přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Semtěš - sousoší Kalvárie

Semtěš - sousoší Kalvárie

Semtěš - sousoší Kalvárie | Semtěš - sousoší Kalvárie

Pískovcové sousoší Kalvárie, nazývané dříve rovněž Modlova socha, nechal zřídit v roce 1851 sedlák Josef Wenzel Modl z usedlosti čp. 6 na místě staršího kříže na bývalém rozcestí při pravé straně silnice do Žlutic asi 700 m severovýchodně od vsi Semtěš (Semtisch). Po roce 1945 však přestala být plastika udržována a postupně chátrala, sousoší bylo mechanicky poškozeno a vlivem koroze došlo k odlomení části podstavce a narušení statiky objektu. V roce 2011 bylo proto přistoupeno k celkové rekonstrukci sousoší.

 

Objekt: figurální plastika na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Semtěš (Semtisch)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při pravé straně silnice do Žlutic asi 700 m severovýchodně od vsi

GPS: 50°4'30.894"N, 13°9'13.327"E

Období vzniku: 1851

Architekt: neznámý

Stavebník: Josef Wenzel Modl

Materiál: pískovec / arkózovitý pískovec

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2011

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pískovcové sousoší Kalvárie, nazývané dříve rovněž Modlova socha (Modl-Statue či Modl-Kreuz), nechal zřídit v roce 1851 sedlák Josef Wenzel Modl z usedlosti čp. 6 patrně na místě staršího kříže na okraji svého pole na bývalém rozcestí při pravé straně silnice do Žlutic v části zvané Špitální pole (Spitalfeld) asi 700 metrů severovýchodně od vsi Semtěš (Semtisch). Autorem plastiky byla patrně některá ze sochařských dílen ve Žluticích nebo Manětíně. Jedná se pravděpodobně o mladší kopii sousoší Kalvárie u Zbraslavi, s nímž koresponduje celková kompozice i sochařské pojetí díla v některých detailech.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestalo být sousoší udržováno a postupně chátralo. Během druhé poloviny 20. století došlo k poškození figurálních plastik objektu. Odlomena byla horní polovina těla Ježíše Krista, soška Panny Marie měla uraženou hlavu. Vlivem koroze železných čepů, kterými byly původně spojovány kamenné části, došlo k poškození objektu. V zadní části došlo k roztržení a odlomení značné části těla podstavce a římsy, způsobené pnutím druhotně vloženého horizontálního čepu, který mohl plnit závěsnou funkci lucerny. Narušena byla proto statika objektu, který na počátku 21. století hrozil zřícením.

V roce 2011 proto přistoupil Spolek okrašlovací Vladař k celkové rekonstrukci sousoší. Restaurátorské práce na objektu provedla akademická restaurátorka MgA. Helena Štěrbová z Kozojed. V rámci rekonstrukce byla provedena demontáž objektu a jeho převoz do ateliéru, kdy byly jednotlivé části očištěny od biologických nečistot a ošetřeny, kamenná plastika zpevněna a staticky zajištěna, plasticky doplněny chybějící části, které byly vymodelovány a následně vysekány do přírodního kamene, a nakonec byla provedena barevná retuš plastiky. Následně byl objekt osazen na své původní místo. Okolí objektu bylo upraveno, vysekány náletové křoviny a vysazeny dva listnaté stromky. Celkové náklady na rekonstrukci plastiky, které činily 150.000 Kč, byly získány z rozpočtu města Žlutice a Karlovarského kraje.

 

Popis objektu

Sousoší Kalvárie ze střednězrnného arkózového pískovce z místní lokality dosahuje celkové výšky asi 4 m. Vrcholové sousoší tvoří jednoduchý pískovcový kříž latinského tvaru s tesanou pískovcovou figurální plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista. Nad plastikou je umístěna stylizovaná tabulka v podobě částečně stočeného svitku s nápisem „INRI“ (zkratka latinských slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský). U paty kříže je postavena tesaná pískovcová soška Panny Marie (Madony). Kříž s figurálními plastikami byl vytvořen z jednoho kusu kamene. Základnu kříže tvoří dvojstupňová profilovaná podesta, ve spodní části druhotně zpevněná železnými pásy.

Vrcholové sousoší je postaveno na vrcholu pískovcového konkávně prohnutého podstavce o rozměrech půdorysu asi 120 x 90-100 cm, s horní i spodní profilovanou krycí deskou. Na přední straně podstavce je vyvedeno reliéfní oválné zrcadlo s dekorem volut po stranách. V zrcadle je vysekán německý věnovací nápis s výplní černé barvy: „Zur Ehre Gottes errichtet von Wenzl Modl aus Semtisch Hof Nr. 6. Bitte für die Verstorbenen ein Vater unser zu bethen. 1851“ (Ke slávě Boží zřízeno Wenzlem Modlem ze dvora čp. 6 v Semtěši.  Prosíme Pána za zemřelé skrze naše modlitby. 1851). Spodní část podstavce tvoří nízký hranolový sokl s jednoduchými obdélnými vpadlými rámci na stranách. V zadní části podstavce býval dříve patrně situován druhotně umístěný závěs pro lucernu.

Podstavec je postaven na dvou profilovaných pískovcových stupních. Na okraji silnice býval v terénu původně umístěn předsazený kamenný schodišťový stupeň.

 

Fotodokumentace

Semtěš - sousoší Kalvárie | zchátralé sousoší Kalvárie před rekonstrukcí - únor 2011
Semtěš - sousoší Kalvárie | zchátralé sousoší Kalvárie před rekonstrukcí - únor 2011
Semtěš - sousoší Kalvárie | přední strana zchátralé plastiky - únor 2011
Semtěš - sousoší Kalvárie | věnovací nápis na podstavci - únor 2011
Semtěš - sousoší Kalvárie | zchátralé sousoší Kalvárie před rekonstrukcí - únor 2011
Semtěš - sousoší Kalvárie | zchátralé sousoší Kalvárie u Semtěše před celkovou rekonstrukcí - únor 2011
Semtěš - sousoší Kalvárie | transport plastiky do sochařského ateliéru - červen 2011
Semtěš - sousoší Kalvárie | transport zchátralého sousoší Kalvárie do restaurátorského ateliéru k rekonstrukci - červen 2011
 
Semtěš - sousoší Kalvárie | opuštěné základové stupně sousoší Kalvárie u Semtěše během rekonstrukce - červen 2011
Semtěš - sousoší Kalvárie | restaurovaný podstavec sousoší Kalvárie s obnoveným věnovacím nápisem - říjen 2011
Semtěš - sousoší Kalvárie | instalace restaurovaného sousoší Kalvárie u Semtěše na původním místě - listopad 2011
Semtěš - sousoší Kalvárie | instalace restaurovaného sousoší Kalvárie u Semtěše na původním místě - listopad 2011
Semtěš - sousoší Kalvárie | restaurované sousoší Kalvárie u Semtěše po celkové rekonstrukci - prosinec 2012
Semtěš - sousoší Kalvárie | restaurované sousoší Kalvárie - prosinec 2012
Semtěš - sousoší Kalvárie | přední pohledová strana restaurovaného sousoší Kalvárie u Semtěše - prosinec 2012
Semtěš - sousoší Kalvárie | přední strana sousoší Kalvárie - prosinec 2012
 
Semtěš - sousoší Kalvárie | vrcholové pískovcové sousoší Kalvárie - prosinec 2012
Semtěš - sousoší Kalvárie | podstavec sousoší s obnoveným nápisem - prosinec 2012
Semtěš - sousoší Kalvárie | restaurované sousoší Kalvárie - prosinec 2012
Semtěš - sousoší Kalvárie | restaurované sousoší Kalvárie - prosinec 2012
Semtěš - sousoší Kalvárie | pískovcové sousoší Kalvárie u Semtěše při silnici do Žlutic - duben 2016
Semtěš - sousoší Kalvárie | pískovcové sousoší Kalvárie u Semtěše při silnici do Žlutic - duben 2016
Semtěš - sousoší Kalvárie | přední pohledová strana pískovcového sousoší Kalvárie u Semtěše - duben 2016
Semtěš - sousoší Kalvárie | přední strana sousoší Kalvárie - duben 2016
 
Semtěš - sousoší Kalvárie | podstavec pískovcového sousoší Kalvárie u Semtěše s německým věnovacím nápisem - duben 2016
Semtěš - sousoší Kalvárie | pískovcové sousoší Kalvárie u Semtěše při silnici do Žlutic - duben 2016
Semtěš - sousoší Kalvárie | sousoší Kalvárie u Semtěše - duben 2016
Semtěš - sousoší Kalvárie | pískovcové sousoší Kalvárie u Semtěše při silnici do Žlutic - duben 2016
Semtěš - sousoší Kalvárie | pískovcové sousoší Kalvárie u Semtěše při silnici do Žlutic - duben 2016
Semtěš - sousoší Kalvárie | pískovcové sousoší Kalvárie u Semtěše při silnici do Žlutic - duben 2016
Semtěš - sousoší Kalvárie | sousoší Kalvárie u Semtěše - duben 2016
Semtěš - sousoší Kalvárie | pískovcové sousoší Kalvárie u Semtěše při silnici do Žlutic - duben 2016
 
Semtěš - sousoší Kalvárie | zadní strana sousoší Kalvárie - duben 2012
Semtěš - sousoší Kalvárie | zadní strana sousoší Kalvárie - duben 2012
Semtěš - sousoší Kalvárie | pískovcové sousoší Kalvárie u Semtěše při silnici do Žlutic - listopad 2020
Semtěš - sousoší Kalvárie | sousoší Kalvárie u Semtěše - listopad 2020
Semtěš - sousoší Kalvárie | přední strana sousoší - listopad 2020
Semtěš - sousoší Kalvárie | vrcholové sousoší Kalvárie - listopad 2020
Semtěš - sousoší Kalvárie | věnovací nápis na podstavci - listopad 2020
Semtěš - sousoší Kalvárie | pískovcové sousoší Kalvárie u Semtěše při silnici do Žlutic - listopad 2020
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 667
Poche, E. a kol. 1982: Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 447
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 91

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz