přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Protivec - Scherzerův kříž

Protivec - Scherzerův kříž

Protivec - Scherzerův kříž | Protivec - Scherzerův kříž

Litinový železný kříž z doby před rokem 1841, nazývaný Scherzerův kříž (Scherzer-Kreuz), nechal zřídit sedlák Anton Scherzer z usedlosti čp. 21 na návrší při silnici na Chyše východně od vsi Protivec (Protiwitz). Po roce 1945 však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Někdy během 2. poloviny 20. století byl následně kříž rozvalen a zarostl náletovými křovinami. V roce 2010 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci bývalého Scherzerova kříže, který byl následně dne 23. října 2010 slavnostně vysvěcen.

 

Objekt: litý železný kříž na pískovcovém podstavci

Typologie: boží muka a kříže

Kategorie: architektonické památky

Obec: Protivec (Protiwitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na návrší při levé straně silnice na Chyše asi 350 metrů východně od vsi

GPS: 50°6'7.850"N, 13°13'18.549"E

Období vzniku: před rokem 1841

Architekt: neznámý

Stavebník: Anton Scherzer

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2010

Znovuvysvěcení: 23. října 2010

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Litinový železný kříž od neznámého autora z doby před rokem 1841, nazývaný Scherzerův kříž (Scherzer-Kreuz), nechal zřídit sedlák Anton Scherzer z usedlosti čp. 21 na okraji svého pole na návrší při levé straně silnice na Chyše asi 350 metrů východně od vsi Protivec (Protiwitz).

Někdy na konci 19. či na počátku 20. století bylo původní oplocení kolem kříže rozvaleno a zadní kamenný sloupek přelomen. Rozlomený sloupek byl následně nahrazen smírčím křížem, který byl přenesen z původního stanoviště na návsi. Smírčí kříž zde byl druhotně osazen „vzhůru nohama“, spodní část se zbytky ramen zapuštěna do země a jeho patka s dodatečně vysekaným křížkem byla vztyčena, aby se objekt více přibližoval podobě ostatních kamenných sloupků. Původní oplocení mezi kamennými sloupky však obnoveno nebylo.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Podle tradice byl poté kříž nazýván jako III. křížek. V době po roce 1952 musely být oba přední kamenné sloupky bývalého oplocení kříže odstraněny při rozšiřování silnice, resp. silničního příkopu v bezprostřední blízkosti kříže. Někdy během 2. poloviny 20. století byl následně kříž rozvalen, zarostl náletovými křovinami a postupně upadl v zapomnění.

V roce 2010 přikročilo občanské sdružení Protivecké kříže v rámci hledání ztraceného smírčího kříže k odstranění náletových křovin a stromů u rozvrácených pozůstatků bývalého Scherzerova kříže, které se již z větší části nacházely pod úrovní terénu. V květnu roku 2010 bylo započato s výkopovými pracemi u Scherzerova kříže, během nichž byl rovněž ztracený smírčí kříž a torzo původního zlomeného kamenného sloupku z ohrazení kolem kříže. Během léta roku 2010 poté došlo k celkové rekonstrukci bývalého Scherzerova kříže.

Slavnostní vysvěcení obnoveného kříže poté proběhlo dne 23. října 2010 páterem Řezáčem ze žlutické farnosti za účasti široké veřejnosti včetně členů Muzejního spolku Žluticka, starosty Města Žlutice i místních občanů. Při této příležitosti byl členy občanského sdružení Protivecké kříže a Společnosti pro výzkum kamenných křížů rovněž znovuosazen nalezený smírčí kříž v poloze původního určení.

 

Popis objektu

Litý železný kříž na pískovcovém podstavci. Bohatě zdobený vrcholový litinový kříž s květinovým dekorem a pozlacenou litinovou plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista. Na křížení ramen je vyveden pozlacený nápis: „INRI“ (zkratka latinských slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský). U nohou Krista je umístěna tabulka ve tvaru kartuše a pozlacená litinová reliéfní plastika andílčí hlavy pod ní. U paty kříže je umístěna litinová reliéfní plastika modlící se Panny Marie.

Vrcholový kříž je umístěn na nízkém profilovaném pískovcovém soklu, postaveném na vrcholu hranolového pískovcového podstavce s vynesenou profilovanou horní krycí deskou a profilovanou patkou. Stěny podstavce jsou hladké, bez členění a nápisů. Podstavec je postaven na kamenném stupni. Okolo kříže původně stávaly čtyři zaoblené hranolové pískovcové sloupky bývalého oplocení. Dnes zůstal zachován pouze jeden, druhý je ulomen. Jeden sloupek byl nahrazen kamenným smírčím křížem.

 

Fotodokumentace

Protivec - Scherzerův kříž | zarostlá situace Scherzerova kříže počátkem 21. století
Protivec - Scherzerův kříž | objevený podstavec bývalého Scherzerova kříže - květen 2010
Protivec - Scherzerův kříž | podstavec kříže po znovuvztyčení v roce 2010
Protivec - Scherzerův kříž | vysvěcení obnoveného Scherzerova kříže páterem Řezáčem dne 23. října 2010
Protivec - Scherzerův kříž | vysvěcení kříže dne 23. října 2010
Protivec - Scherzerův kříž | obnovený Scherzerův kříž - únor 2011
Protivec - Scherzerův kříž | obnovený Scherzerův kříž - duben 2011
Protivec - Scherzerův kříž | obnovený Scherzerův kříž u Protivce - únor 2011
 
Protivec - Scherzerův kříž | obnovený Scherzerův kříž u Protivce - duben 2011
Protivec - Scherzerův kříž | přední strana Scherzerova kříže - únor 2011
Protivec - Scherzerův kříž | přední strana Scherzerova kříže - duben 2011
Protivec - Scherzerův kříž | nový litinový vrcholový kříž - duben 2011
Protivec - Scherzerův kříž | obnovený Scherzerův kříž - únor 2011
Protivec - Scherzerův kříž | obnovený Scherzerův kříž u Protivce - duben 2011
Protivec - Scherzerův kříž | Scherzerův kříž od jihozápadu - únor 2011
Protivec - Scherzerův kříž | Scherzerův kříž od jihozápadu - duben 2011
 
Protivec - Scherzerův kříž | zadní strana Scherzerova kříže - únor 2011
Protivec - Scherzerův kříž | zadní strana Scherzerova kříže - duben 2011
Protivec - Scherzerův kříž | obnovený Scherzerův kříž od severovýchodu - duben 2011
Protivec - Scherzerův kříž | obnovený Scherzerův kříž - duben 2011
Protivec - Scherzerův kříž | Scherzerův kříž od jihovýchodu - únor 2011
Protivec - Scherzerův kříž | obnovený Scherzerův kříž při silnici do Protivce - únor 2011
Protivec - Scherzerův kříž | obnovený Scherzerův kříž u Protivce od jihozápadu - září 2015
Protivec - Scherzerův kříž | přední strana obnovaného Scherzerova kříže u Protivce od jihu - září 2015
 
Protivec - Scherzerův kříž | obnovený Scherzerův kříž u Protivce od jihovýchodu - září 2015
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971 : Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 628
Pekárek, P. 2011 : Historie zvaná Protivec, Kapitola 3. sakrální památky, Část 2. smírčí kříže, Protivec, 25/37
Pekárek, P. 2012 : Protivecké kříže. Dodatek ke článku ve Sborníku 2010, s. 135-140 Protivecké kříže, 70/78, Sborník společnosti pro výzkum kamenných křížů 2012, Aš, 67/81
Poche, E. a kol. 1980 : Umělecké památky Čech 3 (P-Š), Praha, 161
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 58

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz