přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka

Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka

Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka |

Pseudoklasicistní kaple sv. Antonína Poustevníka, nazývaná rovněž Scharfova kaple, byla postavena roku 1880 při bývalé cestě do Štědré asi 100 m západně od vsi Semtěš (Semtisch). Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Někdy během 2. poloviny 20. století nakonec opuštěná stavba podlehla destrukci. Dodnes se dochovaly pouze obvodové zdi bývalé kaple s podezdívkou do výše 1,8 m a větší množství trosek.

 

Objekt: pseudoklasicistní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Semtěš (Semtisch)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při pravé straně bývalé cesty do Štědré asi 100 m západně od vsi

GPS: 50°4'12.940"N, 13°8'30.739"E

Období vzniku: 1880

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pseudoklasicistní kaple sv. Antonína Poustevníka, nazývaná rovněž Scharfova kaple (Scharfenkapelle), byla postavena roku 1880 podle návrhu neznámého architekta při pravé straně bývalé cesty kolem Semtěšského mlýna a Nového dvora do Štědré asi 100 metrů západně od vsi Semtěš (Semtisch). Farou spadala kaple ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Kobylé. V době před rokem 1945 o kapli pečovala rodina Josefa Scharfa z usedlosti čp. 10 zvané „bei Untan Schnabn“, na okraji jejichž pole stávala.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Někdy během druhé poloviny 20. století nakonec opuštěná stavba podlehla destrukci. Dodnes se dochovaly pod vzrostlou lípou na okraji cesty pouze obvodové zdi bývalé kaple s podezdívkou do výše 0,9-1,8 metru a větší množství trosek.

 

Popis objektu

Zděná cihlová hranolová pseudoklasicistní kaple bez oken s rovným závěrem na čtvercovém půdorysu o rozměrech asi 2 x 2 metru bývala původně krytá sedlovou střechou. Základnu kaple tvořila vyšší podezdívka z lomového svorových kamenů vyrovnávající svažitý terén. Vstupní jižní průčelí kaple, prolomené obdélným, segmentem zakončeným vchodem s plastickým vročením „1880.“ v nadpraží, bývalo završeno trojúhelníkovým štítem s velkým mělkým obdélným výklenkem s vyobrazením symbolu Božího oka. Nad mohutnou vyloženou korunní římsou štítu býval vyzděn hranolový štítový nástavec s nikou, završený vpadlým profilovaným trojúhelníkovým štítem.

Vnější omítané stěny kaple bývaly členěny lizénovými rámci a završeny mohutnou vyloženou korunní římsou pod střechou. Vnitřní prostor kaple býval plochostropý. Vnitřní zařízení kaple tvořil původně lidový obraz sv. Antonína umístěný v oltářním výklenku v závěrové stěně.

 

Fotodokumentace

Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka | zchátralá kaple sv. Antonína Poustevníka v roce 1963
Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka | torzo pobořené kaple sv. Antonína Poustevníka při cestě do Štědré západně od vsi Semtěš - únor 2011
Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka | torzo bývalé pseudoklasicistní kaple sv. Antonína Poustevníka u Semtěše od jihovýchodu - únor 2011
Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka | torzo bývalé pseudoklasicistní kaple sv. Antonína Poustevníka u Semtěše od jihovýchodu - duben 2016
Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka | torzo bývalé pseudoklasicistní kaple sv. Antonína Poustevníka u Semtěše od jihovýchodu - únor 2011
Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka | bývalé vstupní jižní průčelí pobořené pseudoklasicistní kaple sv. Antonína Poustevníka u Semtěše - duben 2016
Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka | bývalé vstupní jižní průčelí pobořené pseudoklasicistní kaple sv. Antonína Poustevníka u Semtěše - únor 2011
Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka | torzo bývalé pseudoklasicistní kaple sv. Antonína Poustevníka u Semtěše od jihozápadu - duben 2016
 
Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka | západní průčelí pobořené pseudoklasicistní kaple sv. Antonína Poustevníka u Semtěše - únor 2011
Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka | západní průčelí pobořené pseudoklasicistní kaple sv. Antonína Poustevníka u Semtěše - duben 2016
Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka | západní průčelí pobořené kaple - únor 2011
Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka | torzo bývalé pseudoklasicistní kaple sv. Antonína Poustevníka u Semtěše od severozápadu - duben 2016
Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka | torzo pobořené kaple od severozápadu - únor 2011
Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka | torzo bývalé pseudoklasicistní kaple sv. Antonína Poustevníka u Semtěše od severozápadu - duben 2016
Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka | bývalá závěrová stěna pobořené pseudoklasicistní kaple sv. Antonína Poustevníka u Semtěše od severu - duben 2016
Semtěš - kaple sv. Antonína Poustevníka | torzo pobořené kaple od severovýchodu - únor 2011
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 668
Poche, E. a kol. 1980: Umělecké památky Čech 3 (P-Š), Praha, 308
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 91
Valenčík, M. 2006: Ohrožené památky. Kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha, 70

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz