přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Semtěš - Schimonův kříž

Semtěš - Schimonův kříž

Semtěš - Schimonův kříž | Semtěš - Schimonův kříž

Pseudogotický pískovcový kříž na mohutném podstavci, nazývaný Schimonův kříž, od sochaře A. Mayera z Toužimi nechali zřídit v roce 1896 Josef a Anna Pressnerovi na bývalém rozcestí při silnici na Žlutice severovýchodně od vsi Semtěš (Semtisch). Po roce 1945 však přestal být kříž udržován a chátral. Nakonec byl rozvalen a postupně zahrnut zeminou. V letech 2013-2014 přistoupil Spolek okrašlovací Vladař k celkové rekonstrukci zdevastovaného objektu. Obnovená plastika byla následně instalována blíže k odbočce do vsi.

 

Objekt: pseudogotický pískovcový kříž na mohutném podstavci

Typologie: boží muka a kříže

Kategorie: architektonické památky

Obec: Semtěš (Semtisch)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: u odbočky ze silnice na Žlutice severovýchodně od vsi

GPS: 50°4'21.216"N, 13°9'8.569"E

Původní poloha: při levé straně silnice na Žlutice severovýchodně od vsi

Původní GPS: 50°4'23.862"N, 13°9'8.510"E

Období vzniku: 1896

Architekt: A. Mayer

Stavebník: Josef a Anna Pressnerovi

Materiál: jemnozrnný pískovec / hořický pískovec / umělý kámen / žula

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2013-2014

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pseudogotický pískovcový kříž na mohutném podstavci, nazývaný Schimonův kříž či Schimonova socha (Schimon-Statue), nechali zřídit v roce 1896 manželé Josef a Anna Pressnerovi z usedlosti čp. 5, zvané Schimon, na rozcestí bývalé cesty při levé straně silnice na Žlutice na okraji svého pole severovýchodně od vsi Semtěš (Semtisch). Autorem objektu byl sochař A. Mayer z Toužimi. V době před rokem 1945 o plastiku pečoval další z majitelů Eduard Schopf z usedlosti čp. 5.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Někdy během druhé poloviny 20. století byl nakonec objekt rozvalen, vrcholový kříž odlomen a plastika sv. Rodiny z podstavce byla ztracena. Poničené části rozvaleného podstavce byly postupně z větší části zahrnuty zeminou, na počátku 21. století byl v terénu patrný pouze roh základové desky. Pozemek, na kterém kříž stával, je v majetku Zemědělského družstva Novosedly.

V letech 2013-2014 přistoupil Spolek okrašlovací Vladař k celkové rekonstrukci zdevastovaného objektu s celkovým nákladem 45.000 Kč za finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje a vlastních zdrojů. Restaurátorské práce provedl sochař Marcel Stoklasa z Nečtin. Na počátku roku 2013 byly při odkrývání viditelné základové desky nalezeny silně poškozené zbylé části rozvaleného podstavce, které byly následně převezeny do sochařského ateliéru.

V roce 2014 poté Marcel Stoklasa přistoupil k samotné rekonstrukci plastiky. Jednotlivé části byly mechanicky očištěny, v místech přelomení slepeny a sčepovány. Chybějící a poškozené plastické části objektu byly domodelovány dotmelením směsí umělého kamene. Povrch objektu byl následně ucelen barevnou retuší, nápisy na těle podstavce byly vyzlaceny či vyplněny černou barvou. Vytvořen byl nový vrcholový kříž z hořického pískovce, který byl osazen na vrchol renovovaného podstavce. Obnovená plastika byla následně instalována na novém místě, blíže k odbočce do vsi ze silnice na Žlutice. V roce 2015 byly poté do výklenku podstavce dodatečně osazeny drobné sošky sv. Rodiny z umělého kamene, které vytvořil sochař Marcel Stoklasa.

 

Popis objektu

Novodobý pískovcový kříž na bohatě zdobeném pseudogotickém pískovci s plastikami sv. Rodiny. Na vrcholu podstavce je osazen jednoduchý novodobý kříž z hořického pískovce s jetelovým zakončením ramen. Základnu kříže tvoří profilovaný hranolový sokl.

Vrcholový kříž je osazen na vrcholu bohatě zdobeného mohutného pískovcového podstavce. Horní portálová část podstavce je v horní části přední strany prolomena nikou, završenou lomeným obloukem zdobeným plastickými květy. Pod obloukem je vložena plastická trojlistá pseudogotické kružba. V nice býval původně umístěn nedochovaný plastický reliéf sv. Rodiny neznámé podoby. Nově jsou zde instalovány novodobé sošky sv. Josefa a Panny Marie s Ježíškem v náručí z umělého kamene od sochaře Marcela Stoklasy z Nečtin. V plasticky zdobeném vpadlém rámci pod výklenkem je vysekán zlacený německý nápis: „Gelobt Jesus Christus!“ (Chvála Ježíši Kristu!).

Pod příčným, nakoso postaveným břevnem, pokračujícím na bočních stěnách podstavce, je v dalším plasticky zdobeném vpadlém rámci vysekán zlacený německý věnovací nápis: „Zur Ehre Gottes.“ (Pro slávu Boží). Hrany podstavce zdobí nakoso postavené hranolové sloupky na hranolových patkách. Zadní strana podstavce je hladká, bez členění.

Spodní část podstavce tvoří hranolový sokl s profilovanou horní částí. Na přední straně soklu je plasticky zdobeném vpadlém rámci vysekán německý věnovací nápis s výplní černé barvy: „Errichtet von Josef u Anna Pressner aus Semtisch No 5.“ (Zřízeno Joasefem a Annou Pressnerovými ze Semtěše čp. 5). Následují čtyři řádky dnes z větší části nečitelného německého textu a datace „1896“.  V pravém dolním rohu soklu je pak vysekána signatura autora s výplní černé barvy: „A. Mayer. Theusing“. Základnu podstavce tvoří jednoduchý nízký hranolový žulový sokl.

 

Fotodokumentace

Semtěš - Schimonův kříž | pozůstatky rozvaleného Schimonova kříže u Semtěše - duben 2012
Semtěš - Schimonův kříž | základová deska rozvaleného Schimonova kříže u Semtěše - duben 2012
Semtěš - Schimonův kříž | podstavec Schimonova kříže před restaurováním - duben 2013
Semtěš - Schimonův kříž | spodní část podstavce Schimonova kříže v restaurátoské dílně - únor 2014
Semtěš - Schimonův kříž | poškozená horní část podstavce Schimonova kříže v restaurátoské dílně - březen 2014
Semtěš - Schimonův kříž | poškozená horní část podstavce Schimonova kříže v restaurátoské dílně - březen 2014
Semtěš - Schimonův kříž | spodní část podstavce Schimonova kříže v restaurátoské dílně - březen 2014
Semtěš - Schimonův kříž | instalace modelů sošek sv. Rodiny - duben 2015
 
Semtěš - Schimonův kříž | modely sošek sv. Rodin v nice podstavce - duben 2015
Semtěš - Schimonův kříž | Schimonův kříž po celkové rekonstrukci - červen 2015
Semtěš - Schimonův kříž | Schimonův kříž u Semtěše po celkové rekonstrukci - červen 2015
Semtěš - Schimonův kříž | Schimonův kříž u Semtěše po celkové rekonstrukci - červen 2015
Semtěš - Schimonův kříž | přední strana Schimonova kříže - červen 2015
Semtěš - Schimonův kříž | středová část podstavce obnoveného Schimonova kříže s věnovacím nápisem - červen 2015
Semtěš - Schimonův kříž | Schimonův kříž po celkové rekonstrukci - červen 2015
Semtěš - Schimonův kříž | Schimonův kříž po celkové rekonstrukci - červen 2015
 
Semtěš - Schimonův kříž | boční strana Schimonova kříže - červen 2015
Semtěš - Schimonův kříž | zadní strana Schimonova kříže - červen 2015
Semtěš - Schimonův kříž | obnovený Schimonův kříž u Semtěše - duben 2016
Semtěš - Schimonův kříž | obnovený Schimonův kříž u Semtěše - březen 2016
Semtěš - Schimonův kříž | přední strana obnoveného Schimonova kříže u Semtěše po celkové rekonstrukci - březen 2016
Semtěš - Schimonův kříž | přední strana obnoveného Schimonova kříže - březen 2016
Semtěš - Schimonův kříž | novodobé sošky sv. Rodiny ve výklenku na podstavci obnoveného Schimonova kříže - duben 2016
Semtěš - Schimonův kříž | německý věnovací nápis na podstavci obnovaného Schimonova kříže u Semtěše - duben 2016
 
Semtěš - Schimonův kříž | obnovený Schimonův kříž u Semtěše - duben 2016
Semtěš - Schimonův kříž | obnovený Schimonův kříž u Semtěše - březen 2016
Semtěš - Schimonův kříž | obnovený pískovcový Schimonův kříž u Semtěše po celkové rekonstrukci - březen 2016
Semtěš - Schimonův kříž | obnovený pískovcový Schimonův kříž u Semtěše po celkové rekonstrukci - březen 2016
Semtěš - Schimonův kříž | obnovený Schimonův kříž u Semtěše - březen 2016
Semtěš - Schimonův kříž | obnovený Schimonův kříž po celkové rekonstrukci při silnici na Žlutice - březen 2016
Semtěš - Schimonův kříž | boční strana Schimonova kříže - březen 2016
Semtěš - Schimonův kříž | obnovený Schimonův kříž po celkové rekonstrukci při silnici na Žlutice - březen 2016
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 668
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 91

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz