přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Růžová (Rosengarten)

Růžová (Rosengarten)

Růžová (Rosengarten) |

Dnes již zcela zaniklá ves Růžová, německy Rosengarten, ležela v údolí Růžového potoka v nadmořské výšce 460 m na východním úpatí Doupovských hor, 9,7 km jihozápadně od Kadaně ve Vojenském újezdu Hradiště. Katastr vsi měřil 3,1 km². Název dal vsi údajně její zakladatel, který měl rád romantické epické skladby Der grosse Rosengarten (Velká růžová zahrada) a Der kleine Rosengarten (Malá růžová zahrada), u Němců velmi oblíbené během 15.-18. století.

 

Typologie: zaniklé obce

Kategorie: města a obce

Obec: Růžová (Rosengarten)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

První písemná zmínka o vsi Růžová pochází z Desek zemských z roku 1544, kdy je jako „Rosskarth“ uváděna u panství Vintířov, u kterého poté zůstala až do roku 1850 a s ním střídala i majitele a sdílela jeho osudy. Roku 1547 je již nazývaná Rosengarten a později Rosenkarte nebo Rosen Garten. Berní rula z roku 1654 uvádí u Růžové, že „rolí špatný, luk na mále“. Žili zde tehdy pouze 4 chalupníci a 2 poddaní tzv. na obci. Postupně se však ves vzpamatovávala z hrůz třicetileté války, které ji postihly a obyvatel přibývalo. Nikdo to však nebyla velká nebo bohatá vesnice. Roku 1846 zde bylo 18 domů, ve kterých žilo na 106 obyvatel. V roce 1850 se Růžová stala na krátký čas samostatnou obcí, od roku 1868 je již však uváděna jako osada Kojetína, u kterého již zůstala. Selner zde sice roku 1863 uvádí 17 zemědělských usedlostí se 130 obyvateli, pracujících většinou v zemědělství, pole však byla málo úrodná, dávala jen trochu žita. Adresáře z let 1914 i 1924 ve vsi uvádějí 103 obyvatel ve 20 domech a do roku 1930 klesl počet obyvatel na 91 a počet domů na 18. Farou patřila Růžová do Radonic, poštou do Žďáru a do školy chodily místní děti do Kojetína. V 1. polovině 20. století zde byl hostinec, trafika, obchod s drůbeží a na prodej se zde vyráběl sýr a pletly punčochy. Z řemeslníků zde pracoval pouze kolář, ochod s potravinami zde žádný nebyl. Asi 0,8 km jihovýchodně od vsi stával Blatenský dvůr (Plattenhof), patřící vrchnosti. V roce 1930 tam žilo ve dvou domech ještě 11 obyvatel. Dnes stojí pouze zbytky několika zdí, ale i ty ukazují na rozlehlost tohoto dvora. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva nebyla ves již nikdy zcela dosídlena a v roce 1950 zde žilo pouze 8 stálých obyvatel. K dalšímu vysídlení vsi došlo v souvislosti se zřízením Vojenského újezdu Hradiště v roce 1954.

 

Fotodokumentace

Růžová (Rosengarten) | katastrální mapa vsi Růžová z roku 1945
Růžová (Rosengarten) | letecký pohled na ves Růžová z roku 1952
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 1998 : Zaniklé obce Doupovska, Chomutov, 64
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 64

 
 
 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz