přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Salajna - hospodářská usedlost čp. 12

Salajna - hospodářská usedlost čp. 12

Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 |

Hospodářská usedlost čp. 12 v podobě rozlehlého uzavřeného dvora egerlandského typu byla založena patrně v 18. století na břehu Šitbořského potoka při silnici k Dolnímu Žandovu v jihovýchodní části vsi Salajna (Konradsgrün). Hlavní obytné stavení s hrázděnými štíty bylo vystavěno na přelomu 18. a 19. století. Patrně hned po roce 1945 byla usedlost opuštěna a postupně chátrala. Někdy na konci 20. století došlo ke stržení zchátralé kolny a stodoly. V letech 2004-2014 přistoupili noví majitelé k postupné celkové rekonstrukci zdevastované usedlosti.

 

Objekt: uzavřený dvorec egerlandského typu

Typologie: lidová architektura

Kategorie: architektonické památky

Obec: Salajna (Konradsgrün)

Okres: Cheb

Poloha: na břehu Šitbořského potoka při silnici k Dolnímu Žandovu v jihovýchodní části vsi

GPS: 50°1'19.324"N, 12°31'12.193"E

Období vzniku: 18. století

Architekt: neznámý

Přestavba: přelom 18. a 19. století

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2004-2014

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 15551/4-85

Stav: v rekonstrukci

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

Hospodářská usedlost čp. 12 v podobě rozlehlého původně uzavřeného čtvercového dvora egerlandského (chebského) typu byla založena patrně v průběhu 18. století na levém břehu Šitbořského potoka (Altbach) u rozcestí při silnici k Dolnímu Žandovu v jihovýchodní části vsi Salajna (Konradsgrün). Hlavní obytné stavení se zdobenými hrázděnými štíty bylo vystavěno na přelomu 18. a 19. století podle návrhu neznámého architekta.

Patrně hned po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války byla usedlost opuštěna, přestala být udržována a postupně chátrala. Dne 3. května 1958 byla bývalá hospodářská usedlost čp. 12 v Salajně zapsána na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejst. č. 15551/4-85. Někdy na konci 20. století došlo ke stržení zchátralých dřevěných objektů bývalé kolny a stodoly opuštěného dvora. Demolicí objektů došlo k narušení rázu tradičně uzavřeného chebského dvorce.

V letech 2004-2014 přistoupili noví majitelé hospodářské usedlosti čp. 12 manželé Stanislav a Alice Dvořákovi k postupné celkové rekonstrukci dochovaných objektů původně uzavřeného dvorce za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje a Ministerstva kultury ČR. Záchranné práce byly započaty roku 2004 celkovým odvodněním pozemku. V letech 2004-2005 došlo následně k opravě nosných konstrukcí a výměně poškozených trámů roubené části hlavního obytného stavení.

Na počátku roku 2006 bylo přistoupeno k vyčištění zaneseného tělesa rybníku severozápadně od dvora. V průběhu roku 2006 byla poté provedena rekonstrukce střechy obytného stavení včetně krovů a hrázdění s nutnou výměnou poškozených trámů a opraveno komínové těleso. V roce 2007 byla rekonstruována střecha na objektu bývalých chlévů. V následujících letech byly realizovány výplně hrázdění obytného stavení včetně nových nátěrů a objekt byl nově omítnut. Upraveno bylo okolí objektů včetně prostoru vlastního dvora. V roce 2012 byly poté v objektech vyneseny nové trámové stropy a poleženy podlahy, doplněny vnitřní konstrukce a nahozeny vnitřní omítky. Od roku 2013 probíhá výstavba repliky původního dřevěného objektu kolny na jihozápadní straně dvora.

 

Popis objektu

Původně uzavřený rozlehlý čtvercový dvorec egerlandského (chebského) typu se dříve skládal z obytného stavení, chléva a dnes již zbořené kolny a stodoly. Jednotlivé objekty usedlosti, uzavírající v minulosti čtvercový dvůr, k sobě v nárožích nepřiléhaly, prostor mezi nimi se zahrazoval pouze ploty. Hlavní vjezd do dvora je veden branou ve východním nároží.

Severozápadní stranu areálu zaujala hlavní patrová obytná budova na obdélném půdorysu s třídílnou chlévní dispozicí, krytá asymetrickou sedlovou střechou s pálenou taškou typu bobrovka s hustým laťováním. Přízemí objektu bývalo původně roubené z hraněných trámů s kamennou podezdívkou pod pravou částí objektu vyrovnávající svažitý terén. Patrně na počátku 20. století byla levá část přízemí vyzděna z cihel a prolomena obdélnými okny. K západní stěně byl tehdy připojen zděný přístavek. Podél celého dvorního jihovýchodního průčelí objektu bývalo původně situováno zápraží kryté proti dešti rozšířeným patrem.

Nad přízemím objektu je nad roubeným věncem vyneseno hrázděné polopatro, na dvorní straně částečně rozšířené. Trojosá jihozápadní a severovýchodní průčelí objektu jsou završena bohatě členěnými zdobenými asymetrickými hrázděnými štíty se složitým šachováním s barevně kontrastními dřevěnými konstrukcemi a styčnými body trámů a bíle omítanými výplněmi. Trámová kostra je ve štítech kladena velmi hustě, se síťováním v meziokenních plochách. Ve štítech jsou situována menší čtvercová okénka doplněná původně bohatě profilovanými římsami a dřevěnými trojúhelníkovými frontony a dřevěnými okenicemi. Na roubeném věnci pod okny jsou patrné zbytky malovaných ornamentů.

Na obytné stavení se v zadní části dvora kolmo nepřímo napojuje mladší zděný polopatrový objekt chlévů na obdélném půdorysu završený sedlovou střechou původně krytou nakoso posazenými eternitovými šablonami, dnes nahrazenými pálenou taškou typu bobrovka a doplněnou pultovými vikýři. Dvorní průčelí objektu bývalo původně prolomeno trojicí obdélných vjezdů s dřevěnými dvoukřídlými vraty a obdélnými okny. Dnes zůstává zachován pouze pravý vjezd a trojice okenních otvorů. V polopatře jsou situovány dva nakládací otvory lemované paspartami. Vnější stěny objektu, omítané hrubší omítkou, jsou hladké bez členění. Objekt chlévů prošel několika stavebními úpravami.

Naproti obytnému stavení bývala původně postavena velká dřevěná stodola obdélného půdorysu, krytá sedlovou střechou s nakoso posazenými eternitovými šablonami. Stodola bývala tvořena rámovou konstrukcí z vnější strany obedněnou širokými prkny. Jihozápadní stranu dvora původně uzavíral velký dřevěný přízemní objekt kolny, situovaný souběžně s probíhající komunikací. Kolna obdélného půdorysu byla tvořena dřevěnými sloupy se vzpěrami vynášejícími roubený věnec, na kterém byla posazena sedlová střecha, krytá pálenou taškou typu bobrovka. Směrem do dvora býval objekt otevřený, zadní strana a polovina bočních křídel byla obedněna širokými prkny. Zchátralá stodola a kolna však byly strženy někdy na konci 20. století. Demolicí objektů došlo k narušení rázu tradičně uzavřeného chebského dvorce.

 

Fotodokumentace

Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | usedlost čp. 12 na otisku stabilního katastru vsu z roku 1841
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | uzavřený dvorec čp. 12 na leteckém snímkování z roku 1952
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | zchátralé objekty kolny a stodoly na fotografii z roku 1975
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | opuštěné hlavní obytné stavení usedlosti čp. 12 v roce 1977
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | zdevastovaný dvůr usedlosti čp. 12 na snímku z roku 1985
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | hrázděný štít hlavního obytného stavení v roce 1985
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | opuštěné hlavní obytné stavení v 80. letech 20. století
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | dvůr čp. 12 po demolici kolny a stodoly koncem 20. století
 
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | zdevastované obytné stavení čp. 12 počátkem 21. století
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | hlavní obytné stavení před rekonstrukcí - květen 2004
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | prolomená stěna opuštěného objektu - květen 2004
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | zarostlý dvůr zdevastované usedlosti čp. 12 - květen 2004
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | výměna zničených trámů roubení objektu - říjen 2005
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | chybějící stropní konstrukce v interiéru stavení - říjen 2005
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | zpevnění nosných konstrukcí obytného stavení - říjen 2005
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | obnova zastřešení hlavního obytného stavení - říjen 2006
 
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | obytné stavení po rekonstrukci střechy - prosinec 2006
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | nová střecha hlavního obytného stavení - prosinec 2006
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | usedlost čp. 12 v průběhu rekonstrukce v roce 2007
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | obnova střechy na objektu bývalých chlévů - leden 2007
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | rekonstrukce hrázdění štítu obytného stavení - leden 2007
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | dvůr usedlosti čp. 12 během rekonstrukce v zimě roku 2007
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | areál dvora usedlosti čp. 12 během rekonstrukce - únor 2011
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | obnova barevnosti hrázdění obytného stavení - únor 2011
 
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | hlavní obytné stavení po celkové rekonstrukci - duben 2014
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | interiér přízemí hlavního obytného stavení - duben 2014
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | interiér prvního patra obytného stavení - duben 2014
Salajna - hospodářská usedlost čp. 12 | hospodářská usedlost čp. 12 ve vsi Salajna - duben 2014
 
 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz