přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Pšov - památník obětem 1. světové války

Pšov - památník obětem 1. světové války

Pšov - památník obětem 1. světové války | Pšov - památník obětem 1. světové války

Pseudoklasicistní památník obětem 1. světové války vznikl v letech 1924-1925 přestavbou staré nevyužívané obecní kaple v severozápadní části návsi uprostřed obce Pšov (Schaub). Přestavbu provedl stavební mistr Leopold Kiesswetter ze Žlutic. Po roce 1945 však přestal být památník udržován a postupně chátral. Patrně v 80. letech 20. století byl nakonec zchátralý objekt spolu se sousedním dvorem zbořen.

 

Objekt: pseudoklasicistní památník v podobě zděné kaple

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Pšov (Schaub)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v severozápadní části návsi uprostřed obce

GPS: 50°3'5.688"N, 13°10'13.805"E

Období vzniku: 1924-1925

Architekt: Leopold Kiesswetter

Stavitel: Leopold Kiesswetter

Slavnostní odhalení: 2. srpna 1925

Období devastace: po roce 1945

Demolice: 80. léta 20. století

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Pseudoklasicistní památník obětem 1. světové války vznikl v letech 1924-1925 přestavbou staré, zděné barokní obecní kaple z první poloviny 18. století před zájezdním hostincem „Zum Kaiser von Österreich“ (U císaře rakouského) čp. 37 v severozápadní části návsi uprostřed obce Pšov (Schaub). Původní kaple přestala být využívána ke svému účelu po výstavbě nové obecní kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v roce 1914. Přestavbu kaple na památník, který byl zřízen k připomínce 17 padlých občanů obce během bojů světové války, provedl stavební mistr Leopold Kiesswetter ze Žlutic patrně podle vlastního projektu. Slavnostní odhalení a vysvěcení památníku obětem 1. světové války v Pšově proběhlo v neděli 2. srpna 1925. Průvodní řeč tehdy pronesl ředitel školy Franz Haberzettl.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být památník patrně udržován a postupně chátral. Někdy v průběhu druhé poloviny 20. století, snad v osmdesátých letech 20. století byl nakonec zchátralý objekt spolu se sousedním dvorem zbořen a beze stopy odstraněn.

 

Popis objektu

Pseudoklasicistní památník v podobě zděné kaple na obdélném půdorysu. Vstupní průčelí kaple bývalo prolomeno obdélným, polokruhově zakončeným vstupem s proskleným půlkruhovým nadsvětlíkem, uzavřeným obdélnými dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. Polosloupy s plastickými zdobenými hlavicemi po stranách vstupu, zdobené tordovaným plastickým páskem, vynášely mohutnou profilovanou římsu, nad kterou byl nasazen objemný oplechovaný polokruhový štít s kamenným křížem latinského tvaru na vrcholu a kamenným jehlanci na postranních křídlech. Ve vpadlé ploše štítu byla situována nástěnná malba padlého vojáka na bojišti, oplakávaného klečícím andělem, orámovaná německým věnovacím nápisem: „ZUR EHRE GOTTES UND UNSERER GEFALLENEN HELDEN“ (Ke slávě Boží a našich padlých hrdinů).

Podélné stěny kaple bývaly prolomeny obdélnými, polokruhově zakončenými okny s výraznými parapety. Vnější stěny kaple byly nad mohutným soklem zdobeny nárožní rustikou a završeny mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsou. V interiéru kaple bývala zavěšena pamětní nápisová deska se 17 jmény padlých občanů obce. Prostor kaple v podobě nízké zděné terasy z lomového kamene byl ohraničen zdobeným plůtkem, tvořeným dílci z pletiva mezi kamennými sloupky. Přístup ke kapli, uzavřený brankou rovněž z drátěných dílců, byl veden po nízkém schodišti o čtyřech stupních.

 

Fotodokumentace

Pšov - památník obětem 1. světové války | památník obětem 1. světové války na návsi v Pšově na snímku z doby před rokem 1945
Pšov - památník obětem 1. světové války | památník obětem 1. světové války na návsi v Pšově na historickém snímku z roku 1929
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 248.
KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 658-659.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 3 (P-Š), Praha 1980, s. 190-191.
SOkA Cheb, fond OF Cheb, Pamětní síň Cheb 1892-1945, Státní okresní archiv v Chebu.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha 1847, s. 205.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 89.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2009, s. 96.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz