přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Radyně - pomník obětem 1. světové války

Radyně - pomník obětem 1. světové války

Radyně - pomník obětem 1. světové války | Radyně - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války nechali zřídit místní občané v roce 1926 na jihozápadním okraji rozlehlé návsi uprostřed vsi Radyně (Rading). Autorem návrhu i samotné realizace pomníku byl kamenický mistr Josef Böhm z Heřmanova. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 13. června 1926. Po roce 1945 však byla odstraněna plastika orlice, pomník přestal být udržován a postupně chátral. Po roce 1989 byl částečně renovován.

 

Objekt: kamenný portálový pomník

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Radyně (Rading)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na jihozápadním okraji návsi uprostřed vsi

GPS: 50°3'50.317"N, 13°2'12.139"E

Období vzniku: 1926

Architekt: Josef Böhm

Stavebník: občané vsi

Slavnostní odhalení: 13. června 1926

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: po roce 1989

Evidence válečných hrobů: CZE4103-10076

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války nechali zřídit místní občané v roce 1926 na jihozápadním okraji rozlehlé okrouhlé travnaté návsi uprostřed vsi Radyně (Rading). Přípravné stavební započaly v březnu roku 1926 a jejich řízením byl pověřen Anton Hilka z usedlosti čp. 6. Autorem návrhu i samotné realizace pomníku byl kamenický mistr Josef Böhm z Heřmanova. Celkové náklady na výstavbu pomníku na památku 11 padlých a zemřelých občanů vsi následkem války tehdy činily 7.000 korun.

Slavnostní odhalení a vysvěcení pomníku proběhlo dne 13. června 1926 za hojné účasti obyvatel z širokého okolí a zástupců nejrůznějších spolků, dobrovolných hasičů z Toužimi, Kojšovic, Kosmové. Smilova a Komárova, a teké mládeže z Políkna, Lachovic a Brložce. Průvodní řeč tehdy pronesl senátor Erdmann Spies z Odolenovic. Polní mši poté za doprovodu pěveckého sboru z Brložce celebroval farář Georg Türk z Komárova, který následně odhalený pomník vysvětil. Někdy před rokem 1930 bylo poté kolem pomníku vybudováno oplocení v podobě nízkého plaňkového plůtku.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války však přestal být pomník udržován a postupně chátral. Někdy během druhé poloviny 20. století byla nakonec z vrcholu pomníku snesena plastika orlice a odstraněn původní dřevěný plůtek. Po roce 1989 byl pomník částečně renovován. U objektu se od roku 2004 pravidelně pořádají každoroční srazy vojenských veteránů.

 

Popis objektu

Portálový pomník sestavený z opracovaných pískovcových bloků je čelní pohledovou stranou orientován k jihovýchodu. Na vrcholu pomníku bývala původně osazena pískovcová plastika orlice se složenými křídly a s hlavou otočenou k levé straně. Základnu plastiky tvořila jednoduchá hranolová podesta.

Středová hranolová část pomníku je završena mohutnou profilovanou stupňovanou hlavicí se zaoblenou spodní obvodovou římsou a vystupujícími trojúhelnými štíty na podélných stranách. Ve štítu na čelní pohledové straně pomníku je vysekána datace „1914-1918“ s výplní černé barvy, rozdělená vysekaným reliéfem válečného železného kříže v kruhu v ose štítu. Ve výklenku na přední straně zužující se středové části pomníku je vsazena černá nápisová pamětní deska z leštěné žuly s 11 zlacenými jmény padlých a zemřelých vojáků z Radyně s příslušností k vojenské jednotce a datací a místem jejich skonu:

Anton Füβl
I.R.73.Gef. 11/11.1914 Serbien
Franz Hilka
I.R.73. Gef. 21/11.1914 Serbien
Rudolf Hilka
I.R.73. Gef. 23/6.1915 Ruβland
Otto Hilka
L.Sch.R.6.Gef.14/8.1917 Italien
Otto Kmell
L.Sch.R.6.Gef. 13/7.1916 Ruβland
Karl Kmell
L.Sch.R.6.Gef. 28/7.1916 Ruβland
Alois Kmell
I.R.73.Gef. 19/5.1917 Italien
Alois Pächer
I.R.73. † 6/9.1915 Ruβland
Franz Dörr
Tir.K.Jg.4 † 8/2.1918 Italien
Josef Braun
Geb.Art.R.8 † 22/12.1916 Italien
Richard Friedrich
D.R.7. † 14/4.1918 Ruβland.

Ve výklenku protilehlé zadní strany pomníku je vysekán německý věnovací nápis s výplní černé barvy: „Gewidmet / von der Gemeinde / RADING / ihren, dem Welt / kriege zum Opfer / gefallenen, / Ortsangehörigen“ (Zřízeno obcí Radyně jejím, za oběť světové válce padlým, místní občané). Boční stěny středové části pomníku jsou zdobeny plastickými reliéfy vavřínových věnců zavěšených na stylizované kvádrové skobě. V horní části zoblená, profilovaná hranolová patka pomníku nese na čelní pohledové straně vysekaný německý pamětní nápis: „Errichtet im Jähre 1926“ (Zřízeno v roce 1926). Pod ním je v pravém dolním rohu vysekána autorská signatura: „J. BÖHM HERMANNSDORF b. TEPL“.

Základnu pomníku tvoří hranolový sokl s bočními stěnami zdobenými stylizovaným bosovaným zdivem. Pomník je postaven na dvou stupních rozdílného provedení. Horní stupeň je seskládán z hranolových pískovcových desek s bočními stěnami rovněž zdobenými stylizovaným bosovaným zdivem a spodní hranolový stupeň je vytvořen z betonu. Stupně jsou umístěny na vrcholu hranolové podezdívce z vyskládaného lomového kamene.

Kolem pomníku je situován oplůtek tvořený čtveřicí pískovcových sloupků ve tvaru dělových nábojů, mezi kterými býval původně natažen mohutný kovaný železný řetěz s obdélnými oky s profilací, nahrazený dnes jednoduchým železným řetězem. Ohrazení bývalo v minulosti ještě zdvojeno nízkým zdobným dřevěným plaňkovým plůtkem se sedmi profilovanými zdobenými betonovými hranolovými sloupky se stylizovanou kanelací a vrátky na přední straně.

 

Fotodokumentace

Radyně - pomník obětem 1. světové války | polní mše během slavnostního odhalení pomníku obětem 1. světové války na návsi v Radyni dne 13. června 1926
Radyně - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým před rokem 1945
Radyně - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v Radyni v době před rokem 1945
Radyně - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války na návsi v Radyni na historické fotografii z roku 1930
Radyně - pomník obětem 1. světové války | zachovalý pomník obětem 1. světové války na návsi v Radyni - květen 2017
Radyně - pomník obětem 1. světové války | zachovalý pomník obětem 1. světové války na návsi v Radyni - květen 2017
Radyně - pomník obětem 1. světové války | zachovalý pomník padlým v Radyni - duben 2013
Radyně - pomník obětem 1. světové války | čelní pohledová strana pomníku obětem 1. světové války na návsi v Radyni - květen 2017
 
Radyně - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku padlým - květen 2017
Radyně - pomník obětem 1. světové války | pamětní nápisová deska - květen 2017
Radyně - pomník obětem 1. světové války | zachovalý pomník padlým v Radyni - duben 2013
Radyně - pomník obětem 1. světové války | zachovalý pomník obětem 1. světové války na návsi v Radyni - květen 2017
Radyně - pomník obětem 1. světové války | boční strana pomníku obětem 1. světové války na návsi v Radyni - duben 2013
Radyně - pomník obětem 1. světové války | zadní strana pomníku obětem 1. světové války na návsi v Radyni - duben 2013
Radyně - pomník obětem 1. světové války | věnovací nápis na zadní straně - duben 2013
Radyně - pomník obětem 1. světové války | zachovalý pomník obětem 1. světové války na návsi v Radyni - květen 2017
 

Použitá literatura

Černý Z. - Dostál T. 2007: Bolest v kameni. Pomníky vojákům z chebských jednotek padlým v první světové válce, Cheb, 209
Hráský, J. 2012: Na válečné veterány se vzpomínalo v Radyni, Toužimské noviny 10/2012. Ročník XXI, Toužim, 4. [cit. 3.8.2018]. Dostupné z: http://www.touzim.cz/e_download.php?file=data/editor/92cs_37.pdf&original=TN+10-12.pdf
Schierl, J. - Rešlová, M. 2008: Radyně - dějiny a současnost bývalé obce, Toužim
SOkA (9, OF Cheb):
Pamětní síň Cheb 1892-1945, Státní okresní archiv v Chebu
Wieser, S. 2009: Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 96

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz