přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Rankovice - pomník obětem 1. světové války

Rankovice - pomník obětem 1. světové války

Rankovice - pomník obětem 1. světové války | Rankovice - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války od kamenického mistra Josefa Böhma z Heřmanova byl vztyčen v roce 1923 mezi čtveřicí stromů ve středu okrouhlé návsi uprostřed vsi Rankovice (Rankowitz). Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 10. června 1923. V průběhu 2. poloviny 20. století však nebyl pomník udržován a postupně chátral. V roce 2013 proběhla celková rekonstrukce zchátralého objektu.

 

Objekt: pomník v podobě obelisku na mohutném stupňovaném podstavci

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Rankovice (Rankowitz)

Okres: Cheb

Poloha: ve středu okrouhlé návsi uprostřed vsi

GPS: 50°0'41.969"N, 12°51'18.701"E

Období vzniku: 1923

Architekt: Josef Böhm

Slavnostní odhalení: 10. června 1923

Materiál: pískovec

Rekonstrukce: 2013

Znovuodhalení: 6. září 2013

Evidence válečných hrobů: CZE4105-10057

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války od kamenického mistra Josefa Böhma z Heřmanova byl vztyčen v roce 1923 mezi čtveřicí stromů, dvou lip a dvou kaštanů, ve středu okrouhlé návsi uprostřed vsi Rankovice (Rankowitz). Náklady na stavbu pomníku ve výši 7.000 korun byly získány z dobrovolných sbírek mezi místními obyvateli a z čistého zisku ze zábav. Pomník byl zřízen na památku 12 padlých, zemřelých a ztracených občanů vsi. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 10. června 1923. Průvodní řeč tehdy pronesl řídící učitel Grumbach z Karlových Varů.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být pomník udržován a postupně chátral. V roce 2013 přistoupilo město Teplá k celkové rekonstrukci zchátralého objektu za přispění z fondů EU. Pomník byl očištěn od mikrovegetace a nečistot a celkově restaurován, doplněn byl jeden ze sloupků oplocení. Slavnostní odhalení restaurovaného pomníku proběhlo dne 6. září 2013.

 

Popis objektu

Pomník v podobě mohyly vysekaný z pískovcových bloků dosahuje celkové výšky 3,5 metru. Na vrcholu pomníku je osazen 125 cm vysoký sloup v podobě obelisku na půdorysu nepravidelného osmiúhelníku s 30 cm vysokou patkou s plastickou římsou.  Další plastická římsa je při vrcholu sloupu. Na přední pohledové straně sloupu je vysekaná datace „1914-1918“.

Sloup je osazen na vrcholu 85 cm vysoké středové části na půdorysu o rozměrech 78 x78 cm. V archivoltách zdobených stylizovaným bosovaným zdivem na všech stěnách středové části jsou vsazeny 30 cm široké a 57 cm vysoké obdélné, polokruhově zakončené černé nápisové desky z leštěné žuly. Desky na přední pohledové straně nese válečný kříž a německý věnovací nápis: „Rankowitz / seinen / im Weltkriege / verbliebenen / Angehörigen.“ (Rankovice svým pozůstalým příbuzným). Na deskách na zbývajících třech stranách jsou vyryty válečné kříže a celkem 12 jmen padlých, zemřelých a nezvěstných občanů vsi s datací a místem jejich skonu:

Anton Müller
verm. seit. Jän. 1915 i Serb.
Engelbert Weber
gef. 21.11.1917 i. Italien
Anton Trapp
gef. 23.11.1914 i. Galizien
Engelbert Trapp
gst. 8.11.1916 i. Bulgarien.

Konrad Schusser
gef. 27.8.1915 i. Galizien
Adolf Schusser
gef. 6.10.1914 i. Serbien
Isidor Schusser
verm. seit. Nov. 1914 Serb.
Rudolf Saitz
gest. 27.3.1918 i. Wien

Johann Haukl
gef. 19.6.1915 i. Galizien
Alexand. Häring
gef. 9.3.1915 i. d. Karpath.
Wendelin Lerch
gef. 26.11.1914 i. Serbien
Franz Jos. Lerch
gst. 9.2.1918 in Prag

30 cm vysoká patka středové části o čtvercové základně o rozměrech 92 x 92 cm se zkosenou horní hranou je hladká, bez členění. Základnu pomníku tvoří 50 cm vysoký hranolový sokl na čtvercové základně o rozměrech 104 x 104 cm. Stěny soklu jsou zdobeny plastickým stylizovaným bosovaným zdivem. Pomník je postaven na třech stupních z opracovaných pískovcových kvádrů. Zhruba 20 cm vysoké stupně mají půdorysné rozměry 136 x 136, 177 x 177 a 200 x 200 cm. Kolem pomníku bývalo původně oplocení tvořené dochovanými, 75 cm vysokými pískovcovými sloupky ve tvaru dělových nábojů o průměru 25 cm, mezi kterými bývaly původně nataženy kované řetězy.

 

Fotodokumentace

Rankovice - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým v Rankovicích v roce 1923
Rankovice - pomník obětem 1. světové války | restaurovaný pomník obětem 1. světové války na návsi uprostřed vsi Rankovice - březen 2018
Rankovice - pomník obětem 1. světové války | restaurovaný pomník obětem 1. světové války na návsi uprostřed vsi Rankovice - březen 2018
Rankovice - pomník obětem 1. světové války | restaurovaný pomník v Rankovicích - březen 2018
Rankovice - pomník obětem 1. světové války | přední strana restaurovaného pomníku padlým v  Rankovicích- březen 2018
Rankovice - pomník obětem 1. světové války | datace - březen 2018
Rankovice - pomník obětem 1. světové války | deska s věnovacím nápisem - březen 2018
Rankovice - pomník obětem 1. světové války | restaurovaný pomník obětem 1. světové války na návsi uprostřed vsi Rankovice - březen 2018
 
Rankovice - pomník obětem 1. světové války | restaurovaný pomník v Rankovicích - březen 2018
Rankovice - pomník obětem 1. světové války | deska se jmény padlých - březen 2018
Rankovice - pomník obětem 1. světové války | restaurovaný pomník v Rankovicích - březen 2018
Rankovice - pomník obětem 1. světové války | restaurovaný pomník obětem 1. světové války na návsi uprostřed vsi Rankovice - březen 2018
Rankovice - pomník obětem 1. světové války | restaurovaný pomník obětem 1. světové války na návsi uprostřed vsi Rankovice - březen 2018
 

Použitá literatura

Černý Z. - Dostál T. 2007: Bolest v kameni. Pomníky vojákům z chebských jednotek padlým v první světové válce, Cheb, 210
Klepal M. 2014: Velká válka, Tepelský zpravodaj 5/2014, Teplá, 8
SOkA (9, OF Cheb): Pamětní síň Cheb 1892-1945, Státní okresní archiv v Chebu
Soupis válečných pomníků
, nezpracovaná sbírka dotazníků doručených Vojenskému museu ČSR (čj. 816/1926), Vojenský historický ústav Praha
Švandrlík, R. 1988: K památníkům padlým ve světové válce 1914-1918, Arnika 21, Mariánské Lázně, 22
Wieser, S. 2009: Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 97
Wieser, S. 2011: Pomníky padlých v první světové válce, III. díl Chebsko, XX. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 98

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz