přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Semtěš - socha Panny Marie

Semtěš - socha Panny Marie

Semtěš - socha Panny Marie | Semtěš - socha Panny Marie

Pískovcová socha Panny Marie, nazývaná rovněž Scharfova socha, byla vztyčena v roce 1836 na významném rozcestí na východním okraji vsi Semtěš (Semtisch). V roce 1898 byla socha renovována a patrně tehdy doplněna pískovcovým ohrazením. Po roce 1945 však přestala být plastika udržována a postupně chátrala. V průběhu 2. poloviny 20. století bylo rozvaleno ohrazení kolem plastiky. V roce 2018 proběhla celková rekonstrukce objektu.

 

Objekt: figurální plastika na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Semtěš (Semtisch)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: pod trojicí vysokých lip na rozcestí při příjezdové silnici na východním okraji vsi

GPS: 50°4'17.719"N, 13°8'47.545"E

Období vzniku: 1836

Architekt: neznámý

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2018

Památková ochrana: od 11. února 1964

Č. rejst. ÚSKP: 32768/4-1026

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pískovcová socha Panny Marie, nazývaná dříve rovněž Scharfova socha (Scharf-Statue), byla vztyčena v roce 1836 na významném rozcestí na východním okraji vsi Semtěš (Semtisch). Autorem plastiky byla patrně některá z kamenických dílen Oswalda Josefa Wendy ve Žluticích nebo Stephana Borowetze a Josefa Herschera Manětíně, které v první polovině 19. století pracovaly pro široké okolí. V roce 1898 byla socha renovována a patrně tehdy doplněna ohrazením v podobě pískovcové ohrádky. V době před rokem 1945 o plastiku pečovala rodina Josefa Scharfa z usedlosti čp. 10 zvané „bei Untan Schnabn“.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být plastika udržována a postupně chátrala. Dne 11. února 1964 byla poškozená socha Panny Marie v Semtěši zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 32768/4-1026. Někdy v průběhu druhé poloviny 20. století bylo rozvaleno ohrazení kolem plastiky, jehož pozůstatky následně ležely u paty objektu. V roce 2018 přistoupila obec Pšov jako vlastník k celkové obnově zdevastovaného objektu. Renovační práce na plastice provedla restaurátorka MgA. Helena Jahodová z Kozojed.

 

Popis objektu

Pískovcová socha Panny Marie na podstavci. Zlidovělá, staticky pojatá vrcholová figurální plastika v životní velikosti představuje Pannu Marii (Madonu) v dlouhém plášti s kapucí, která drží na pravé ruce nahého Ježíška, který sedí vzpřímeně a rukou laská Mariinu bradu. Základnu plastiky tvoří nízká hranolová podesta. Vrcholová plastika je postavena na nízkém profilovaném hranolovém soklu s horní půlkruhovou římsou a segmentově vybranými stěnami. Na přední pohledové straně soklu je vysekaná datace vzniku plastiky „MDCCCXXXVI“ (1836) a na zadní straně pak mladší pamětní nápis: „R. I. J. MDCCCIIC“ (Ronoviert im Jahre 1898, Renovováno v roce 1898).

Vrcholová plastika s podestou je osazena na vrcholu hranolového pískovcového podstavce s horní profilovanou krycí deskou a mohutnou profilovanou hranolovou patkou. Na přední straně podstavce je v oválném rámu, zdobeném plastickými vegetabilními rozvilinami, umístěn plastický reliéf sv. Václava a pod ním vysekán nápis: „S. WENZESLAUS“. Nad reliéfem je umístěna velká schránka na obětiny s kruhovým otvorem, opatřená železnými dvířky. Ostatní stěny podstavce jsou zdobeny plastickými figurálními reliéfy dalších světců v jednoduchých mělkých obdélných vpadlých rámcích. Na levé straně je umístěn reliéf sv. Kateřiny a mečem a kolem a nápisem „S. KATHARINA“ ve spodní části, na protějškové pravé straně reliéf sv. Petra a Pavla s nápisem „S. PETER u. PAUL“ a na zadní straně podstavce reliéf sv. Marka s knihou a nápisem „S. MARKUS“.

Na přední straně hranolové patky podstavce je v jednoduchém mělkém obdélném vpadlém rámci vysekán německý věnovací nápis kapitálami o šesti řádcích: „HEILIGE MARIA MUTTER GOTTES. / BITT FÜR UNS ARME SÜNDER. / O KÖNIGIN DER GANZEN WELT / IM HIMMEL UND AUF ERDEN / VOR ALLEN IUNGFRAUEN AUSERWÄHLT / HILF DAS WIE SELIG WERDEN“.  (Svatá Marie, Matko Boží, pros za nás ubohé hříšníky. Ó, Královno celého světa v nebi i na zemi. Dopomoc, než budou všechny panny vyvoleny, že budeme požehnáni). Text pátého řádku vystupuje mírně z vysekaného rámce. Podstavec stojí na nízkém hranolovém soklu, podloženém přírodními plochými kameny místního svoru.

Kolem sochy stojí ornamentální pískovcové ohrazení čtvercového půdorysu. Výplně trojramenného masivního zábradlí s horní vynesenou profilovanou krycí římsou jsou kruhy protínajícími se s kosočtverci. V oválné kartuši v ose přední strany ohrazení je vsazena novodobá mramorová deska se zlaceným věnovacím nápisem: „Ke cti a chvále / Panny Marie / obnoveno / obcí Pšov / 2018“. Na římse čelní strany ohrazení je nasazen trojúhelný štítový nástavec. Ve vnitřní vpadlé ploše štítu je zapuštěna oválná deska z leštěné žuly, která dříve nesla symbol Nejsvětější Trojice. Nad deskou je vysekán plastický reliéf Božího oka.

 

Fotodokumentace

Semtěš - socha Panny Marie | zchátralá socha Panny Marie v Semtěši na snímku z roku 1968
Semtěš - socha Panny Marie | zchátralá socha Panny Marie v Semtěši - květen 2005
Semtěš - socha Panny Marie | trojice vzrostlých lip nad plastikou - leden 2010
Semtěš - socha Panny Marie | zchátralá socha Panny Marie v Semtěši - leden 2010
Semtěš - socha Panny Marie | vrcholová pískovcová plastika Panny Marie - leden 2010
Semtěš - socha Panny Marie | zchátralá pískovcová socha Panny Marie na rozcestí ve vsi Semtěš - duben 2016
Semtěš - socha Panny Marie | zchátralá pískovcová socha Panny Marie na rozcestí ve vsi Semtěš - duben 2016
Semtěš - socha Panny Marie | přední strana zchátralé pískovcové sochy Panny Marie ve vsi Semtěš - duben 2016
 
Semtěš - socha Panny Marie | přední strana zchátralé pískovcové sochy Panny Marie ve vsi Semtěš - duben 2016
Semtěš - socha Panny Marie | přední strana sochy Panny Marie - duben 2016
Semtěš - socha Panny Marie | vrcholová plastika Panny Marie - duben 2016
Semtěš - socha Panny Marie | socha Panny Marie s Ježíškem - duben 2016
Semtěš - socha Panny Marie | vrcholová plastika Panny Marie - duben 2016
Semtěš - socha Panny Marie | vysekaná datace vzniku plastiky MDCCCXXXVI (1836) na přední pohledové straně soklu plastiky - duben 2016
Semtěš - socha Panny Marie | pamětní nápis R. I. J. MDCCCIIC (Ronoviert im Jahre 1898) na zadní straně soklu plastiky - duben 2016
Semtěš - socha Panny Marie | reliéf sv. Václava na podstavci - duben 2016
 
Semtěš - socha Panny Marie | reliéf sv. Kateřiny - duben 2016
Semtěš - socha Panny Marie | reliéf sv. Petra a Pavla na pravé straně podstavce - duben 2016
Semtěš - socha Panny Marie | reliéf sv. Marka na podstavci - duben 2016
Semtěš - socha Panny Marie | vysekaný německý věnovací nápis na přední straně hranolové patky podstavce - duben 2016
Semtěš - socha Panny Marie | zchátralá pískovcová socha Panny Marie na rozcestí ve vsi Semtěš - duben 2016
Semtěš - socha Panny Marie | zchátralá socha Panny Marie v Semtěši - duben 2016
Semtěš - socha Panny Marie | zchátralá pískovcová socha Panny Marie na rozcestí ve vsi Semtěš - duben 2016
Semtěš - socha Panny Marie | zchátralá socha Panny Marie v Semtěši - duben 2016
 
Semtěš - socha Panny Marie | boční strana sochy Panny Marie - duben 2016
Semtěš - socha Panny Marie | obnovená socha Panny Marie v Semtěši po celkové rekonstrukci - listopad 2020
Semtěš - socha Panny Marie | obnovená socha Panny Marie v Semtěši po celkové rekonstrukci - listopad 2020
Semtěš - socha Panny Marie | obnovená socha Panny Marie v Semtěši po celkové rekonstrukci - listopad 2020
Semtěš - socha Panny Marie | obnovené pískovcové ohrazení kolem sochy Panny Marie v Semtěši - listopad 2020
Semtěš - socha Panny Marie | štítový nástavec ohrazení se vsazenou deskou a reliéfem božího oka - listopad 2020
Semtěš - socha Panny Marie | novodobá kamenné deska v kartuši ohrazení s věnovacím nápisem z doby obnovy - listopad 2020
Semtěš - socha Panny Marie | pískovcová socha Panny Marie - listopad 2020
 
Semtěš - socha Panny Marie | vrcholová socha Panny Marie - listopad 2020
Semtěš - socha Panny Marie | vysekaná datace vzniku plastiky MDCCCXXXVI (1836) na přední pohledové straně soklu plastiky - listopad 2020
Semtěš - socha Panny Marie | pamětní nápis R. I. J. MDCCCIIC (Ronoviert im Jahre 1898) na zadní straně soklu plastiky - listopad 2020
Semtěš - socha Panny Marie | reliéf sv. Václava - listopad 2020
Semtěš - socha Panny Marie | reliéf sv. Kateřiny - listopad 2020
Semtěš - socha Panny Marie | reliéf sv. Petra a Pavla - listopad 2020
Semtěš - socha Panny Marie | reliéf sv. Marka - listopad 2020
Semtěš - socha Panny Marie | restaurovaný vysekaný německý věnovací nápis na přední straně hranolové patky podstavce - listopad 2020
 
Semtěš - socha Panny Marie | obnovená socha Panny Marie v Semtěši po celkové rekonstrukci - listopad 2020
Semtěš - socha Panny Marie | obnovená socha Panny Marie v Semtěši po celkové rekonstrukci - listopad 2020
Semtěš - socha Panny Marie | obnovená socha Panny Marie v Semtěši po celkové rekonstrukci - listopad 2020
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 666.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 3 (P-Š), Praha 1980, s. 308.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 91.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz