přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Protivec - Luční kaple

Protivec - Luční kaple

Protivec - Luční kaple | Protivec - Luční kaple

Kamenná kaple, nazývaná Luční kaple, byla postavena v 1. polovině 19. století v nivě potoka Velká Trasovka při silnici do Žlutic jihozápadně od vsi Protivec (Protiwitz). Po roce 1945 přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Na počátku 21. století se již podmáčená neudržovaná kaple nacházela v havarijním stavu. V roce 2018 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci kaple.

 

Objekt: kamenná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Protivec (Protiwitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v nivě potoka Velká Trasovka při silnici do Žlutic jihozápadně od vsi

GPS: 50°5'24.159"N, 13°11'58.660"E

Období vzniku: 1. polovina 19. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 1974-1983, 2018

Znovuvysvěcení: 28. září 2018

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Kamenná kaple, nazývaná Luční kaple (Wiesenkappele), byla postavena v první polovině 19. století podle návrhu neznámého architekta v luční nivě potoka Velká Trasovka při pravé straně silnice do Žlutic jihozápadně od vsi Protivec (Protiwitz). Kaple v této poloze je prvně zachycena na mapě stabilního katastru vsi z roku 1841. Farou spadala kaple ke kostelu Jména Panny Marie v Chyších. Silnička mezi Žluticemi a Chyšemi bývala původně položena níže, později však byla navýšena valem a kaple se tak ocitla hluboko pod její úrovní. Před rokem 1945 o kapli pečovala rodina Schermaulových z usedlosti čp. 37.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Do té doby pravidelně sečená přilehlá louka kolem kaple, kde se vzhledem k přiměřené vlhkosti sklízelo velmi kvalitní seno vhodné pro krmení telat, se poté dostala do správy místního JZD a postupně zarostla náletovými křovinami. Nakonec došlo k ucpání průtoku pod silnicí a celá louka je od té doby již stabilně zamokřena, což mělo negativní vliv na statiku stavby. Již koncem padesátých let 20. století byla proto kaple ve velmi zdevastovaném stavu a celkově mírně nakloněná, díky po většinu roku značně podmáčenému terénu.

V roce 1974 započal žlutický farář Miroslav Janák spolu s Jaroslavem Malafou, který tehdy bydlel na nádraží v Protivci, s opravou zdevastované kaple. Maltu a další stavební materiál vozil farář osobním autem. Během rekonstrukce kaple se mu podařilo dostavět štít a betonový rám nad štítem, znovu vyzdít vstup, opravit vnitřek a kapli nově omítnout. Do kaple však vzhledem ke stavu střechy nadále zatékalo, jelikož původní prejzy uložené na hlíně, byly poškozeny, když pod nimi byly hledány ukryté cennosti po vysídlencích. Jednalo se o skupinu Němců, které z této činnosti vyrušil František Kašpar. Poškozená krytina byla proto shozena a nové prejzy zakoupil Janák z vlastních prostředků v Zemědělském stavebním podniku. Dne 4. června 1979 byla poté střecha kaple nově pokryta pokrývači Okresního stavebního podniku Plzeň-sever pod vedením Josefa Machta. Práce tehdy trvala celý den, tři kalfasy malty si dělníci přivezli na multikáře, jeden dovezl farář Janák autem.

Roku 1982 nahodil Janák boční stěny kaple a rovněž opravil i její vnitřek, který byl již z části opadaný. V listopadu roku 1983 byl osazen vstup kaple novou kovanou ozdobnou mříží, zhotovenou v dílně rodiny Šinkaninů ze Žlutic. Dne 14. listopadu 1983 byla za pomoci zedníků, jež opravovali kostel ve Žluticích, převezena a v interiéru kaple umístěna kopie pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1877 z niky zbořené kaple Panny Marie Bolestné ve Skřipové, odlitá z betonu farářem Janákem. Po tragické smrti faráře Janáka po pádu ze střechy chyšského kostela, kterou opravoval, přestala být Luční kaple udržovaná a znovu postupně chátrala. V následujících letech byla odcizena vstupní mříž a socha z interiéru kaple převezena na žlutickou faru.

Na počátku 21. století se již neudržovaná kaple nacházela z důvodu nestabilního podmáčeného podloží došlo k popraskání obvodových stěn a narušení statiky stavby opět v havarijním stavu. V létě roku 2015 plánovalo město Žlutice jako vlastník objektu demolici zdevastované kaple. O tomto záměru se náhodně dozvěděli členové Spolku okrašlovacího Vladař, kteří ve spojení s odborníky donutili v krátkém čase město přehodnotit úmysl a následně iniciovali celkovou rekonstrukci kaple. Kaple byla provizorně zakryta plachtou proti zatékání.

V roce 2018 následně přistoupilo město Žlutice k celkové rekonstrukci zdevastované kaple za přispění z dotačních programů Ministerstva zemědělství ČR. Stavební práce provedla v měsících duben až září firma Ing. Milana Kadery z Toužimi. Kaple byla nově omítnuta a střecha kaple pokryta novou pálenou krytinou typu bobrovka. Vstup do kaple byl opatřen novou zdobnou kovanou mříží a v interiéru kaple znovu umístěna betonová kopie sochy sv. Jana Nepomuckého ze Skřipové, kterou zapůjčil žlutický farář. P. Petr Řezáč. Kolem stavby bylo provedeno nové odvodnění. Obnovenou Luční kapli následně znovuvysvětil v rámci Svatováclavské poutě v pátek 28. září 2018 žlutický farář P. Petr Řezáč.

 

Popis objektu

Hranolová kamenná kaple bez oken na obdélném podélném půdorysu o rozměrech 2,1 x 1,65 metru s rovný závěrem, krytá valbovou střechou z pálené krytiny bez krovu. Kaple dosahuje výšky 3 metrů. Vstupní průčelí kaple s obdélným, polokruhově zakončeným vstupem je zakončeno trojúhelníkovým štítem se silně vystupující římsou a polokruhově zakončenou nikou pro umístění drobné sošky světce. Dnes je ve výklenku vsazena malá novodobá soška anděla. Vnější steny kaple jsou hladké, bez členění.

Uvnitř je kaple zaklenuta valenou klenbou. Na zděném oltářním pultu je umístěna betonová kopie pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého ze zbořené kaple Panny Marie Bolestné ve Skřipové z roku 1984.

 

Fotodokumentace

Protivec - Luční kaple | Luční kaple na císařském otisku mapy stabilního katastru vsi Protivec z roku 1841
Protivec - Luční kaple | opuštěná zdevastovaná kaple na fotografii z roku 1963
Protivec - Luční kaple | náčrtek kaple faráře Janáka k opravám kaple z roku 1974
Protivec - Luční kaple | Luční kaple v době před rokem 1979
Protivec - Luční kaple | Luční kaple v 80. letech 20. století
Protivec - Luční kaple | nová ozdobná mříž kaple z roku 1983
Protivec - Luční kaple | kopie sochy sv. Jana Nepomuckého ze zbořené kaple ve Skřipové v roce 1983
Protivec - Luční kaple | Luční kaple u vsi Protivec při silnici na Žlutice - červenec 2012
 
Protivec - Luční kaple | Luční kaple od jihozápadu - únor 2011
Protivec - Luční kaple | zchátralá kaple v luční nivě potoka Velká Trasovka - červenec 2015
Protivec - Luční kaple | Luční kaple od jihozápadu - červenec 2012
Protivec - Luční kaple | Luční kaple od jihozápadu - únor 2011
Protivec - Luční kaple | zchátralá kaple v luční nivě potoka Velká Trasovka - červenec 2015
Protivec - Luční kaple | vstupní jižní průčelí Luční kaple - únor 2011
Protivec - Luční kaple | zchátralá kaple v luční nivě potoka Velká Trasovka - červenec 2015
Protivec - Luční kaple | vstupní průčelí zchátralé Luční kaple od jihu - únor 2011
 
Protivec - Luční kaple | prázdný interiér kaple - únor 2011
Protivec - Luční kaple | zchátralá kaple v luční nivě potoka Velká Trasovka - červenec 2015
Protivec - Luční kaple | Luční kaple od jihovýchodu - červenec 2012
Protivec - Luční kaple | zchátralá kaple v luční nivě potoka Velká Trasovka - červenec 2015
Protivec - Luční kaple | zchátralá Luční kaple od jihovýchodu - červenec 2012
Protivec - Luční kaple | Luční kaple od východu - červenec 2012
Protivec - Luční kaple | závěr kaple od severovýchodu - únor 2011
Protivec - Luční kaple | závěr kaple od severozápadu - únor 2011
 
Protivec - Luční kaple | Luční kaple od západu - únor 2011
Protivec - Luční kaple | zchátralá Luční kaple u Protivce provizorně zakrytá plachtou - leden 2018
Protivec - Luční kaple | obnovovaná Luční kaple u Protivce v průběhu celkové rekonstrukce - červenec 2018
Protivec - Luční kaple | obnovovaná Luční kaple - červenec 2018
Protivec - Luční kaple | obnovovaná Luční kaple u Protivce v průběhu celkové rekonstrukce - červenec 2018
Protivec - Luční kaple | slavnostní znovuvysvěcení obnovené Luční kaple u Protivce dne 28. září 2018
Protivec - Luční kaple | slavnostní vysvěcení obnovené Luční kaple u Protivce žlutickým farářem P. Petrem Řezáčem dne 28. září 2018
Protivec - Luční kaple | obnovená Luční kaple při silnici ze Žlutic do Chyše po celkové rekonstrukci - listopad 2020
 
Protivec - Luční kaple | obnovená Luční kaple u Protivce po celkové rekonstrukci od jihozápadu - listopad 2020
Protivec - Luční kaple | obnovená Luční kaple u Protivce po celkové rekonstrukci od jihozápadu - listopad 2020
Protivec - Luční kaple | obnovená Luční kaple u Protivce po celkové rekonstrukci od jihozápadu - listopad 2020
Protivec - Luční kaple | vstupní průčelí obnovené Luční kaple u Protivce po celkové rekonstrukci od jihu - listopad 2020
Protivec - Luční kaple | vstupní průčelí obnovené Luční kaple - listopad 2020
Protivec - Luční kaple | vstupní průčelí obnovené Luční kaple u Protivce po celkové rekonstrukci od jihu - listopad 2020
Protivec - Luční kaple | kopie sochy sv. Jana Nepomuckého - listopad 2020
Protivec - Luční kaple | vstupní průčelí obnovené Luční kaple - listopad 2020
 
Protivec - Luční kaple | obnovená Luční kaple u Protivce po celkové rekonstrukci od jihovýchodu - listopad 2020
Protivec - Luční kaple | závěr obnovené Luční kaple u Protivce po celkové rekonstrukci od severozápadu - listopad 2020
Protivec - Luční kaple | závěr Luční kaple od severozápadu - listopad 2020
Protivec - Luční kaple | obnovená Luční kaple u Protivce po celkové rekonstrukci od západu - listopad 2020
Protivec - Luční kaple | obnovená Luční kaple od západu - listopad 2020
Protivec - Luční kaple | obnovená Luční kaple u Protivce po celkové rekonstrukci od západu - listopad 2020
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 626.
Pavel PEKÁREK, Historie zvaná Protivec, Protivec 2011.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 3 (P-Š), Praha 1980, s. 161.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 58.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz