přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Semtěš - pískovcový kříž

Semtěš - pískovcový kříž

Semtěš - pískovcový kříž | Semtěš - pískovcový kříž

Pískovcový kříž od toužimského sochaře Antona Mayera byl vztyčen v roce 1893 patrně na místě staršího kříže nad rozcestím při cestě do Žlutic v polích asi 700 m severovýchodně od vsi Semtěš (Semtisch). Po roce 1945 však přestal být kříž udržován a postupně chátral, cesta postupně zanikla. Během 2. poloviny 20. století byl opuštěný objekt rozvalen a celé okolí zarostlo náletovými křovinami. V letech 2016-2017 byla provedena celková rekonstrukce kříže.

 

Objekt: pískovcový kříž na podstavci

Typologie: boží muka a kříže

Kategorie: architektonické památky

Obec: Semtěš (Semtisch)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v lesíku v polích asi 700 metrů severovýchodně od vsi

GPS: 50°4'36.732"N, 13°9'0.720"E

Období vzniku: 1893

Architekt: Anton Mayer

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2016-2017

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pískovcový kříž od toužimského sochaře Antona Mayera byl vztyčen v roce 1893 patrně na místě staršího kříže z první poloviny 19. století nad rozcestím při levé straně dnes již zaniklé cesty do Žlutic v polích asi 700 metrů severovýchodně od vsi Semtěš (Semtisch).

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Během následné kolektivizace zemědělství došlo v důsledku scelování pozemků ke zrušení původní cesty kolem kříže. Někdy během druhé poloviny 20. století byl nakonec opuštěný a neudržovaný objekt rozvalen a následně shrnut spolu se zeminou při rozšiřování sousedního pole. Celé okolí kříže poté zarostlo náletovými křovinami.

Částečně zasypaný a zarostlý rozvalený podstavec kříže objevil v dubnu roku 2016 Jaroslav Vyčichlo při mapování a terénní dokumentaci památek na Pšovsku. V srpnu roku 2016 poté přistoupil Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska k záchraně objektu. Vyřezány byly náletové křoviny a části rozvaleného podstavce vykopány a očištěny. Poškozený podstavec byl následně seskládán a znovu vztyčen. V roce 2017 přistoupila obec Pšov k celkové rekonstrukci zdevastovaného objektu, kterou provedl sochař Marcel Stoklasa z Nečtin. Na počátku září 2017 byl následně obnovený kříž osazen na původním místě.

 

Popis objektu

Pískovcový kříž na podstavci. Původní pískovcový vrcholový kříž dnes již neznámé podoby a provedení se nedochoval. Dnes je zde instalován nový jednoduchý hranolový pískovcový kříž latinského tvaru s rozšířenou patkou. Na křížení ramen kříže je situována plastická reliéfní figurální plastika Ukřižovaného Ježíše Krista s pozlacenou bederní rouškou. Na horním břevnu nad postavou je pak vyveden stylizovaná tabulka v podobě rozvinutého svitku s nápisem „INRI“ (zkratka latinských slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský).

Vrcholový kříž je osazen na vrcholu mohutného stupňovaného pískovcového podstavce, vysokého 115 cm. Horní část podstavce o výšce 51 cm a ploše základny 50 x 28 cm je v horní profilované části se sesekanými hranami završen plošinou, ve které je situován otvor pro osazení vrcholového kříže. Na přední pohledové stěně horní části podstavce je vysekán německý prosebný nápis s výpní zlaté barvy: „Gelobt sei / Jesus Christus / in Ewigkeit. / Amen!“ (Pochválen buď Ježíš Kristus na věčnost. Amen!).

Na nízké, 24 cm vysoké, středové části podstavce o ploše základny 60 x 38 cm, s horní profilovanou částí se zkosenými hranami, je na přední pohledové straně vysekána datace „1893“ a signatura: „Mayer Theusing“. Základnu podstavce tvoří 40 cm vysoký sokl na obdélném půdorysu o rozměrech 70 x 50 cm, zdobený plastickým reliéfem se stylizovaným schématem skládaných kamenných kvádříků.

 

Fotodokumentace

Semtěš - pískovcový kříž | původní kříž na rozcestí u Semtěše na mapě 3. vojenského františsko-josefského mapování z let 1876-1878
Semtěš - pískovcový kříž | situace objeveného rozvaleného podstavce pískovcového kříže v lesíku uprostřed polí - duben 2016
Semtěš - pískovcový kříž | horní část podstavce pískovcového kříže s vysekaným nápisem po odkrytí zeminy - duben 2016
Semtěš - pískovcový kříž | část rozvaleného podstavce pískovcového kříže v lesíku uprostřed polí - duben 2016
Semtěš - pískovcový kříž | situace rozvaleného podstavce pískovcového u Semtěše před znovuvztyčením - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | záchranné práce v místech rozvaleného podstavce pískovcového kříže u Semtěše - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | horní část podstavce pískovcového kříže s vysekaným nápisem po částečném odkopání - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | vyzvednutá středová část podstavce obnovovaného pískovcového kříže - srpen 2016
 
Semtěš - pískovcový kříž | objevený vysekaný nápis na středové části podstavce pískovcového kříže - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | záchranné práce v místech rozvaleného podstavce pískovcového kříže u Semtěše - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | rozvalený podstavec pískovcového kříže u Semtěše po částečném odkopání - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | znovuvztyčování rozvaleného podstavce pískovcového kříže u Semtěše - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | znovuvztyčování rozvaleného podstavce pískovcového kříže u Semtěše - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | znovuvztyčený podstavec pískovcového kříže u Semtěše - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | přední strana pískovcového podstavce - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | přední strana pískovcového podstavce - srpen 2016
 
Semtěš - pískovcový kříž | vysekaný nápis na přední straně horní části pískovcového podstavce - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | otvor pro osazení vrcholového pískovcového kříže v hlavě podstavce - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | otvor pro osazení vrcholového pískovcového kříže v hlavě podstavce - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | datace a signatura autora na přední straně středové části pískovcového podstavce - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | znovuvztyčený podstavec kříže - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | boční strana pískovcového podstavce - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | boční strana pískovcového podstavce - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | zadní strana pískovcového podstavce - srpen 2016
 
Semtěš - pískovcový kříž | Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska u znovuvztyčeného podstavce pískovcového kříže u Semtěše - srpen 2016
Semtěš - pískovcový kříž | pískovcový kříž během restaurování v sochařském ateliéru Marcela Stoklasy v Nečtinech - červenec 2017
Semtěš - pískovcový kříž | pískovcový kříž během restaurování v sochařském ateliéru Marcela Stoklasy v Nečtinech - červenec 2017
Semtěš - pískovcový kříž | obnovovaný pískovcový kříž - červenec 2017
Semtěš - pískovcový kříž | nově osazený obnovený pískovcový kříž na původním místě v lesíku uprostřed polí u Semtěše - září 2017
Semtěš - pískovcový kříž | přední strana obnoveného kříže - září 2017
Semtěš - pískovcový kříž | nově vytvořený vrcholový kříž - září 2017
Semtěš - pískovcový kříž | nově pozlacený věnovací nápis - září 2017
 
Semtěš - pískovcový kříž | obnovený pískovcový kříž u Semtěše v lesíku uprostřed polí u Semtěše po celkové rekonstrukci - září 2017
Semtěš - pískovcový kříž | obnovený pískovcový kříž u Semtěše - září 2017
Semtěš - pískovcový kříž | obnovený pískovcový kříž u Semtěše v lesíku uprostřed polí u Semtěše po celkové rekonstrukci - září 2017
Semtěš - pískovcový kříž | zadní strana obnoveného kříže - září 2017
Semtěš - pískovcový kříž | zadní strana obnoveného pískovcového kříže v lesíku uprostřed polí u Semtěše po celkové rekonstrukci - září 2017
Semtěš - pískovcový kříž | zadní strana obnoveného kříže - září 2017
 
 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz