přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Protivec - Geigerský kříž

Protivec - Geigerský kříž

Protivec - Geigerský kříž | Protivec - Geigerský kříž

Železný kříž, nazývaný Geigerský kříž, nechali zřídit v roce 1858 manželé Peter a Anna Kiesswetterovi z usedlosti čp. 4 na přání svého zemřelého syna Petera nad dnes již zaniklou samotou Ziegelhütte při silnici na Chyše asi kilometr východně od vsi Protivec (Protiwitz). Po roce 1945 však přestal být kříž udržován a postupně chátral, někdy během 2. poloviny 20. století byl nakonec vrcholový kříž odlomen a podstavec rozvalen. V roce 2011 byla provedena celková rekonstrukce poničeného kříže.

 

Objekt: litý železný kříž na žulovém podstavci

Typologie: boží muka a kříže

Kategorie: architektonické památky

Obec: Protivec (Protiwitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při pravé straně silnice na Chyše asi kilometr východně od vsi

GPS: 50°6'11.099"N, 13°13'41.516"E

Období vzniku: 1858

Architekt: neznámý

Stavebník: Peter a Anna Kiesswetterovi

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2011

Znovuvysvěcení: listopad 2011

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Kovaný železný kříž od neznámého autora, nazývaný Geigerský kříž (Geiger-Kreuz), nechali zřídit v roce 1858 manželé Peter a Anna Kiesswetterovi z usedlosti čp. 4 zvané Geiger na přání svého zemřelého syna Petera nad dnes již zaniklou samotou Ziegelhütte při pravé straně silnice na Chyše asi kilometr východně od vsi Protivec (Protiwitz). Kolem kříže byly tehdy vysazeny čtyři javory. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Podle tradice byl poté kříž nazýván jako IV. křížek. Někdy během druhé poloviny 20. století byl nakonec vrcholový kříž odlomen a podstavec rozvalen.

V roce 2011 provedl státní podniky Lesy ČR ve spolupráci s občanským sdružením Protivecké kříže celkovou rekonstrukci zdevastovaného kříže. Na renovovaném podstavci byl osazen nový litý kříž s plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista. Kolem kříže byly vztyčeny nové sloupky oplocení a okolí objektu upraveno. Počátkem listopadu roku 2011 poté během Svatohubertské slavnosti proběhlo slavnostní vysvěcení obnoveného Geigerského kříže, podle nové tradice nazývaného Hubertův kříž. V následujících letech byla u kříže instalována dřevěná odpočívka a informační tabule.

 

Popis objektu

Železný kříž na pískovcovém podstavci. Původně byl na vrcholu podstavce osazen kovaný železný kříž, dnes je zde vztyčen litý železný kříž bohatě zdobený plastickým květinovým dekorem. Na křížení ramen kříže je situována litinová plastika Ukřižovaného Ježíše Krista. Ve středové nice rozšířené patky kříže je situována reliéfní plastika dvou andílků se sloupky v postranních nikách.

Vrcholový kříž je postaven na vrcholu hranolového pískovcového podstavce, zdobeného volutami, s bohatě profilovanou mohutnou vynesenou horní krycí deskou a profilovanou patkou. Horní krycí deska je na horním okraji po celém obvodu zdobena plastickými listy. V obdélném mělkém vpadlém rámci na přední straně podstavce pod pásem s plastickým listovým dekorem, obíhající celý podstavec, je vysekán německý věnovací nápis s výplní černé barvy: „Zur Ehre Gottes errichtet von Peter und Anna Kieswetter aus Protiwitz Nro. 4 im fromen Wünsche ihres † Sohnes Peter“ (Ke slávě Boží zřízeno Peterem a Annou Kieswetterovými z Protivce čp. 4 na zbožné přání jejich zesnulého syna Petera).

Základnu podstavce tvoří nízký profilovaný hranolový sokl s profilací v horní části. V obdélném mělkém vpadlém rámci s projmutými rohy na přední straně soklu je vyveden plastický letopočet „1858.“ Ve stejných rámcích na boční stěnách soklu jsou umístěny plastické reliéfy šestilistých květů, zadní strana soklu je hladká, bez profilace. Kolem kříže jsou postaveny tři nové bíle natřené hranolové kamenné sloupky s jehlancovitým zakončením, které nahradily rozlámané původní pískovcové sloupky stejné profilace. Z původních sloupků zůstal zachován pouze jeden. 

 

Fotodokumentace

Protivec - Geigerský kříž | rozvalený podstavec Geigerského kříže před obnovou - duben 2011
Protivec - Geigerský kříž | rozvalený podstavec Geigerského kříže u Protivce - duben 2011
Protivec - Geigerský kříž | rozvalený podstavec Geigerského kříže u Protivce - duben 2011
Protivec - Geigerský kříž | rozvalený podstavec Geigerského kříže před obnovou - duben 2011
Protivec - Geigerský kříž | rozvalený podstavec Geigerského kříže u Protivce - duben 2011
Protivec - Geigerský kříž | Geigerský kříž u Protivce po celkové rekonstrukci - červenec 2015
Protivec - Geigerský kříž | Geigerský kříž u Protivce po celkové rekonstrukci - červenec 2015
Protivec - Geigerský kříž | obnovený Geigerský kříž u Protivce - červenec 2015
 
Protivec - Geigerský kříž | Geigerský kříž pod čtyřmi javory při silnici na Chyše - červenec 2015
Protivec - Geigerský kříž | Geigerský kříž u Protivce po celkové rekonstrukci - červen 2012
Protivec - Geigerský kříž | Geigerský kříž pod čtyřmi javory při silnici na Chyše - červenec 2015
Protivec - Geigerský kříž | obnovený Geigerský kříž u Protivce - červenec 2015
Protivec - Geigerský kříž | přední strana Geigerského kříže - červenec 2015
Protivec - Geigerský kříž | věnovací nápis na podstavci - červenec 2015
Protivec - Geigerský kříž | obnovený Geigerský kříž u Protivce - červen 2012
Protivec - Geigerský kříž | Geigerský kříž u Protivce po celkové rekonstrukci - červenec 2015
 
Protivec - Geigerský kříž | Geigerský kříž u Protivce po celkové rekonstrukci - červenec 2015
Protivec - Geigerský kříž | obnovený Geigerský kříž  u Protivce - červenec 2012
Protivec - Geigerský kříž | zadní strana Geigerského kříže - červenec 2012
Protivec - Geigerský kříž | Geigerský kříž u Protivce po celkové rekonstrukci - červenec 2015
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 628
Poche, E. a kol. 1980 : Umělecké památky Čech 3 (P-Š), Praha, 161
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 58

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz