nynější podoby. Významným faktorem při vzniku viklanu je i kvádrová nebo kulovitá odlučnost.

Geologie:
Samotný viklan a celou bazální zvětrávací plochu v širším okolí tvoří středně zrnitý až hrubozrnný, místy porfyrický granit, který náleží ke karlovarskému plutonu. V okolí viklanu se vyvinuly zejména hnědé půdy - kyselá varieta kambizemě typické a kambizem dystrická.

Květena:
Viklan leží na okraji smrkové monokultury. V okolním trávníku převažují druhy krátkostébelných pastvin s druhy psineček rozkladitý (Agrostis capillaris), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), lnice květel (Linaria vulgaris) mezi něž pronikají některé druhy pasek a lesních okrajů - ostružiník maliník (Rubus idaeus) a vrbka úzkolistá (Chamerion angustifolium).

 

Fotodokumentace

PP Viklan | přírodní památka Viklan u Javorné - červen 2009
viklan zvaný Dominik od východu - červen 2009 | viklan zvaný Dominik od východu - červen 2009
PP Viklan | viklan s mísovitou prohlubní na temeni kamene - červen 2009
PP Viklan | vysekaný nápis na stěně žulového bloku - červen 2009
PP Viklan | vytesané nápisy poutníků na viklanu - červen 2009
PP Viklan | viklan Dominik od jihu - červen 2009
 

Použitá literatura

Kolektiv 2004 : Chráněná území ČR, svazek XI., Plzeňsko a Karlovarsko, Praha, 205
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 28

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz