přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Radošov - kaple sv. Josefa

Radošov - kaple sv. Josefa

Radošov - kaple sv. Josefa |

Pseudorománskou pohřební kapli sv. Josefa nechaly vystavět patrně na počátku 20. století řeholnice Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže z místního kláštera v lese nedaleko dnešního kempu jižně od vsi Radošov (Rodisfort). Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala, interiér hrobky byl vyrabován. Během 2. poloviny 20. století byla následně hrobka z důvodu havarijního stavu pobořena. V posledních letech byly trosky kaple vyčištěny, prostor krypty vyvezen a dochované kamenné prvky seskládány po obvodu objektu.

 

Objekt: pseudorománská kamenná pohřební kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Radošov (Rodisfort)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v lese nedaleko kempu na západním úpatí Uhlířského vrchu jižně od vsi

GPS: 50°16'1.797"N, 12°59'56.382"E

Období vzniku: počátek 20. století

Architekt: neznámý

Stavebník: Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže

Období devastace: po roce 1945

Demolice: kolem roku 1960

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pseudorománskou pohřební kapli sv. Josefa nechaly vystavět patrně na počátku 20. století řeholnice Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže z místního kláštera podle návrhu neznámého architekta při cestě na okraji lesa nad spojovací cestou do Kyselky v části katastru zvané „Auf dem langen Äckern“ (Na dlouhých polích) na západním úpatí Uhlířského vrchu (Kohleiten Berg, 532 m n. m.) jižně od vsi Radošov (Rodisfort). Kaple sloužila k pohřbívání ostatků významných řádových sester.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Interiér hrobky byl vyrabován a zdevastován. Místní žáci přinesli jednou z hrobky do školy lidské kosti. Podle pověsti měla z kaple vést podzemní tajná chodba do bývalého kláštera. Někdy na počátku padesátých let 20. století byly pozemky v okolí kaple na katastru Radošova zabrány do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště. V době kolem roku 1960 byla následně bývalá pohřební kaple z důvodu havarijního stavu pobořena těžkou technikou.

Na počátku 21. století z kaple zůstávalo pouze obvodové zdivo do výše asi 30 centimetrů nad povrchem, zarostlé náletovými křovinami, prostor krypty byl téměř zasypán a v okolí se nacházely rozvalené velké opracované pískovcové kvádry a zlomky zdobených profilovaných kamenných prvků z ostění a členění kaple.

V posledních letech bylo okolí pobořené kaple vyčištěno, prostor krypty vyvezen a dochované kamenné prvky seskládány po obvodu objektu. Vyklizené pozůstatky kaple dočasně sloužily jako nouzový nocleh či dětská skrýš, v prostoru hrobky byly vytvořeny provizorní kamínka a prostor překryt velkou igelitovou plachtou. Pozůstatky kaple nejsou zapsány v katastru nemovitostí, pozemek pod bývalou kaplí patří Vojenským lesům a statkům ČR, s.p.

 

Popis objektu

Středně velká pseudorománská kamenná pohřební kaple v podobě rotundy na kruhovém půdorysu, vystavěná z opracovaných pískovcových kvádrů, bývala krytá nízkou kuželovou střechou s křížem či jednoduchou zvoničkou na vrcholu. Před vstupem do kaple bývalo situováno předložené profilované kamenné schodiště o třech stupních. Vnější stěny kaple bývaly bíle omítnuty a zdobeny patrně zdobeny plastickým obloučkovým vlysem pod střechou. Mezi rozvalenými troskami objektu se nachází mnoho dalších zdobených profilovaných kamenných prvků z ostění a členění kaple.

Do nevelkého prostoru krypty obdélného půdorysu v suterénu kaple se vcházelo po úzkém točitém kamenném schodišti při vnitřní závěrové stěně kaple. Stěny suterénu jsou rovněž vyskládány z opracovaných pískovcových kvádrů. V interiéru krypty bývalo původně umístěno několik rakví s ostatky zemřelých. Kolem kaple bývala vyzděna nízká kamenná terasa.

 

Fotodokumentace

Radošov - kaple sv. Josefa | kaple sv. Josefa na výřezu z fotografie kolem roku 1920
Radošov - kaple sv. Josefa | zarostlé pozůstatky pohřební kaple sv. Josefa v roce 2012
Radošov - kaple sv. Josefa | trosky pobořené pohřební kaple sv. Josefa v roce 2012
Radošov - kaple sv. Josefa | zasypaný prostor bývalé krypty kaple sv. Josefa v roce 2012
Radošov - kaple sv. Josefa | zasypaný prostor bývalé krypty kaple sv. Josefa v roce 2012
Radošov - kaple sv. Josefa | trosky pobořené pohřební kaple sv. Josefa v roce 2012
Radošov - kaple sv. Josefa | trosky pobořené pohřební kaple sv. Josefa v roce 2012
Radošov - kaple sv. Josefa | profilované kamenné prvky z výzdoby kaple v roce 2012
 
Radošov - kaple sv. Josefa | rozvalená pohřební kaple sv. Josefa u Radošova - říjen 2013
Radošov - kaple sv. Josefa | přístupové schodiště ke kapli - říjen 2013
Radošov - kaple sv. Josefa | vstupní průčelí rozvalené kaple sv. Josefa - říjen 2013
Radošov - kaple sv. Josefa | bývalá vyzděná terasa okolo pobořené kaple - říjen 2013
Radošov - kaple sv. Josefa | bývalá vyzděná terasa pobořené kaple od jihu - říjen 2013
Radošov - kaple sv. Josefa | pozůstatky pobořené pohřební kaple sv. Josefa - říjen 2013
Radošov - kaple sv. Josefa | pozůstatky pobořené pohřební kaple sv. Josefa - říjen 2013
Radošov - kaple sv. Josefa | terasa se sekládanými kamennými prvky - říjen 2013
 
Radošov - kaple sv. Josefa | sekládané kamenná prvky na terase kaple - říjen 2013
Radošov - kaple sv. Josefa | prostor bývalé krypty sloužící jako dočasný úkryt - říjen 2013
Radošov - kaple sv. Josefa | vnitřní prostor bývalé krypty kaple sv. Josefa - říjen 2013
Radošov - kaple sv. Josefa | přístupové schodiště do krypty - říjen 2013
Radošov - kaple sv. Josefa | vnitřní prostor bývalé krypty - říjen 2013
Radošov - kaple sv. Josefa | provizorní kamínka v kryptě - říjen 2013
Radošov - kaple sv. Josefa | přístupové schodiště do krypty - říjen 2013
Radošov - kaple sv. Josefa | závěr pohřební kaple sv. Josefa od sverovýchodu - říjen 2013
 
Radošov - kaple sv. Josefa | pozůstatky pobořené pohřební kaple sv. Josefa - říjen 2013
Radošov - kaple sv. Josefa | rozvalená pohřební kaple sv. Josefa u Radošova - říjen 2013
 
 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz